Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 3/2017 – Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2017-02-01 – Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017 sau tranzacţiilor încheiate începând. 2017-01-06 – Publicată în Monitorul oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de […]

Acte aplicare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 84/2016 – Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal 2017-01-01 – Celelalte prevederi ale art. I și II intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, 2016-12-06 – Prevederile art. I – pct. 15-27 si art. II pct. 18-25 intră în vigoare la data publicării […]

Acte modificare Cod Fiscal, Noile Coduri Fiscale, OUG & OG

OUG 32/2016 – Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2016-06-30 – Publicată în M.Of. nr. 488 din 30.6.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, […]

OUG & OG, Proceduri fiscale

OUG 13/2016 – Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Noul Cod de procedură fiscală

2016-05-12 – Publicat in M.Of. nr. 368 din 12.5.2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a informaţiilor prevăzute de Acordul dintre România şi Statele Unite ale […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG, Reglementari fiscale

OUG 57/2015 – Salarizarea personalului bugetar în anul 2016, modificarea Noului Cod Fiscal, alte măsuri fiscal-bugetare

2015-12-11: Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 51/2015 – Completarea Codului Fiscal

În MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin art. 9 din OUG 51/2015 se completează articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 […]

Acte modificare Cod Fiscal, Noile Coduri Fiscale, OUG & OG

OUG 50/2015 – Modificarea şi completarea Noului Cod Fiscal (NCF) şi Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF)

2016-01-01 – Data intrării în vigoare 1 ianuarie 2016 2015-11-03 – Publicat în M.Of. nr. 817 din 3.11.2015 2015-10-27 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice şi pornind de la […]

Finanțe Private, OUG & OG

OUG 47/2015 – Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare

2015-10-29 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 806 din 29.10.2015 2015-10-22 – Proiect, Notă de fundamentare ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare Având în vedere: — analiza execuției veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015; — asigurarea fondurilor necesare […]

Finante Publice, OUG & OG

OUG 83/2014 ACTUALIZATĂ – Salarizarea personalului bugetar în 2015 şi alte măsuri bugetare

OUG 83/2014 actualizată – FIȘA ACT Data Act de modificare/completare Monitorul Oficial Articole modificate/ completate 02 septembrie 2015 Ordonanţă de urgenţă nr. 35/2015 M. Of. 669/2015 Art. 1., Art. 28 27 august 2015 Ordonanţă de urgenţă nr. 31/2015 M. Of. 474/2015 Art. 1. 30 iulie 2015 Lege nr. 220/2015 M. Of. 558/2015 Art. 36. 08 iulie 2015 Ordonanţă nr. […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OUG 44/2015 – Acordarea unor facilităţi fiscale

2015-10-21 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 2015-10-03 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44/2015 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să […]

Finanțe Private, OUG & OG, Reglementări economice

OG 99/2000 Republicată Actualizată 2015 – Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

OG 99/2000 – Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă | OG 99/2000 republicată actualizată 2015 Norme: HG-333-2003_Norme-OG-99-2000-comercializarea-produselor-si-serviciilor-de-piata Data Act de modificare/completare Monitorul Oficial Articole modificate/completate 29 martie 2015 Lege nr. 57/2015 – pentru modificarea şi completarea art. 33 dinOrdonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă M. Of. 202/2015 Art. 33 04 iulie 2013 […]

Finante Publice, Noile Coduri Fiscale, OUG & OG

OUG 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

2015-09-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 733/30 septembrie 2015 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare Având în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, ţinând cont că abordarea bugetară pe […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Proceduri fiscale

OG 39/2015 – Cazierul fiscal

2015-08-31 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015 2015-08-18 – Proiect OG, referat de aprobare CUPRINS – OG 39/2015 privind cazierul fiscal ARTICOLUL 1 – Definiţia cazierului fiscal ARTICOLUL 2 – Scopul cazierului fiscal ARTICOLUL 3 – Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal ARTICOLUL 4 – Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii […]

Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OG 17/2015 – Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

2015-07-20 – Publicat în M.Of. nr. 540 din 20.7.2015 ORDONANŢA nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. […]

Finante Publice, OUG & OG

OG 20/2015 – Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

2015-07-31 – Publicata in M.Of. nr. 576 din 31.7.2015 ORDONANŢĂ nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. CAPITOLUL I Dispoziţii […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

LEGEA 186/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 8/2015 (aparate de marcat electronice fiscale, bacşiş)

2015-07-06 – Publicat in M.Of. nr. 495 din 06.07.2015 LEGEA nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

Rectificare privind OUG 8/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative

2015-05-07 – Publicat in M. Of. Partea I nr. 312 Rectificare privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări: -la art. […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 8/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative

2015-04-28 – Publicat in M.Of. nr. 285 din 28.04.2015 Proiect, nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative Pentru eliminarea apariţiei unor interpretări eronate cu privire la provenienţa sumelor încasate cu titlu de bacşiş, ca fiind sume provenite din comercializarea de bunuri sau prestări de servicii pentru care […]

Acte modificare Cod Fiscal, DE INTERES MAXIM, OUG & OG

OUG 6/2015 – Modificarea şi completarea Codului fiscal (cota redusă de TVA)

2015-04-14 – Publicat in Monitorul Ofcial nr. 250 din 14 Aprilie 2015 Proiect, Notă de fundamentare ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 6/2015 din 07 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Având în vedere că Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii […]

Acte modificare Cod Fiscal, Finante Publice, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 2/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

2015-03-13 – Publicat in M.Of. nr. 176 din 13.3.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri Finanţarea proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, instituită prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OG 10/2015 – organizarea Loteriei bonurilor fiscale

2015-03-01 – Modifică OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 2015-02-02 – Data intrării în vigoare 02 februarie 2015, cu excepția art. 10 2015-01-30 – Publicat in Monitorul Oficial M.Of. nr. 81 din 30.1.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale  În temeiul art. […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OG 4/2015 – Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

2015-01-28 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 Ianuarie 2015 Proiect, Notă de fundamentare ORDONANȚA nr. 4/2015 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 28/1999 ACTUALIZATĂ 2015 – Obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

OUG 28/1999 actualizată 8 mai 2015 [expand title=”FISA ACT”] Data Act modificare/completare MO Modificări 8 mai 2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative M.Of. nr. 285 din 28.04.2015 Art. 10, Art. 11, Art. 12 28 aprilie 2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 91/2014 – Modificarea şi completarea OUG 28/1999 – Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

2014-12-30 – Publicat in M.Of. nr. 966 din 30.12.2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune […]

Acte conexe fiscalitatii, OUG & OG, Reglementări economice

OG 58/1998 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România – ACTUALIZATĂ 2014

OG 58/1998 ACTUALIZATA 2014 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România Data Act de modificare/completare MO Modificări 18 decembrie 2014 Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2014 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România M. Of. 923/2014 Art. 21 07 noiembrie 2013 Ordonanţă de urgenţă nr. […]

Finante Publice, OUG & OG

OUG 83/2014 – Salarizarea personalului bugetar în 2015 şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

2015-09-02 – OUG 83/2014 actualizată 2014-12-18 – Publicat in M.Of. nr. 925 din 18.12.2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 80/2014 – Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative

2015-01-01 / 2015-02-01 – Modifică  LEGEA 571/2003 privind Codul fiscal – modifică art. 48 denumirea marginală şi alin. (1), (8) şi (9), art. 49 alin. (6) şi (8), art. 50 alin. (4), art. 51 denumirea marginală şi alin. (2), art. 52 alin. (4) lit. a), art. 53 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 622 alin. […]

Legea Contabilitatii, OUG & OG

OUG 79/2014 – Modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

2014-12-11 – Publicat în MOF nr. 902 din 11 Decembrie 2014 2014-10-23 – Proiect, nota de fundamentare ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79/2014 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 Având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 29 iunie 2013 a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi […]

Finanțe Private, OUG & OG

OUG 66/2014 – Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

2014-10-22 – Publicat in M.Of. nr. 768 din 22.10.2014 ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintelor, se impun, în regim de urgenţă, deblocarea procesului de creditare şi facilitarea accesului […]

OUG & OG

OUG 62/2014 – Completarea OUG 146/2002 – Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

2014-10-06 – Publicat in M.Of. nr. 729 din 6.10.2014 2014-09-25 – Proiect, Nota de fundamentare | Comunicat de presa MFP ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Achitarea sumelor reprezentând venituri ale bugetului general consolidat prin intermediul cardurilor de plată facilitează […]