Acte conexe fiscalitatii, Finante Publice, Ordine

ORDINUL 2263/2016 – Procedura de transmitere a datelor în registrul public, GHID privind completarea Declarației M500

2016-12-08 – Data intrării în vigoare: 08 Decembrie 2016, Publicat în MOF nr. 991 din 8 decembrie 2016 ORDIN nr. 2.263/2016 din 8 decembrie 2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public Având în vedere: – prevederile art. 7^1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi […]

Analize Sinteze, Ordine, Reglementari fiscale

Proceduri și formulare aprobate pentru aplicarea Noilor Coduri Fiscale

Ordine MFP Ordinul MFP nr. 4144/2015 privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial 7 din 6 ianuarie 2016) Ordinul MFP nr. 4145/2015 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a […]

Contabilitate, Finante Publice, Ordine

OMFP 4075/2015 – Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

OMFP 4075/2015 – Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 2015-12-22 – Publicat in M.Of. nr. 950 din 22.12.2015 ORDINUL MFP nr. 4.075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale […]

Contabilitate, Finanțe Personale, Finanțe Private, Finante Publice, Ordine

ORDINUL MFP 2634/2015 – Documentele financiar-contabile | norme de întocmire, norme de utilizare, modele

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din data de 9 decembrie 2015, aprobă: – Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile; – Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; – Modelele documentelor financiar-contabile; – Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani. Prevederile Ordinului […]

Ordine, Proceduri fiscale

ORDINUL 3250/2015: Un nou model pentru Declarația 101 Impozitul pe profit

ORDINUL ANAF nr. 3.250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015. Prin Ordinul nr. 3250/2015, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine

OANAF 2963/2015 – Procedura de aplicare a exceptării de la plata CASS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor și modelul formularului 602

ORDINUL nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei […]

Contabilitate, Finanțe Private, Ordine

OMFP 1198/2015 – Modificarea şi completarea unor reglementări contabile

2015-10-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 ORDIN nr. 1.198 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. […]

Contabilitate, Ordine

OMFP 897/2015 – Norme contabile privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor, retragere sau excluderea unor asociaţii

2015-09-22 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 septembrie 2015, Anexele au fost publicate în Monitorul Oficial 711bis [PDF] 2014-06-05 – Proiect, Referat de aprobare ORDIN nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de […]

Ordine

OANAF 2204/2015 – Procedura de reducere a normei de venit în cazul activităţilor agricole și formularele aferente

2015-09-09 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015 ORDIN nr. 2.204 din 21 august 2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare În temeiul prevederilor: – art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale […]

Finanțe Private, Finante Publice, Ordine

OMFP 1113/2015 – Completarea Normelor privind ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

2015-09-17 – Publicat în M.Of. nr. 700 din 17.9.2015 ORDIN Nr. 1.113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările […]

Audit, Finante Publice, Ordine

ORDIN 400/2015 – Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice

2015-06-22 – Publicat in M.Of. nr. 444 din 22.6.2015 ORDIN nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice Având în vedere prevederile art. 5 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine

ORDIN COMUN privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

2015-07-30 – Publicat in M.Of. nr. 573 din 30.7.2015 ORDIN nr. 217/2015,  4.172/2015, 1.348/2015, 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator Având în vedere prevederile: – Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OANAF 1966/2015 – Formularul 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice cu TVA

2015-08-03 – Publicat in M.Of. nr. 580 din 03.08.2015 ORDIN nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” Având în vedere dispoziţiile art. 50, 52 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OANAF 1965/2015 – Modificarea şi completarea OANAF 7/2010 Formulare de înregistrare în scopuri de TVA

2015-08-03 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 579 din 03.08.2015 ORDIN nr. 1.965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale, Servicii Online - Impozite Taxe

OMFP 572/2015 Modificarea şi completarea Procedurii de comunicare online între ANAF şi persoanele fizice (OMFP 1154/2014)

