Contabilitate

Știri, analize, informații și legislație despre contabilitate

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP, Contabilitate

Precizări privind raportările contabile aferente anului 2015

Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2015 Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2015, sunt reglementate prin OMFP […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine

OMFP 4075/2015 – Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

OMFP 4075/2015 – Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 2015-12-22 – Publicat in M.Of. nr. 950 din 22.12.2015 ORDINUL MFP nr. 4.075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar […]

Contabilitate, Finanțe Personale, Finanțe Private, Finante Publice, Ordine

ORDINUL MFP 2634/2015 – Documentele financiar-contabile | norme de întocmire, norme de utilizare, modele

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din data de 9 decembrie 2015, aprobă: – Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile; – Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; – Modelele documentelor financiar-contabile; – Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani. Prevederile Ordinului […]

Aparate de marcat fiscale, Consultare publica, Contabilitate, Finanțe Private, Finante Publice, Noile Coduri Fiscale

MFP: Salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene și alte măsuri fiscal-bugetare | PROIECT OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Prin proiectul de OUG se va reglementa salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2016, începând cu 1 ianuarie 2016. MFP precizează în […]

Contabilitate, Finanțe Private, Ordine

OMFP 1198/2015 – Modificarea şi completarea unor reglementări contabile

2015-10-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 ORDIN nr. 1.198 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. […]

Contabilitate

HOTĂRÂREA CECCAR 11/216/2011 – Codul etic naţional al profesioniştilor contabili

CODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 11/216 din 31 martie 2011, în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 10/65 din 2 septembrie 2010. Codul etic național aplicabil contabililor este Codul etic IFAC, ediţia 2009, […]

Contabilitate, Ordine

OMFP 897/2015 – Norme contabile privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor, retragere sau excluderea unor asociaţii

2015-09-22 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 septembrie 2015, Anexele au fost publicate în Monitorul Oficial 711bis [PDF] 2014-06-05 – Proiect, Referat de aprobare ORDIN nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de […]

Carti de specialitate, Contabilitate

CARTE: Ghid practic pentru rezolvarea situaţiilor financiare | Culegere de Monografii contabile

Ghid practic pentru rezolvarea situaţiilor financiare – Culegere de Monografii contabile  Lucrare unicat în România Culegere de Monografii contabile realizată de Mihaela Benţa şi Adrian Benţa abordează un număr semnificativ de monografii ale tranzacţiilor unei societăţi, atât din perspectiva noilor reglementări contabile conforme cu directivele comunitare, cât şi din perspectiva utilizării principalelor Standarde internaţionale de contabilitate IFRS. […]

Contabilitate, SRL-SA

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale pe 2014 la unităţile MFP

Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2014, AJFP Arges a publicat urmatoarea informare: Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul […]

Audit, Standarde IAS/IFRS

STANDARDELE DE AUDIT INTERN, ediţia 2013 – Institutul Auditorilor Interni (IIA Global)

Cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emis de Institutul Auditorilor Interni (IIA Global – theiia.org), ediţia 2013, are următoarea structură: A. Definiţia Auditului Intern / Definition of Internal Auditing; B. Codul etic / Code of Ethics; C. Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern (Standardele de audit intern) / International Standards for the Professional […]

Contabilitate, OMFP 3055/2009, Ordine

OMFP 1802/2014 – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate

ORDINUL 1802/2014 – Reglementărilor contabile 2015 (OMFP 1802/2014) 2015-01-01 – ABROGĂ: a) OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă | PROIECT ORDIN

Pe 30 decembrie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Elemente de noutate ale proiectului de Reglementări contabile privind contabilitatea în partidă simplă: – prin ordin se stabilesc exclusiv reguli privind conducerea contabilității, nu sunt incluse referințe la obligațiii […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine

OMFP 1400/2014 – Modificarea şi completarea contabilității instituţiilor publice OMFP 1917/2005

2014-10-22 – Publicat in M.Of. nr. 767 din 22.10.2014 ORDIN Nr. 1.400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: OUG pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 | PROIECT

Joi, 23 octombrie 2014, Ministerul Finantelor Publice a lansat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991. Potrivit NOTEI DE FUNDAMENTARE, privind proiectul de OUG se propun următoarele modificări: 1. – Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, sunt microîntreprinderi societatile care la data bilantului […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Modificarea şi completarea Reglementărilor contabile IFRS, aprobate prin OMFP 1286/2012 | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1286/2012. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cuprinde […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Prin proiectul de ordin se propune abrogarea: a) OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 1191/2014 – Modificarea şi completarea contabilității instituţiilor publice OMFP 1917/2005

