LEGE, Reglementari fiscale

LEGEA 1/2017 – Eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

2017-02-01 – Data intrarii in vigoare 1 februarie 2017 2017-01-06 – Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 6 ianuarie 2017 LEGEA 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata in […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 170/2016 – Impozitul specific unor activităţi

2017-01-01 – Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2017 2016-10-14 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016 Procedura parlamentară: PL-x 26/2016 Iniţiatori: 115 deputati si senatori PSD, 1 senator neafiliat, 1 senator PLC LEGE nr. 170/2016 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

OUG 46/2016 – Completarea LEGII 227/2015 privind Codul fiscal

2016-09-05 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 5.9.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Având în vedere că, în prezent, spre deosebire de prevederile legale în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, pentru bunurile deținute în comun cu soții/soțiile, de către veteranii de război, […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 57/2016 – Modificarea şi completarea procedurii adopţiei, Codului Fiscal, Codului Muncii, Statutului funcționarilor publici

2016-07-14 – Modifică şi/sau completează Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 233/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare […]

LEGE, Reglementări economice

LEGEA 77/2016 – Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

2016-04-28 – Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016 LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 112/2016 – Aprobarea cu modificări a OUG 41/2015 – Modificarea unor acte normative (Noul Cod Fiscal)

2016-05-2016 Publicată în M.Of. nr. 408 din 30.5.2016 LEGE nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

OUG 8/2016 – Măsuri privind proiectele FEN 2007-2013 și unele măsuri fiscal-bugetare

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25.3.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, […]

LEGE, Reglementari fiscale

LEGE 327/2015 – Aprobarea cu modificări a OG 39/2015 cazierul fiscal

2015-12-18 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015 LEGE nr. 327/2015 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 358/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 50/2015 – modificarea și completarea Noului Cod fiscal și Noului Cod de procedură fiscală

2015-12-31 – Publicata in M.Of. nr. 988 din 31.12.2015 LEGEA nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii […]

LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 316/2015 – Aprobarea cu modificări a OG 17/2015 – măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative

2015-12-17 – Publicată în M.Of. nr. 934 din 17.12.2015 LEGE nr. 316/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea […]

Finante Publice, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 340/2015 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016

Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 340 din 18 Decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 942 din 19 Decembrie 2015 (sâmbătă). Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Finante Publice, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 339/2015 – Legea bugetului de stat pe 2016

LEGEA bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339 din 18 Decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 19 Decembrie 2015 (sâmbătă). Legea bugetului de stat pe anul 2016 Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite Administraţia Prezidenţială Senatul României Camera Deputaţilor Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Curtea Constituţională […]

Aparate de marcat fiscale, LEGE

LEGEA 267/2015 – Modificarea OUG 28/1999 – Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

2015-11-10 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 839 din 10 noiembrie 2015 LEGEA nr. 267/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă […]

Acte modificare Cod Fiscal, DE INTERES MAXIM, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 227/2015 – Noul Cod Fiscal

2015-09-10 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 2015-09-07 – Promulgată prin Decretul nr. 718/2015 Procedura legislativă Forma trimisă spre promulgare LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal (NOUL COD FISCAL 2016) TEXT INTEGRAL PDF – Legea_277_2015_MO688-2015 / LEGEA-277-2015 TEXT INTEGRAL HTML – legislatie.just.ro CUPRINS NOUL COD FISCAL TITLUL I Dispoziţii generale […]

LEGE, PF-PFA, Reglementari fiscale

LEGEA 209/2015 – Anularea unor obligaţii fiscale

2015-07-20 – Publicat in M.Of. nr. 540 din 20.7.2015 LEGE nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei […]

Acte alte obligatii fiscale, DE INTERES MAXIM, LEGE, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

LEGEA 207/2015 – Noul Cod de procedură fiscală

2016-01-01 – Aplicabil din 1 ianuarie 2016 2015-07-23 – Publicata în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015. Proiect, Nota de fundamentare TEXT INTEGRAL – Monitorul Oficial: LEGEA-207-2015-noul-cod-procedura-fiscala LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Definiţii  În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 124/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 92/2014 (modificări privind organizarea jocurilor de noroc și Codul fiscal)

2015-06-09 – Publicata in M.Of. nr. 407 din 9.6.2015 LEGEA nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 187/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 6/2015 – modificarea şi completarea Codului fiscal 2015