2015-05-22 – Publicat in M.Of. nr. 355 din 22.5.2015 Proiect ordin, Referat ORDIN Nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale

OANAF 1985/2012 – Înregistrare la organul fiscal a contractelor de fiducie și de locaţiune (închiriere, arendare), aprobarea formularelor aferente

2013-01-09 – M.Of. nr. 16 din 9.1.2013 ORDIN nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, Ordine

OMFP 513/2015 – Registrul de bani personali şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal

2015-04-30 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 30 aprilie 2015 Proiect, Referat de aprobare ORDIN nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal Avand in vedere prevederile art. 4 alin (12) lit i) din OUG 28/1999 privind […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 837/2015 – Modificarea OPANAF 3392/2011 Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

20015-04-10 – Publicat in M.Of. nr. 246 din 10.4.2015 ORDIN Nr. 837/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă Având în vedere prevederile art. 47,art. 90 alin. […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

Ordin ANAF 3494/2013 – Formularul „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de inspectorii antifraudă

2013-11-13 – Publicat in M.Of. nr. 695 din 13.11.2013 ORDIN Nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

Ordin ANAF 3721/2013 – Formulare şi documente utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

2013-12-04 – Publicat in M.Of. nr. 752 din 4.12.2013 ORDIN nr. 3.721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Având în vedere prevederile: – art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale […]

Finante Publice, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015

2015-03-10 – Modificat prin Ordin nr. 221/2015 – pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 (art. 23 din Anexa) 2008-12-11 – Publica in M.Of. nr. 835 din 11.12.2008 ORDIN Nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 197/2015 – Anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru 2013 și accesoriilor aferente (calamități)

2015-02-24 – Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015 ORDIN Nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia În temeiul prevederilor art. […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OPANAF 112/2015 – Formulare fiscale în domeniul TVA (Cererea de înregistrare TVA 098 și Declarația 088)

2015-08-03 – ABROGAT prin ORDINUL nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” 2015-01-12 – Publicat in M.Of. nr. 40 din 16.1.2015 ORDIN nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 218/2015 – Procedura de sigilare a unităţii pe perioada suspendării activităţii, conform OUG 28/1999

2015-02-27 – Publicat in M.Of. nr. 149 din 27.2.2015 ORDIN nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Finanțe Personale, Ordine, PF-PFA, Reglementari contabile

OMFP 170/2015 – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă

2015-01-03 – Data intrari in vigoare 1 martie 2015 2015-01-03 – Abrogă OMFP 1040/2004, Anexa nr. 2 la OMFP 3.512/2008, OMFP 2.410/2007. 2015-02-24 – Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015 ORDIN nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

OMFP 159/2015 – Modelul anunțului de atenționare referitor la bonurile fiscale

2015-03-01 – Data intrarii in vigoare 1 martie 2015 2015-02-20 – Publicat in M.Of. nr. 131 din 20.2.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDIN Nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, TVA

OMFP 138/2015 – Modificarea OMFP 2389/2011 – Aplicarea scutirii de TVA pentru personalul diplomatic, consular şi pentru bunurile NATO

2015-02-12 – Publicat in M.Of. nr. 113 din 12.2.2015 ORDIN Nr. 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România […]

Ordine, Reglementari contabile

OMFP 65/2015 – Norme privind situaţiile financiare şi raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile MFP

2015-01-27 – Publicat in M.Of. nr. 69 din 27.01.2015 ORDIN nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea […]

Finante Publice, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 96/2015 – Normele metodologice privind situaţiile financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014

2015-01-31 – Publicat in M.Of. nr. 81 din 30.1.2015 ORDIN Nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OPANAF 18/2015 – Procedura de reînregistrare în scopuri de TVA dacă a fost anulată înregistrarea TVA şi formularele aferente

2015-02-01 – Data intrarii in vigoare 1 februarie 2015 2015-02-01 – Abrogă OPANAF 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)—d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare […]