CUPRINS D TVA

cuprins sumar Directiva TVA

PREAMBUL
TITLUL I – OBIECT SI SFERA DE APLICARE (articolul 1 – articolul 4)
TITLUL II – SFERA DE APLICARE TERITORIALA (articolul 5 – articolul 8)
TITLUL III – PERSOANE IMPOZABILE (articolul 9 – articolul 13)
TITLUL IV – OPERATIUNI TAXABILE (articolul 14 – articolul 30)
TITLUL V – LOCUL OPERATIUNILOR TAXABILE (articolul 31 – articolul 61)
TITLUL VI – FAPT GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA (articolul 62 – articolul 71)
TITLUL VII – BAZA DE IMPOZITARE (articolul 72 – articolul 92)
TITLUL VIII – COTE (articolul 93 – articolul 130)
TITLUL IX – SCUTIRI (articolul 131 – articolul 166)
TITLUL X – DEDUCERI (articolul 167 – articolul 192)
TITLUL XI – OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE SI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE (articolul 193 – articolul 280)
TITLUL XII – REGIMURI SPECIALE (articolul 281 – articolul 369)
TITLUL XIII – DEROGARI (articolul 370 – articolul 396)
TITLUL XIV – DISPOZITII DIVERSE (articolul 397 – articolul 401)
TITLUL XV – DISPOZITII FINALE (articolul 402 – articolul 414)
ANEXE

cuprins detaliat Directiva TVA

articolePREAMBUL
1 – 4TITLUL I – OBIECT SI SFERA DE APLICARE
5 – 8TITLUL II – SFERA DE APLICARE TERITORIALA
9 – 13TITLUL III – PERSOANE IMPOZABILE
14 – 30TITLUL IV – OPERATIUNI TAXABILE
14 – 19Capitolul 1 – Livrarea de bunuri
20 – 23Capitolul 2 – Achizitia intracomunitara de bunuri
24 – 29Capitolul 3 – Prestarea de servicii
30Capitolul 4 – Importul de bunuri
31 – 61TITLUL V – LOCUL OPERATIUNILOR TAXABILE
31 – 39Capitolul 1 – Locul livrarii de bunuri
31Sectiunea 1 – Livrarea de bunuri fara transport
32 – 36Sectiunea 2 – Livrarea de bunuri cu transport
37Sectiunea 3 – Livrarea de bunuri la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor
38 – 39Sectiunea 4 – Livrarea de bunuri prin sistemele de distributie
40 – 42Capitolul 2 – Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri
43 – 59Capitolul 3 – Locul prestarii de servicii
43Sectiunea 1 – Regula generala
44 – 59Sectiunea 2 – Dispozitii speciale
44Subsectiunea 1 – Prestarea de servicii de catre intermediari
45Subsectiunea 2 – Prestarea de servicii legate de bunuri imobile
46 – 51Subsectiunea 3 – Prestarea de servicii de transport
52 – 55Subsectiunea 4 – Prestarea de servicii culturale si similare, servicii auxiliare transportului sau servicii în legatura cu bunurile mobile corporale
56 – 57Subsectiunea 5 – Prestarea de servicii diverse
58- 59Subsectiunea 6 – Criteriul utilizarii si exploatarii efective
60 – 61Capitolul 4 – Locul importului de bunuri
62 – 71TITLUL VI – FAPT GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA
62Capitolul 1 – Dispozitii generale
63 – 67Capitolul 2 – Livrarea de bunuri si prestarea de servicii
68 – 69Capitolul 3 – Achizitia intracomunitara de bunuri
70 – 71Capitolul 4 – Importul de bunuri
72 – 92TITLUL VII – BAZA DE IMPOZITARE
72Capitolul 1 – Definitie
73 – 82Capitolul 2 – Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
83 – 84Capitolul 3 – Achizitia intracomunitara de bunuri
85 – 89Capitolul 4 – Importul de bunuri
90 – 92Capitolul 5 – Dispozitii diverse
93 – 130TITLUL VIII – COTE
93 – 95Capitolul 1 – Aplicarea cotelor
96 – 105Capitolul 2 – Structura si nivelul cotelor
96 – 97Sectiunea 1 – Cota standard
98 – 101Sectiunea 2 – Cote reduse
102 – 105Sectiunea 3 – Dispozitii speciale
106 – 108Capitolul 3 – Dispozitii temporare pentru anumite servicii cu un mare aport de forta de munca
