Jurisprudenta RO

DECIZIA ICCJ 974/2014 – Impozit pe profit. Probarea deductibilății cheltuielilor achitate persoanei afiliate

Principalele concluzii și argumente prezentate de Înalta Curte de Casație și Justiție în motivarea Deciziei 974/2014 sunt: – Pentru a stabili dacă organele fiscale au procedat legal, trebuie clarificat dacă în analiza deductibilității unor cheltuieli cu serviciile prestate între societăți aparținând aceluiași grup de firme, trebuie să se acorde prevalență limitelor trasate de Dosarul prețurilor de […]

Jurisprudenta RO

Decizia ICCJ 17/2015 RIL – Modul de soluţionare a laturii civile în cauzele penale de evaziune fiscală

Prin DECIZIA 17/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  şi, în consecinţă, pentru interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 19 din Codul de procedură penală a stabilit (dispozitivul deciziei): În cauzele penale având ca […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă, CAUZA C‑277/14 PPUH Stehcemp

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) din 22 octombrie 2015(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă – Drept de deducere – Refuz – Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă” În cauza C‑277/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Naczelny Sąd […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Curtea Constituţională: Prevederi din Codul de procedură fiscală, neconstituționale

Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitatea dispozițiilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi a constatat că aceste prevederi sunt neconstituţionale. Persoanele care au de încasat sume la stat (restituiri) trebuie să primească dobânda aferentă întregii perioade […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Dreptul de deducere al TVA în cazul unui comportament nelegal al emitentului facturii

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 21 iunie 2012(*) „Fiscalitate — TVA — A șasea directivă — Directiva 2006/112/CE — Drept de deducere — Condiții de exercitare — Articolul 273 — Măsuri naționale pentru lupta împotriva fraudei — Practică a autorităților fiscale naționale — Refuzul dreptului de deducere în cazul unui comportament nelegal al emitentului facturii aferente bunurilor sau serviciilor pentru care se solicită exercitarea acestui drept — Sarcina […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Jurisprudenta RO, PF-PFA

CA București: SENTINŢA CIVILĂ 3.277/2012 – Cesiunea drepturilor de autor, implicații TVA

2015-03-03 – Publicată în M.Of. nr. 152 din 03.03.2015 SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3.277/2012 – CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL – Dosar nr. 9.092/2/2011 Curtea constituită din: Preşedinte: – Corina Podaru,  Grefier: – Crina Iacobescu Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulate de reclamanţii Alifantis Nicu-Valeriu, Badea Mircea […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA, Stiri

CCR: Excepție de neconstituționalitate a art. 55 (4) lit.k^1 Codul fiscal – venituri neimpozabile. ADMISĂ

În ziua de 13 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.55 alin.(4) lit.k¹ din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit cărora: „(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: […] k1) veniturile din salarii realizate de către […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA, Stiri

CCR: Excepție de neconstituționalitate a art. 77^1 (6) teza finală Codul fiscal – Impozitul pe venitul din transferul proprietărilor. ADMISĂ

În ziua de 11 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77¹ alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Codul fiscal – ART. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prevede (teza finală este textul subliniat): … (6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul – Cauza C‑446/13

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) din 2 octombrie 2014(*) „Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Articolul 8 alineatul (1) litera (a) – Stabilirea locului unei livrări de bunuri – Furnizor care are sediul într‑un alt stat membru decât cel în care este stabilit clientul – Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul” – În […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Scutirea de TVA în cazul tranzacţiilor frauduloase | Cauza C‑492/13 Traum EOOD

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 9 octombrie 2014(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 138 alineatul (1) – Scutiri pentru operațiunile intracomunitare – Persoană care achiziționează bunurile neidentificată în scopuri de TVA – Obligația vânzătorului de a proba autenticitatea semnăturii persoanei care achiziționează bunurile sau a reprezentantului acesteia – Principiile […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Cerere de decizie preliminară privind persoana impozabilă TVA, dreptul de deducere

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Cluj (România) la data de 11 aprilie 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – (Cauza C-183/14) Instanţa de trimitere Curtea de Apel Cluj Părţile din acţiunea principală Reclamanți: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean Pârâtă: Direcția Generală a […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Leasing financiar – Nerecuperarea bunurilor de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului | cauza C‑438/13

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea) 17 iulie 2014(*) „TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 16 și 18 – Leasing financiar – Bunuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar – Nerecuperarea acestor bunuri de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului – Bunuri lipsă din gestiune” În cauza C‑438/13, având ca obiect o cerere […]

Jurisprudenta UE

CJUE: Condiția pentru ca expedierea sau transportul unui bun să nu fie calificate drept transfer | Cauzele conexate C‑606/12 și C‑607/12

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea) 6 martie 2014(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 17 alineatul (2) litera (f) – Condiția returnării unui bun în statul membru din care a fost expediat sau transportat inițial” În cauzele conexate C‑606/12 și C‑607/12, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate în temeiul articolului […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, Taxa auto

CJUE: Taxa pe poluare descurajează punerea în circulație a autovehiculelor de ocazie importate – CAUZA Câmpean C-97/13

Ordonanţă – 03/02/2014 – Câmpean Cauza C-97/13 (Cauze conexate C-97/13, C-214/13) – curia.europa.eu ORDONANȚA CURȚII (Marea Cameră) 3 februarie 2014 „Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare percepută cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și autovehiculele similare care se află deja […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA CCR 447/2013 – Excepţia de neconstituţionalitate a OUG 91/2013 – procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

2014-11-01 – Publicata in Monitorul Oficial 674 din 1 noiembrie 2014 2014-10-29 – Comunicat de presa CCR DECIZIA nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Augustin Zegrean – preşedinte Valer Dorneanu – judecător Petre […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: TVA aferentă tranzacțiilor imobiliare realizate de persoane fizice – cauzele C‑249/12 și C‑250/12

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 7 noiembrie 2013 „Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 73 și 78 – Tranzacții imobiliare efectuate de persoane fizice – Calificarea acestor tranzacții drept operațiuni impozabile – Determinarea TVA‑ului datorat atunci când părțile nu au prevăzut nimic cu privire la acesta cu ocazia încheierii contractului – Existența sau inexistența […]

Jurisprudenta RO

ICCJ: Infracţiunea de evaziune fiscală – Reducerea pedepsei de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, DECIZIA nr. 272 din 28 Ianuarie 2013 Prin sentinţa penală nr. 269 din 7 mai 2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosar, s-a dispus, în baza art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., […]

Jurisprudenta RO, TVA

CA Craiova: Drept de deducere TVA. Nereguli la furnizor

Titlu: Caracterul fictiv al tranzacţiilor economice . Erori materiale in actele contabile emise de furnizor. Argument insuficient pentru a demonstra carcaterul fictiv al unei tranzactii cu consecinta anularii dreptului de deducere a TVA aferent. Tip speta: Decizie Numar speta: 2315 Data speta: 06.03.2013 Continut speta Prin sentinţa nr. 4326 din data de 29 octombrie 2012 […]

Jurisprudenta UE, TVA

KPMG: Cele mai recente decizii CEJ emise în materie de TVA

In luna septembrie 2013, CEJ – Curtea Europeana de Justitie a emis urmatoarele decizii privind aplicarea Directivei TVA: Cazul C-283/12 Serebryannay vek EOOD – refacturarea modernizărilor imobilelor În data de 26 septembrie 2013, CEJ a deliberat în acest caz, care privește o societate din Bulgaria („Serebryannay vek EOOD”), al cărei administrator a achiziționat în nume […]

Jurisprudenta RO, TVA

ICCJ: Calificarea unei achiziţii de bunuri drept transfer parţial de active

Calificarea unei achiziţii de bunuri drept transfer parţial de active. Condiţii. Consecinţe asupra dreptului de deducere a TVA. – Codul fiscal, art. 128 alin. (7) Potrivit reglementărilor fiscale în vigoare, o persoană impozabilă are dreptul la deducerea taxei pe valoare adăugată, doar în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii achiziţionate în folosul operaţiunilor […]

