FINAND - Consultanță Finanțe Taxe

finand-2015-v4 FINAND este biroul de consultanță în managementul financiar și fiscal al bugetului personal și al afacerilor startup, mici și mijlocii. www.finand.ro
FINAND - pentru decizii inteligente / Identificăm soluții pentru decizii inteligente »
Mediul economic românesc este dinamic, iar legislația financiar-fiscală din România este într-un proces continuu de revizuiri și modificări, cu impact imediat și direct asupra activelor personale și afacerilor din România.
Analizăm și organizăm informații, căutăm soluții, răspundem la întrebări specifice privind diverse aspecte financiare și fiscale, oferim asistență continuă și pentru proiecte sau tranzacții specifice, elaborăm opinii scrise și vă informăm cu privire la ultimele modificări relevante ale legislației cu impact financiar.

Analize Sinteze, FINAND, Impozite Taxe Locale

ANALIZĂ FINAND: Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice conform Noului Cod Fiscal

Noul Cod Fiscal (NCF), aprobat prin LEGEA 227/2015, reglementează cadrul general privind impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice.  Titlul IX Impozite și taxe locale din Legea NCF prevede persoanele obligate la plata impozitului, scutirile, modul de calcul al valorii impozabile și nivelul minim și maxim al cotei de impozitare. CINE PLĂTEȘTE Impozitul pe clădiri este […]

Analize Sinteze, FINAND, Noile Coduri Fiscale, TVA

NOUL COD FISCAL: Cotele TVA standard, redusă și super-redusă – studiu comparat

Prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal (NCF), au fost aprobate modificări importante la sistemul de cote de taxă pe valoare adăugată (TVA standard, TVA redusă și TVA super-redusă). Legea NCF va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. TVA standard 20% Cota standard de TVA va fi 20%, începând cu 1 ianuarie 2015, și […]

Analize Sinteze, FINAND, PF-PFA, SRL-SA

Contractul de închiriere/arendare (locațiune) | Cadrul legal, modele de contract, înregistrarea la organul fiscal

CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE Contractele de închiriere/arendare (locațiune) sunt reglementate prin CAPITOLUL V, TITLUL IX, CARTEA a V-a, LEGEA nr. 287/2009 – NOUL CODUL CIVIL (extras din NCC – PDF). Prevederile din NCC înlocuiesc prevederile din Legea locuinței, care au fost abrogate începând cu 01.10.2011. Definiție: Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se […]

Analize Sinteze, Contributii Obligatorii, FINAND, Noile Coduri Fiscale, PF-PFA

NOUL Cod Fiscal 2016 PFA – Analiza comparativă a modificărilor privind veniturile PFA / II / IF – contribuțiile sociale

În continuare la analiza privind propunerile din NOUL Cod Fiscal privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț, prezentăm principalele propuneri privind contribuția pentru asigurări sociale – CAS și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate.  Referitor la contribuțiile sociale obligatorii, principalele modificări ale reglementărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice autorizate […]

Analize Sinteze, FINAND, Noile Coduri Fiscale, PF-PFA

NOUL Cod Fiscal 2016 PFA – Analiza comparativă a modificărilor privind veniturile PFA / II / IF – impozitul pe venit

Prin proiectul de LEGE privind NOUL COD FISCAL publicat de MFP, Guvernul propune o mini-reformă fiscală a sistemului de impozitare a veniturilor antreprenorilor, persoane fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț. Impactul cel mai important pentru regimul fiscal al PFA este propunerea de introducere a obligației tuturor PFA să achite CAS, chiar dacă sunt […]

FINAND, Finanțe Personale, PF-PFA

Obligații fiscale privind veniturile din contracte de comision (afiliere)

INTRODUCERE: Sistemul de marketing afiliat funcționează astfel: – magazinele online sau alte site-uri (denumite in retea advertiseri), pun la dispozitie afiliatilor (publisheri, bloggeri, specialisti SEM) o serie de instrumente de promovare, de la bannere la link-uri si reclame text. – afiliatii folosesc aceste instrumente pentru a directiona vizitatori pe site-ul advertiserilor si sunt recompensati direct […]

Analize Sinteze, FINAND, Finanțe Personale, PF-PFA

Finante personale: Reducerea impozitului pe salarii prin alegerea optima a functiei de baza

Pct. 105 la Normele metodologice ale art. 56 „Deducerea personala” din Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precizeaza ca: Deducerea personală nu se fracţionează în funcţie de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parţial, la funcţia de bază.  Cu alte […]

FINAND, Finanțe Personale, PF-PFA, SRL-SA

FINAND: Impozitarea si alte obligatii privind indemnizatia lunara a asociatului unic

PE SCURT Indemnizatia lunara incasata de actionarul unic este asimilata cu venit din salarii, potrivit prevederilor din Codului Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Obligatoriu, actionarul unic datoreaza pentru venitul brut realizat: impozitul pe venit de 16%, CAS, CASS si CCI. Optional, asociatul unic se poate asigura pentru ajutor de somaj si in caz de […]

FINAND, Finante Europene

Legislatia UE privind TVA in vigoare la 20 februarie 2008

Actele comunitare in domeniul TVA in vigoare la 20 februarie 2008 sunt: 31969L0463 Directiva a III-a 69/463/CEE din 9 decembrie 1969 despre armonizarea legislatiei Statelor Membre in privinta taxelor pe cifra de afaceri – introducerea TVA in Statele Membre (JO L 320, 20.12.1969, p. 34-35) html pdf 31977L0799 Directiva 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 privind […]

FINAND, GHIDURI, PF-PFA

Autorizarea si inregistrarea PFA – Persoanelor Fizice Autorizate

PFA – GHID FINANCIAR – var.1.0/26.11.2007 – proceduri modificate prin OUG nr. 44/2008 Potrivit prevederilor legale, persoanele fizice pot deveni PFA (desfasura activitati economice in mod independent) daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: a) intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: -au împlinit varsta de 18 ani -starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; -au […]