2015-08-06 – Data intrare in vigoare art. I pct. 3 si 4 2015-07-10 – Data intrare in vigoare art. I pct. 1 si 2 2015-07-07 – Publicata in M.Of. nr. 499 din 07.07.2015 LEGE Nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal […]

Finanțe Personale, LEGE

LEGEA 151/2015 – Procedura insolvenţei persoanelor fizice

2015-12-27 – Data intrării în vigoare – 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 92. 2015-06-26 – Publicată în M.Of. nr. 464 din 26.06.2015 CUPRINS – LEGEA 151/2015 – insolvenţa persoanelor fizice CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Scopul legii Art. 2 Principii Art. 3. Definiţii Art. 4. Domeniul de aplicare Art. 5. Formele […]

Finanțe Private, LEGE

LEGEA 120/2015 – Stimularea investitorilor individuali – business angels

2015-07-17 – data de intrare in vigoare 17 iulie 2015 2015-06-02 – Publicata in M.Of. nr. 382 din 02.06.2015 LEGE nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. (1) Prezenta lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de […]

LEGE, Reglementari contabile

LEGEA 121/2015 – Modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991 (aprobarea cu modificări a OUG 79/2014 )

2015-05-29 – Promulgată de Președintele României (PL-x 73/2015)- NEPUBLICATĂ în Monitorul Oficial TEXT – FORMA TRIMISĂ LA PROMULGARE .pdf , Raportul comisiei LEGEA 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 69/2010 responsabilităţii fiscal-bugetare – REPUBLICATĂ

2015-05-14 – Republicata in M.Of. nr. 330 din 14.5.2015 Versiunea anterioara [expand title=”CUPRINS„] CAPITOLUL I – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 3) CAPITOLUL II – Principiile, obiectivele şi regulile politicii fiscal-bugetare (Art. 4 – Art. 6) SECŢIUNEA 1 – Principiile politicii fiscal-bugetare (Art. 4) SECŢIUNEA a 2-a – Obiectivele politicii fiscal-bugetare (Art. 5) SECŢIUNEA […]

Acte alte obligatii fiscale, LEGE

LEGEA 656/2002 – Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor – ACTUALIZATĂ 2014

2014-02-01 – Modificata de Legea nr. 255/2013 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (Art. 8, Art. 26, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37) 2014-02-01 – Modificată de Legea nr. 187/2012 – pentru […]

LEGE, PF-PFA, Reglementări economice, SRL-SA

LEGEA 70/2015 – Plafonarea operaţiunilor în numerar, modificarea OUG 193/2002 – sistemele moderne de plată

2016-04-12 – Data intrării în vigoare a Cap. II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 2015-05-12 – Data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 2015-05-09 – Data intrării în vigoare a Cap. I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 54/2015 – Completarea art. 73 din Codul fiscal

2015-03-25 – Publicat in M.Of. nr. 198 din 25.3.2015 LEGE nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. La articolul 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, SRL-SA

LEGEA 11/2015 – Aprobarea OUG 102/2013 – Modificarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2015-01-16 – Data de intrare în vigoare de la 16.01.2015 2015-01-13 – Publica in M.Of. nr. 24 din 13 Ianuarie 2015 Procedura legislativa LEGEA nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Finante Publice, LEGE

LEGEA 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015

LEGEA bugetului de stat pe anul 2015 – 186/2014 2015-01-28 – Rectificarea MOF 72/2015 În cuprinsul Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014, se face următoarea rectificare: – la anexa nr. 4, la nr. crt. 3 (cu referire la […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Reglementări economice

OUG 92/2014 – Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

2015-02-13 – Modifică si/sau completează OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, LEGEA 571/2003 privind Codul Fiscal, OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 2015-01-15 – Rectificat prin Rectificarea MOF 33/2015 [Rectificarea] 2014-12-30 – Publicat in M.Of. Partea I nr. 957 din 30 Decembrie 2014 [OUG-92-2014-masuri-fiscal-bugetare-cod-fiscal-2015] ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92/2014 din 29 […]

Audit, Finante Publice, LEGE

LEGEA 94/1992 – Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi | REPUBLICATĂ 2014

2014-06-16 – Rectificare MOF 438/2014 2014-04-03 – REPUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3.4.2014 LEGEA nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)  – REPUBLICATĂ 2014 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi […]

Acte conexe fiscalitatii, Finante Publice, LEGE

LEGEA 124/2014 – Măsuri privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice (exonerarea de la plată)

LEGE nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice M.Of. nr. 700 din 24.9.2014 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta lege se aplică: a) personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, […]