Jurisprudenta RO, PF-PFA, SRL-SA

ICCJ: Determinarea bazei impozabile, în lipsa evidenţelor contabile şi fiscale

În lipsa unei evidenţe contabile sau fiscale, organul fiscal este îndreptăţit, în raport cu prevederile art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu pct.65.1 şi 65.2 din HG nr.1050/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003, să determine mărimea bazei de impunere prin estimare. Faţă de neîndeplinirea obligaţiei de […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: C-313/13 Ienciu – Întrebare preliminară privind baza de impozitare TVA

Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Curtea de Apel Alba Iulia) a fost înregistrată la Curtea de Justiţie (la data de 7 iunie 2013): C-313/13, Ienciu Întrebarea formulată de către instanţa naţională, potrivit încheierii: “În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană impozabilă în scopuri de TVA, contrapartida (preţul) livrării bunului imobil fiind stabilită […]

Jurisprudenta UE, TVA

CEJ: Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA (cauza C‑527/11 – Ablessio)

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 14 martie 2013(*) „TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 213, 214 și 273 − Identificarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA – Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA pentru motivul că persoana impozabilă nu dispune de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru exercitarea activității […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Noțiunea «lucrări de construcții» – Includerea livrărilor de bunuri – Posibilitatea unei aplicări parțiale a acestei derogări – Restricții (cauza C‑395/11)

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 13 decembrie 2012(*) „Fiscalitate – A șasea directivă TVA – Decizia 2004/290/CE – Aplicarea de către un stat membru a unei măsuri derogatorii – Autorizare – Articolul 2 punctul 1 – Noțiunea «lucrări de construcții» – Interpretare – Includerea livrărilor de bunuri – Posibilitatea unei aplicări parțiale a acestei derogări – […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Drept de deducere TVA – Refuz din cauza unor fraude sau nereguli săvârșite anterior sau ulterior livrării (Cauza C-285/11)

Hotărârea Curții (camera a treia) din 6 decembrie 2012. Bonik EOOD împotriva Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Administrativen sad – Varna – Bulgaria. TVA – Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Refuz. Cauza […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Dreptul de deducere al TVA aferent achiziției unor construcții demolabile în vederea realizării unui proiect imobiliar (Cauza C-257/11)

Hotărârea Curții (camera a treia) din 29 noiembrie 2012. SC Gran Via Moineşti SRL împotriva Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) și Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1. Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Curtea de Apel Bucureşti – România. Directiva 2006/112/CE – Taxă pe valoarea adăugată – Articolele 167, 168 și 185 […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Noțiunea „activitate economică” – Livrări de lemn în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de o furtună (cauza C‑263/11)

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 19 iulie 2012(*) „A șasea directivă TVA – Directiva 2006/112/CE – Noțiunea «activitate economică» – Livrări de lemn în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de o furtună – Regim de taxare inversă – Neînscrierea în registrul persoanelor impozabile plătitoare de taxă – Amendă – Principiul proporționalității” În cauza C‑263/11, având ca […]

Jurisprudenta RO, Stiri, TVA

ICCJ: ANAF obligată să plătească penalități pentru întârzieri la rambursarea TVA

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis că Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa plăteasca rafinăriei Steaua Română dobânzi penalizatoare în valoare de aproximativ 6 milioane de lei pentru nerambursarea la termen a TVA. Decizia este definitiva si irevocabila. În urmă cu aproape 4 ani, ANAF a respins cererea rafinăriei de rambursare […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA

DECIZIA CC 224/2012 – Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [CASS pensii 740 lei]

DECIZIE nr. 224 din 13 martie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [CURTEA CONSTITUTIONALA] 2012-04-18 – Data intrarii in vigoare: 18 Aprilie 2012 2012-04-18 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 256 din 18 aprilie 2012 DECIZIE nr. 224 din 13 […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA

DECIZIA CC 223/2012 – Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [CASS pensii 740 lei]

DECIZIE nr. 223 din 13 martie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii [CURTEA CONSTITUTIONALA] 2012-04-26 – Rectificata prin RECTIFICARE nr. 223 din 13 martie 2012 referitoare la Decizia Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012 [Monitorul Oficial nr. 279 […]