Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă, CAUZA C‑277/14 PPUH Stehcemp

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) din 22 octombrie 2015(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă – Drept de deducere – Refuz – Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă” În cauza C‑277/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Naczelny Sąd […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Dreptul de deducere al TVA în cazul unui comportament nelegal al emitentului facturii

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 21 iunie 2012(*) „Fiscalitate — TVA — A șasea directivă — Directiva 2006/112/CE — Drept de deducere — Condiții de exercitare — Articolul 273 — Măsuri naționale pentru lupta împotriva fraudei — Practică a autorităților fiscale naționale — Refuzul dreptului de deducere în cazul unui comportament nelegal al emitentului facturii aferente bunurilor sau serviciilor pentru care se solicită exercitarea acestui drept — Sarcina […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul – Cauza C‑446/13

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) din 2 octombrie 2014(*) „Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Articolul 8 alineatul (1) litera (a) – Stabilirea locului unei livrări de bunuri – Furnizor care are sediul într‑un alt stat membru decât cel în care este stabilit clientul – Transformarea bunului în statul membru în care este stabilit clientul” – În […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Scutirea de TVA în cazul tranzacţiilor frauduloase | Cauza C‑492/13 Traum EOOD

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 9 octombrie 2014(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 138 alineatul (1) – Scutiri pentru operațiunile intracomunitare – Persoană care achiziționează bunurile neidentificată în scopuri de TVA – Obligația vânzătorului de a proba autenticitatea semnăturii persoanei care achiziționează bunurile sau a reprezentantului acesteia – Principiile […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Cerere de decizie preliminară privind persoana impozabilă TVA, dreptul de deducere

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Cluj (România) la data de 11 aprilie 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – (Cauza C-183/14) Instanţa de trimitere Curtea de Apel Cluj Părţile din acţiunea principală Reclamanți: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean Pârâtă: Direcția Generală a […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Leasing financiar – Nerecuperarea bunurilor de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului | cauza C‑438/13

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea) 17 iulie 2014(*) „TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 16 și 18 – Leasing financiar – Bunuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar – Nerecuperarea acestor bunuri de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului – Bunuri lipsă din gestiune” În cauza C‑438/13, având ca obiect o cerere […]

Jurisprudenta UE

CJUE: Condiția pentru ca expedierea sau transportul unui bun să nu fie calificate drept transfer | Cauzele conexate C‑606/12 și C‑607/12

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea) 6 martie 2014(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 17 alineatul (2) litera (f) – Condiția returnării unui bun în statul membru din care a fost expediat sau transportat inițial” În cauzele conexate C‑606/12 și C‑607/12, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate în temeiul articolului […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, Taxa auto

CJUE: Taxa pe poluare descurajează punerea în circulație a autovehiculelor de ocazie importate – CAUZA Câmpean C-97/13

Ordonanţă – 03/02/2014 – Câmpean Cauza C-97/13 (Cauze conexate C-97/13, C-214/13) – curia.europa.eu ORDONANȚA CURȚII (Marea Cameră) 3 februarie 2014 „Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare percepută cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și autovehiculele similare care se află deja […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: TVA aferentă tranzacțiilor imobiliare realizate de persoane fizice – cauzele C‑249/12 și C‑250/12

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 7 noiembrie 2013 „Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 73 și 78 – Tranzacții imobiliare efectuate de persoane fizice – Calificarea acestor tranzacții drept operațiuni impozabile – Determinarea TVA‑ului datorat atunci când părțile nu au prevăzut nimic cu privire la acesta cu ocazia încheierii contractului – Existența sau inexistența […]

Jurisprudenta UE, TVA

KPMG: Cele mai recente decizii CEJ emise în materie de TVA

In luna septembrie 2013, CEJ – Curtea Europeana de Justitie a emis urmatoarele decizii privind aplicarea Directivei TVA: Cazul C-283/12 Serebryannay vek EOOD – refacturarea modernizărilor imobilelor În data de 26 septembrie 2013, CEJ a deliberat în acest caz, care privește o societate din Bulgaria („Serebryannay vek EOOD”), al cărei administrator a achiziționat în nume […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: C-313/13 Ienciu – Întrebare preliminară privind baza de impozitare TVA

Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Curtea de Apel Alba Iulia) a fost înregistrată la Curtea de Justiţie (la data de 7 iunie 2013): C-313/13, Ienciu Întrebarea formulată de către instanţa naţională, potrivit încheierii: “În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană impozabilă în scopuri de TVA, contrapartida (preţul) livrării bunului imobil fiind stabilită […]

Jurisprudenta UE, TVA

CEJ: Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA (cauza C‑527/11 – Ablessio)

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 14 martie 2013(*) „TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 213, 214 și 273 − Identificarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA – Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA pentru motivul că persoana impozabilă nu dispune de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru exercitarea activității […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Noțiunea «lucrări de construcții» – Includerea livrărilor de bunuri – Posibilitatea unei aplicări parțiale a acestei derogări – Restricții (cauza C‑395/11)

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 13 decembrie 2012(*) „Fiscalitate – A șasea directivă TVA – Decizia 2004/290/CE – Aplicarea de către un stat membru a unei măsuri derogatorii – Autorizare – Articolul 2 punctul 1 – Noțiunea «lucrări de construcții» – Interpretare – Includerea livrărilor de bunuri – Posibilitatea unei aplicări parțiale a acestei derogări – […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Drept de deducere TVA – Refuz din cauza unor fraude sau nereguli săvârșite anterior sau ulterior livrării (Cauza C-285/11)

Hotărârea Curții (camera a treia) din 6 decembrie 2012. Bonik EOOD împotriva Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Administrativen sad – Varna – Bulgaria. TVA – Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Refuz. Cauza […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Dreptul de deducere al TVA aferent achiziției unor construcții demolabile în vederea realizării unui proiect imobiliar (Cauza C-257/11)

Hotărârea Curții (camera a treia) din 29 noiembrie 2012. SC Gran Via Moineşti SRL împotriva Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) și Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1. Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Curtea de Apel Bucureşti – România. Directiva 2006/112/CE – Taxă pe valoarea adăugată – Articolele 167, 168 și 185 […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Noțiunea „activitate economică” – Livrări de lemn în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de o furtună (cauza C‑263/11)

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 19 iulie 2012(*) „A șasea directivă TVA – Directiva 2006/112/CE – Noțiunea «activitate economică» – Livrări de lemn în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de o furtună – Regim de taxare inversă – Neînscrierea în registrul persoanelor impozabile plătitoare de taxă – Amendă – Principiul proporționalității” În cauza C‑263/11, având ca […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

CA Alba Iulia: Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare a CEJ privind amanarea platii TVA la import

Curtea de Apel Alba Iulia a transmis catre Curtea Europeana de Justitie (CEJ) o cerere de de pronuntare a unei hotarari preliminare privind urmatoarele aspecte: – Dreptul statelor membre de a autoriza amanarea la plata TVA# la import – Admisibilitatea unei reglementari nationale care impune o conditie, ce nu este prevazuta de directiva, privind obtinerea […]

Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Vanzarea de creante incerte la un pret inferior valorii nominale a acestora (cauza C-93/10)

HOTARAREA CURTII (Camera a treia) 27 octombrie 2011(*) „A sasea directiva TVA – Articolul 2 punctul 1 si articolul 4 – Domeniu de aplicare – Notiunile «prestari de servicii efectuate cu titlu oneros» si «activitate economica» – Vanzare de creante incerte – Pret de vanzare inferior valorii nominale a acestor creante – Asumarea de catre […]

Jurisprudenta UE

CJCE: Baza de impozitare – Taxa datorata pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor

HOTARAREA CURȚII (Camera a saptea) 28 iulie 2011(*) „Fiscalitate – Directiva 2006/112/CE – TVA – Baza de impozitare – Taxa datorata pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor” În cauza C‑106/10, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia), prin decizia […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

CA Bucuresti: Cerere pentru hotarare preliminara a ECJ privind ajustarea si deducerea TVA aferenta achizitiei unor constructii supuse demolarii

Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare introdusa de Curtea de Apel Bucuresti (Romania) la data de 26 mai 2011 – SC Gran Via Moinesti Srl / Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Administratia Finantelor Publice Bucuresti (Cauza C-257/11) Limba de procedura: romana Instanta de trimitere Curtea de Apel Bucuresti Partile din actiunea principala Reclamanta: […]

Jurisprudenta UE, Taxa auto

ECJ: Taxa pe poluare aplicata in Romania cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculelor (cauza Nisipeanu)

HOTARAREA CURȚII (Camera intai) 7 iulie 2011(*) „Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxa pe poluare aplicata cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculelor” În cauza C-263/10, avand ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Gorj (Romania), prin decizia din 24 martie 2010, primita […]

Jurisprudenta UE

ECJ: Dreptul de a solicita dobanzi de intarziere incepand de la data la care perioada normala de rambursare a TVA a expirat

HOTARAREA CURȚII (Camera a treia) 12 mai 2011(*) „Trimitere preliminara – TVA – Directivele 77/388/CEE si 2006/112/CE – Rambursare – Termen – Dobanzi – Compensare – Principiile neutralitații fiscale si proporționalitații – Protecția increderii legitime” În cauza C‑107/10, avand ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE […]

Jurisprudenta UE, Taxa auto

ECJ: Taxa pe poluare aplicata in Romania cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculelor (cauza Tatu)

HOTARAREA CURTII (Camera intai) 7 aprilie 2011(*) „Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxa pe poluare aplicata cu ocazia primei inmatriculari a autovehiculelor – Neutralitatea taxei intre autovehiculele de ocazie importate si vehiculele similare aflate deja pe piata nationala” În cauza C‑402/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata […]

Jurisprudenta UE

ECJ: Furnizarea de feluri de mancare de tip fastfood constituie in mod normal o livrare de bunuri

HOTARAREA CURTII (Camera a treia) 10 martie 2011(*) „Fiscalitate – TVA – A sasea directiva 77/388/CEE – Articolele 5 si 6 – Calificarea unei activitati comerciale drept «livrare de bunuri» sau drept «prestare de servicii» – Furnizarea de preparate culinare sau de alimente care pot fi consumate imediat la standuri sau langa vehicule de fast‑food […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

ECJ: Dreptul de deducere a TVA pentru operaţiuni intracomunitare neraportate

HOTARAREA CURTII (Camera a treia) 8 mai 2008(*) „A sasea directiva TVA – Taxare inversa – Dreptul de deducere – Termen de decadere – Neregula contabila si privind declaratiile care afecteaza operatiunile supuse sistemului de taxare inversa” În cauzele conexate C‑95/07 si C‑96/07, avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

ECJ: Dreptul de deducere a TVA achitata in amonte

Hotararea Curtii (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Republica Lituania) – Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Cauza C-385/09)[1. JO C 312, 19.12.2009] (Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere a TVA-ului achitat in […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

ECJ: Existenta a doua prestari de servicii distincte sau a unei prestatii unice – Cheltuieli suplimentare facturate pentru plata prin card/direct debit a unor servicii de telefonie mobila

HOTARAREA CURȚII (Camera a treia) 2 decembrie 2010 „A sasea directiva TVA – Scutire – Articolul 13 sectiunea B litera (d) punctele 1 si 3 – Negocierea de credite – Operatiuni privind platile si viramentele – Existenta a doua prestari de servicii distincte sau a unei prestatii unice – Cheltuieli suplimentare facturate cu ocazia utilizarii […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE

ECJ: Achizitie intracomunitara a unui velier nou – Termen in care incepe transportul bunului catre locul de destinatie

HOTARAREA CURȚII (Camera a doua) 18 noiembrie 2010 „TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 2, articolul 20 primul paragraf si articolul 138 alineatul (1) – Achizitie intracomunitara a unui velier nou – Utilizarea imediata a bunului cumparat in statul membru de achizitie sau intr un alt stat membru inainte de transportul catre destinatia finala – Termen […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, TVA

ECJ: Prestarea de ingrijiri medicale – Extragerea si cultura de celule cartilaginoase in vederea reimplantarii in corpul pacientului

HOTARAREA CURTII (Camera intai) 18 noiembrie 2010 „A sasea directiva TVA – Articolul 13 sectiunea A alineatul (1) litera (c) – Scutiri pentru activitati de interes general – Prestare de ingrijiri medicale – Extragerea si cultura de celule cartilaginoase in vederea reimplantarii in corpul pacientului” În cauza C 156/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare […]

Finante Europene, Jurisprudenta UE, Taxa auto

CA Bacau: Cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare ECJ privind taxa de poluare, prima inmatriculare

Curtea de Apel Bacau a transmis catre Curtea Europeană de Justitie (ECJ) cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare in patru cazuri aflate la instanta cu privire la taxa pentru prima inmatriculare si taxa pe poluare. Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare introdusa de Curtea de Apel Bacau (Romania) la data de 13 septembrie […]