109 – 122Capitolul 4 – Dispozitii speciale aplicabile pâna la adoptarea unor regimuri definitive
123 – 129Capitolul 5 – Dispozitii temporare
131 – 166TITLUL IX – SCUTIRI
131Capitolul 1 – Dispozitii generale
132 – 134Capitolul 2 – Scutiri pentru anumite activitati de interes general
135 -137Capitolul 3 – Scutiri pentru alte activitati
138 – 142Capitolul 4 – Scutiri pentru operatiunile intracomunitare
138 – 139Sectiunea 1 – Scutiri legate de livrarea de bunuri
140 – 141Sectiunea 2 – Scutiri pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
142Sectiunea 3 – Scutiri pentru anumite servicii de transport
143 – 145Capitolul 5 – Scutiri la import
146 – 147Capitolul 6 – Scutiri la export
148 – 150Capitolul 7 – Scutiri legate de transportul international
151 – 152Capitolul 8 – Scutiri referitoare la anumite operatiuni asimilate exporturilor
153Capitolul 9 – Scutiri pentru prestarile de servicii efectuate de catre intermediari
154 – 166Capitolul 10 – Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international
154 – 163Sectiunea 1 – Antrepozite vamale, alte antrepozite decât antrepozitele vamale si regimuri similare
164 – 165Sectiunea 2 – Operatiuni scutite în vederea exportului si în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre
166Sectiunea 3 – Dispozitii comune sectiunilor 1 si 2
167 – 192TITLUL X – DEDUCERI
167 – 172Capitolul 1 – Originea si sfera de aplicare a dreptului de deducere
173 – 175Capitolul 2 – Pro rata de deducere
176 – 177Capitolul 3 – Restrictii privind dreptul de deducere
178 – 183Capitolul 4 – Norme care reglementeaza exercitarea dreptului de deducere
184 – 192Capitolul 5 – Ajustarea deducerilor
193 – 280TITLUL XI – OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE SI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE
193 – 212Capitolul 1 – Obligatia de plata
193 – 205Sectiunea 1 – Persoane obligate la plata TVA catre autoritatile fiscale
206 – 212Sectiunea 2 – Modalitati de plata
213 – 216Capitolul 2 – Identificare
217 – 240Capitolul 3 – Facturare
217Sectiunea 1 – Definitie
218 – 219Sectiunea 2 – Notiunea de factura
220 – 225Sectiunea 3 – Emiterea facturilor
226 – 231Sectiunea 4 – Continutul facturilor
232 – 237Sectiunea 5 – Transmiterea facturilor prin mijloace electronice
238 – 240Sectiunea 6 – Masuri de simplificare
241 – 249Capitolul 4 – Contabilitate
241Sectiunea 1 – Definitie
242 – 243Sectiunea 2 – Obligatii generale
244 – 248Sectiunea 3 – Obligatii specifice legate de stocarea tuturor facturilor
249Sectiunea 4 – Dreptul de acces la facturile stocate prin mijloace electronice într-un alt stat membru
250 – 261Capitolul 5 – Declaratii
262 – 271Capitolul 6 – Declaratii recapitulative
272 – 273Capitolul 7 – Dispozitii diverse
274 – 280Capitolul 8 – Obligatii privind anumite operatiuni de import si export
274 – 277Sectiunea 1 – Operatiuni de import
278 – 280Sectiunea 2 – Operatiuni de export
281 – 369TITLUL XII – REGIMURI SPECIALE
281 – 294Capitolul 1 – Regimul special pentru întreprinderile mici
281Sectiunea 1 – Proceduri simplificate pentru impunere si colectare
282 – 292Sectiunea 2 – Scutiri sau diminuari treptate
293 294Sectiunea 3 – Raportare si reexaminare
295 – 305Capitolul 2 – Regimul comun forfetar pentru producatori agricoli
306 – 310Capitolul 3 – Regimul special pentru agentiile de turism
311 – 369Capitolul 4 – Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati
311Sectiunea 1 – Definitii
312 – 332Sectiunea 2 – Regimul special pentru comercianti persoane impozabile
312 – 325Subsectiunea 1 – Regimul marjei
326 – 332Subsectiunea 2 – Regimul tranzitoriu pentru mijloacele de transport second-hand
333 – 341Sectiunea 3 – Regimul special pentru vânzarile prin licitatie publica
342 – 343Sectiunea 4 – Masuri de prevenire a denaturarilor concurentei si a evaziunii fiscale
344 – 356Capitolul 5 – Regimul special pentru aurul de investitii
344 – 345Sectiunea 1 – Dispozitii generale
346 – 347Sectiunea 2 – Scutire de TVA
348 – 351Sectiunea 3 – Optiune de impozitare
352 – 353Sectiunea 4 – Tranzactii pe o piata reglementata a lingourilor de aur
354 – 356Sectiunea 5 – Drepturi si obligatii speciale ale comerciantilor de aur de investitii
357 – 369Capitolul 6 – Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii pe cale electronica unor persoane neimpozabile
357 – 358Sectiunea 1 – Dispozitii generale
359 – 369Sectiunea 2 – Regim special pentru serviciile furnizate pe cale electronica
370 – 396TITLUL XIII – DEROGARI
370 – 393Capitolul 1 – Derogari aplicate pâna la adoptarea regimurilor definitive
370 – 374Sectiunea 1 – Derogari pentru statele care erau membre ale Comunitatii la 1 ianuarie 1978
375 – 390Sectiunea 2 – Derogari pentru statele care au aderat la Comunitate dupa 1 ianuarie 1978
391 – 393Sectiunea 3 – Dispozitii comune sectiunilor 1 si 2
394 – 396Capitolul 2 – Derogari supuse autorizarii
394 – 395Sectiunea 1 – Masuri de simplificare si masuri de prevenire a evaziunii fiscale sau a fraudei
396Sectiunea 2 – Acorduri internationale
397 – 401TITLUL XIV – DISPOZITII DIVERSE
397Capitolul 1 – Masuri de punere în aplicare
398Capitolul 2 – Comitetul TVA
399 – 400Capitolul 3 – Cursuri de schimb
401Capitolul 4 – Alte impozite, drepturi si taxe
402 – 414TITLUL XV – DISPOZITII FINALE
402 – 404Capitolul 1 – Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre
405 – 410Capitolul 2 – Masuri tranzitorii aplicabile în contextul aderarii la Uniunea Europeana
411 – 414Capitolul 3 – Transpunere si intrare în vigoare
ANEXA I – LISTA ACTIVITATILOR PREVAZUTE LA 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF
ANEXA II – LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICA PREVAZUTE LA 56 ALINEATUL (1) LITERA (k)
ANEXA III – LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII CARORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVAZUTE LA 98
ANEXA IV – LISTA SERVICIILOR PREVAZUTE LA 106
ANEXA V – CATEGORII DE BUNURI REGLEMENTATE DE ALTE REGIMURI DE ANTREPOZIT DECAT ANTREPOZITUL VAMAL PREVAZUTE LA 160 ALINEATUL (2)
ANEXA VI – LISTA LIVRARILOR DE BUNURI SI PRESTARILOR DE SERVICII PREVAZUTE LA 199 ALINEATUL (1) LITERA (d)
ANEXA VII – LISTA ACTIVITATILOR DE PRODUCTIE AGRICOLA PREVAZUTE LA 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4
ANEXA VIII – LISTA ORIENTATIVA A SERVICIILOR AGRICOLE PREVAZUTE LA 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5
ANEXA IX – OBIECTE DE ARTA, OBIECTE DE COLECTIE SI ANTICHITATI PREVAZUTE LA 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 SI 4
Partea A – Obiecte de arta
Partea B – Obiecte de colectie
Partea C – Antichitati
ANEXA X – LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390
Partea A – Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le impoziteze
Partea B – Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le scuteasca
ANEXA XI Partea A – Directive abrogate si modificarile succesive ale acestora
ANEXA XI Partea B – Termene de transpunere în legislatia nationala (la care se face referire la articolul 411)
ANEXA XII – TABEL DE CORESPONDENTA
Distribuie pe