2014-09-12 – Publicat in M.Of. nr. 670 din 12.9.2014 ORDIN nr. 1.191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, […]

Consultare publica, Contabilitate, Finanțe Private

ASF: Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile entităților autorizate | Proiect REGULAMENT

Miercuri, 20 august 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF a supus dezbaterii publică proiectul de Regulament pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Proiectul va fi supus consultării publice până la data de […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine

OMFP 845/2014 – Modificarea şi completarea contabilităţii instituţiilor publice – OMFP 1917/2005

2014-06-30 – Publicat M.Of. nr. 486 din 30.6.2014 ORDIN Nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Depunerea situaţiilor financiare și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile MFP | Proiect Ordin

Vineri, 20 decembrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea de transparență decizională proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. MFP precizează în referatul de aprobare că prin proiectul de ordin […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine

OMFP 2002/2013 – Modificarea şi completarea Normelor contabilităţii instituţiilor publice | Modificare OMFP 1917/2005

2013-12-19 – Publicat in M.Of. nr. 803 din 19.12.2013 ORDIN Nr. 2.002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 Având în vedere prevederile cap. IV1 „Mecanismul decontării cererilor de […]

Standarde IAS/IFRS

Informații utile privind aplicarea IAS/IFRS – Standarde internaționale de contabilitate / raportare financiară

Societăţile comerciale cotate la BVB (piaţă reglementată) au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS – International Financial Reporting Standards) începând cu exerciţiul financiar al anului 2012. Potrivit OMFP 881/2012 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, […]

Contabilitate, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 1013/2013 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

ORDIN nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 2013-07-24 – Publicat în M.Of. nr. 455 din 24.7.2013 2013-06-17 – Proiect ordin, referat aprobare ORDIN nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. […]

Contabilitate, Reglementari contabile, Reglementari UE

DIRECTIVA 2013/34/UE – Noua Directivă Contabilă Europeană

DIRECTIVA 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) 2015-07-20 – […]

Contabilitate, OUG & OG, Reglementari contabile

OG 65/1994 – Organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi [REPUBLICATĂ, ACTUALIZATĂ 2013]

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi[1] [REPUBLICATĂ, ACTUALIZATĂ 2013] [expand title=”FIȘĂ ACT„] ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi[1] [REPUBLICATĂ, ACTUALIZATĂ 2013] Data. Art de modificare Monitorul Oficial Modificări 12 mai 2013 LEGEA nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 […]

Audit, Contabilitate, LEGE, Reglementari contabile, Reglementări economice

LEGEA 149/2013 – Modificarea OUG 90/2008 (auditul statutar), OG 65/1994 (expertiză contabilă), OUG 24/2011 (evaluatori), OUG 75/1999 (audit financiar), OG 71/2001 (consultanță fiscală) și OUG 86/2006 (practicieni în insolvenţă)

LEGEA nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 415/2013 – Modificarea şi completarea OMFP 1917/2005 (cap. XVI Contabilitatea Trezoreriei Centrale)

ORDIN nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 2013-04-05 – Publicat in MOF nr. 194 din 5.4.2013 ORDIN nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI […]

Contabilitate, Ordine, Reglementari contabile, TaxEditor

OMFP 40/2013 – Situaţiile financiare şi raportările contabile anuale 2012 – principalele aspecte privind întocmirea şi depunerea la MFP

ORDIN nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 2013-01-21 – Publicat in MOF nr. 44 din 21.1.2013 CUPRINS ART. 1 – ART. 12 ANEXA 1 Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale […]

CAP. VII Functiunea conturilor, Contabilitate, Reglementari Contabile - D IV

CAP. VII Functiunea conturilor – CUPRINS

INTRODUCERE – CAP. VII FUNCTIUNEA CONTURILOR CLASA 1 – Conturi de capitaluri CLASA 2 – Conturi de imobilizari CLASA 3 – Conturi de stocuri si productie in curs de executie CLASA 4 – Conturi de terti CLASA 5 – Conturi de trezorerie CLASA 6 – Conturi de cheltuieli CLASA 7 – Conturi de venituri CLASA […]