Asistenta ANAF

Ghiduri ANAF, circulare, materiale de informare elaborate de ANAF/MFP, întrebări și răspunsuri publicate de ANAF, în baza de date ANAFI - Asistență contribuabili.

Asistenta ANAF-MFP

Circulara ANAF privind procedura de ridicare a măsurilor asigurătorii instituite până la data de 13.12.2015

ANAF a publicat online pe 16 decembrie 2016 Circulara nr. A_VAD 1280/13.12.2016 privind procedura de ridicare a măsurilor asigurătorii instituite până la data de 13.12.2015.  Circulara ANAF Circulara ANAF

Asistenta ANAF-MFP

Circulara ANAF privind înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit

ANAF a publicat pe 12 decembrie 2016 Circulara nr: A_VAD_1270/09.12.2016 privind înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit. Circulara ANAF Circulara ANAF 

Asistenta ANAF-MFP, TVA

CIRCULARA MFP: Precizări privind aplicarea taxării inverse prevăzute la art. 331 din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online Circulara nr. 693567/2016 privind aplicarea taxãrii inverse prevăzute la art. 331 din Codul fiscal. Redăm mai jos textul integral al circularei. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Cabinet secretar de stat Către Direcția generală regională a finanțelor publice ……………………….. În vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Precizări privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole

Ministerul Finanţelor Publice a emis şi publicat online Circulara nr. 692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Cabinet secretar de stat Direcţia generală […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Precizări privind regimul TVA aplicabil studiilor clinice

Ministerul Finanţelor Publice a emis şi publicat online Circulara nr. 692262/2016 pentru aplicarea unitară a prevederilor Codului fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, privind regimul TVA aplicabil studiilor clinice. Potrivit MFP, serviciile desfăşurate de medici investigatori pentru efectuarea studiilor clinice cu medicamente de uz uman  nu au ca scop principal îngrijirea medicală, respectiv protejarea, menţinerea […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID FISCAL-CONTABIL pentru producătorii agricoli

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat şi publicat în luna iulie 2016 Ghidul pentru aplicarea unitară a prevederilor fiscale referitoare la operaţiunile specifice derulate de producătorii agricoli. Ghidul MFP cuprinde precizări privind obligaţiie fiscale ale producătorilor agricoli în domeniul TVA, impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, precum şi monografii contabile specifice. Sunt explicate prevederi din Normele […]

Asistenta ANAF-MFP

ANAF: Precizări privind completarea Declarației informative D394

Potrivit comunicatului de presă transmis de ANAF, Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016 pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national, iar pentru perioada 1 Iulie 2016 – 30 Septembrie 2016 se vor declara doar operatiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (cartusul C), prorogându-se termenul de declarare […]

Asistenta ANAF-MFP

Circulara MFP privind aplicarea unitară a unor prevederi ale Codului fiscal

Circulara MFP nr. 691736 din 14.06.2016, semnată de secretarul de stat Gabriel Biriș, se referă la aplicarea unitară a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la: – înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor fizice care sunt persoane impozabile în sensul TVA şi care desfăşoară mai multe tipuri de […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI

Venituri din chirii | GHID FISCAL ANAF 2016

ANAF a actualizat Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (venituri din chirii), la data de 23.03.2016. Ghidul are 9 pagini și se referă la închirierea bunurilor mobile şi imobile, exclusiv arenda şi închirierea în scop turistic. GHID ANAF 2016: 2016ANAF-ghid_fiscal_chirie 1. DEFINIREA VENITURILOR DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Veniturile din cedarea folosinţei […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI

Obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari | GHID ANAF 2016

ANAF a publicat Ghidul privind obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari, actualizat în 01.03.2016. Ghidul ar 11 pagini și conține informații și precizări privind: 1. Înregistrarea fiscală 2 1.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală 2 1.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală 2 1.3. Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente 2 2. Conducerea contabilității […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP, Contabilitate

Precizări privind raportările contabile aferente anului 2015

Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2015 Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2015, sunt reglementate prin OMFP […]

Asistenta ANAF-MFP, Impozite Taxe Locale

MFP: Ghid privind impozitul pe clădiri 2016 – persoane fizice

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online un GHID ilustrativ privind plata impozitului pe clădiri de către proprietarii, persoane fizice. Potrivit MFP, ghidul conţine explicații pentru toate situațiile întâlnite în practică, exemple pentru fiecare caz în parte și o simulare de calcul al impozitului local. Ministerul precizează că acest Ghid este primul dintr-o serie de astfel de documente […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Precizări privind formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate cu TVA

Prin Ordinul nr. 3769/23.12.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 11/07.01.2016, ANAF a aprobat modelul şi conţinutului formularului „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” care se depune începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional. Formularul 394 se depune obligatoriu de către persoanele […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Referitor la ROI – Registrul operatorilor intracomunitari

Prin  Ordinul   nr.  727/17.02.2016,  publicat  în Monitorul Oficial nr. 150/26.02.2016, se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi modelului şi conţinutului unor formulare. Operaţiunile intracomunitare pentru care se solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt : a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 275 […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

ANAF: Completarea și depunerea declarațiilor informative 392A și 392B

Referitor la completarea și depunerea declarațiilor informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii  392A si 392B,  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat următoarele precizări: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Definitivarea impozitului pe profit pentru 2015 şi depunerea formularului 101

Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2015 şi depunerea formularului 101 “ Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2015, A.J.F.P. ARGES a publicat următoarele precizări: I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli : – […]

Asistenta ANAF-MFP, Stiri

CALL CENTER ANAF pentru asistență contribuabil: 031 403 91 60

ANAF reamintește tuturor contribuabililor că pentru a beneficia de îndrumare și asistență telefonică au posibilitatea de a apela la Call-center, la numărul unic de telefon 031 403 91 60. Prin intermediul acestui număr de telefon, contribuabilii au posibilitatea de a obține telefonic, informații generale în domeniul fiscal precum și informații cu privire la aspecte în […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Informare privind aplicarea taxării inverse începând cu 1 ianuarie 2016

Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din MFP a publicat online Informarea nr.  679134 din 03.11.2015 privind sfera de aplicare a mecanismului TVA taxarea inversă începând cu data de 1 ianuarie 2016. Informarea MFP privind sfera de aplicare a taxării inverse începând cu data de 1 ianuarie 2016 [Comunicare-MFP-aplicare-taxarei-nversa-2016]: Taxarea inversă are ca scop combaterea […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI

GHID ANAF: Actele necesare pentru eliberarea documentelor solicitate de PERSOANELE JURIDICE

ANAF, prin Direcţia generală servicii pentru contribuabili, a elaborat şi publicat online GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE JURIDICE.  Document integral: GHID_ANAF_acte_justificative_2015_PJ Documentul de 30 de pagini este structurat astfel – CUPRINS: I. Introducere…………………………………..5 1.1. Limba oficială în administrația fiscală…………………………………6 1.2. Acte de identitate……………………………………………………6 1.3. Formulare […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI

GHID ANAF: Actele necesare pentru eliberarea documentelor solicitate de PERSOANE FIZICE, PFA sau PROFESII LIBERALE

ANAF, prin Direcţia generală servicii pentru contribuabili, a elaborat şi publicat online GHIDUL PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE FIZICE. Documentul de 27 de pagini cuprinde informaţii destinate contribuabililor şi administraţiilor fiscale privind actele necesare pentru soluţionarea cererilor sau eliberarea de documente (adeverinţe, certificate)  de către administraţiile […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

ÎNDRUMARUL ANAF pentru controlul contribuţiilor sociale obligatorii pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor

Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală din ANAF a transmis în august 2014 tuturor administrațiilor fiscale un document intitulat ÎNDRUMAR pentru controlul contribuţiilor sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor. ANAF nu a publicat niciun GHID privind declararea și  plata acestor contribuții, astfel cum a publicat în mai 2014, GHIDUL […]

Asistenta ANAF-MFP, Stiri

Abordarea situațiilor de refuz privind emiterea bonului fiscal | Recomandări MFP, serviciul TELVERDE

La serviciul TelVerde al Ministerului Finanţelor Publice se pot înregistra sesizări privind  – Refuzul de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianți – TASTA 1 –  Actele de corupţie înfăptuite de către funcţionari din cadrul MFP şi instituţiile subordonate – TASTA 2 Numărul de telefon TELVERDE MFP este 0800 800 085 și poate fi apelat, gratuit, 24 de ore […]

Asistenta ANAF-MFP, Comunicate de presă, Finanțe Personale, PF-PFA

ANAF: Obligația de declarare privind veniturile din transferul titlurilor de valoare

ANAF informează  persoanele fizice care au obţinut în anul 2014 venituri din transferul titlurilor de valoare cu privire la obligațiile de declarare: Persoanele fizice care în anul 2014, au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise au obligaţia, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr.571/2003 privind […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP, Proceduri fiscale, TVA

Precizări privind depunerea Declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014

Referitor la depunerea declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES a publicat o serie de precizări pentru informarea contribuabililor. Având în vedere că ORDINUL 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative nu a suferit modificări în cursul anului 2014, nu sunt modificări privind depunerea acestor […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

Circulara MFP privind aplicarea cotei reduse de TVA la cazare

Circulara MFP nr. 40146 din 30.01.2015 data in vederea aplicarii unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA introduse prin Hotararea Guvernului pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 Către Direcţia […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale PFA, persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România. Veniturile comerciale sunt venituri din activităţi independente şi cuprind veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale profesiilor libere din România | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor care realizează venituri din profesii libere din România. Veniturile din profesii libere, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente și cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile persoanelor care realizează venituri din închirierea bunurilor | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014 Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Redăm mai jos textul ghidului. GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Cuprins 1 Definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor – 3 […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Impozitarea veniturilor din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna august 2014  Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal.  Redăm în continuare ghidul ANAF: Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal Potrivit Codului fiscal [1. ART.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu […]

Asistenta ANAF-MFP, Contributii Obligatorii, GHIDURI

ANAF: Ghid 2014 privind contribuțiilor sociale pentru veniturile din activităţi independente, alte venituri, persoanele fizice fără venituri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat online un ghid privind contribuțiile sociale în anul 2014. Ghidul privind declararea şi plata CONTRIBUŢIILOR SOCIALE de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri cuprinde precizari privind: 1. CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII […]