LEGE, Reglementări economice

LEGEA 77/2016 – Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

2016-04-28 – Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016 LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, […]

HG, Reglementări economice, Reglementari fiscale

HG 1017/2015 – Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

HG 1017/2015 – Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 2015-12-31 – Publicat in M.Of. nr. 987 din 31.12.2015 HOTĂRÂRE Nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. […]

Finante Publice, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 340/2015 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016

Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 340 din 18 Decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 942 din 19 Decembrie 2015 (sâmbătă). Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Finante Publice, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 339/2015 – Legea bugetului de stat pe 2016

LEGEA bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339 din 18 Decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 19 Decembrie 2015 (sâmbătă). Legea bugetului de stat pe anul 2016 Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite Administraţia Prezidenţială Senatul României Camera Deputaţilor Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Curtea Constituţională […]

Finanțe Private, OUG & OG, Reglementări economice

OG 99/2000 Republicată Actualizată 2015 – Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

OG 99/2000 – Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă | OG 99/2000 republicată actualizată 2015 Norme: HG-333-2003_Norme-OG-99-2000-comercializarea-produselor-si-serviciilor-de-piata Data Act de modificare/completare Monitorul Oficial Articole modificate/completate 29 martie 2015 Lege nr. 57/2015 – pentru modificarea şi completarea art. 33 dinOrdonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă M. Of. 202/2015 Art. 33 04 iulie 2013 […]

LEGE, PF-PFA, Reglementări economice, SRL-SA

LEGEA 70/2015 – Plafonarea operaţiunilor în numerar, modificarea OUG 193/2002 – sistemele moderne de plată

2016-04-12 – Data intrării în vigoare a Cap. II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 2015-05-12 – Data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 2015-05-09 – Data intrării în vigoare a Cap. I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi […]

Acte modificare Cod Fiscal, Finante Publice, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 2/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

2015-03-13 – Publicat in M.Of. nr. 176 din 13.3.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri Finanţarea proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, instituită prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări […]

Acte conexe fiscalitatii, OUG & OG, Reglementări economice

OG 58/1998 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România – ACTUALIZATĂ 2014

OG 58/1998 ACTUALIZATA 2014 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România Data Act de modificare/completare MO Modificări 18 decembrie 2014 Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2014 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România M. Of. 923/2014 Art. 21 07 noiembrie 2013 Ordonanţă de urgenţă nr. […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Reglementări economice

OUG 92/2014 – Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

2015-02-13 – Modifică si/sau completează OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, LEGEA 571/2003 privind Codul Fiscal, OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 2015-01-15 – Rectificat prin Rectificarea MOF 33/2015 [Rectificarea] 2014-12-30 – Publicat in M.Of. Partea I nr. 957 din 30 Decembrie 2014 [OUG-92-2014-masuri-fiscal-bugetare-cod-fiscal-2015] ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92/2014 din 29 […]

Audit, Finanțe Private, Reglementări economice

NORMA ASF 21/2014 – Auditul financiar la entităţile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

2014-11-04 – Publicat în M.Of. nr. 802 din 04.11.2014 NORMA nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă […]

Finante Publice, Ordine, Reglementări economice

OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul specific de norme profesionale

2014-07-28 – Abrogă OMFP 522/2003 2014-07-28 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 28.7.2014 ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), art. 9 […]

Finanțe Private, Microîntreprinderi, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 6/2011 ACTUALIZATĂ 2014 – Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

OUG 6/2011 – actualizat IULIE 2014 2014-07-11 – Modificată și completată prin LEGEA 97/2014 2012-01-02 – Aprobata cu modificari prin LEGEA 301/2011 2011-02-10 – Norme de aplicare:  HG nr. 96/20112011-02-09 – Data intrarii in vigoare: 09 Februarie 20112011-02-09 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 103 din 9 februarie 2011 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi […]

Finanțe Private, LEGE, Microîntreprinderi, Reglementări economice

LEGEA 97/2014 – Modificarea OUG 6/2011 – Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

2014-07-11 – Data intrării în vigoare 11 iulie 2014 2014-07-08 – Publicat în M.Of. nr. 506 din 8.7.2014 LEGE nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. […]

Finanțe Private, Finante Publice, LEGE, Reglementări economice, Reglementari fiscale

LEGEA 85/2014 – Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

[expand title=’FIȘA ACT LEGEA 85/2014 – NOUL COD AL INSOLVENȚEI‘] 2014-06-28 – Abrogă: LEGEA 85/2006 privind procedura insolvenţei, LEGEA 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, OG 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, secţiunile 1–3 ale cap. III, cap. IV şi art. 83 din LEGEA 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în […]

LEGE, Reglementări economice

LEGEA 52/2011 actualizată IUNIE 2014 – Angajarea zilierilor, exercitarea unor activități ocazionale de către zilieri

FISA ACT – LEGEA 52/2011 actualizată IUNIE 2014 Data Act de modificare/completare Monitorul oficial Modificări 17 iunie 2014 Lege nr. 18/2014 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat […]

Finanțe Personale, OUG & OG, Reglementări economice, TaxEditor

OUG 44/2008 ACTUALIZATĂ 2014 – PFA, întreprinderile individuale (II) și familiale (IF)

[expand title=”FISA ACT – OUG 44/2008 ACTUALIZATA 2014„] 2014-02-09 – Modificata prin LEGEA nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 2014-02-08 – Versiune anterioară – actualizată 2013 2013-03-14 – LEGEA nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a […]

Finante Publice, HG, Reglementări economice

HG 243/2014 – Stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

2014-04-07 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 7.4.2014 HOTĂRÂREA nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Finante Publice, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 15/2014 – Completarea art. 52 din LEGEA 500/2002 privind finanţele publice

2014-04-04 – Publicat in Monitorul Oficial M.Of. nr. 241 din 4.4.2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice Statul român consideră instituţiile mass-media de limba română drept interfaţă necesară pentru menţinerea unui contact permanent cu România al cetăţenilor şi etnicilor români aflaţi în afara graniţelor. România […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 18/2014 – Modificarea LEGII 52/2011 – zilieri şi LEGII 416/2001 – venitul minim garantat

2014-03-19 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 192 din 19.3.2014 LEGE nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 32/1994 privind sponsorizarea – ACTUALIZATA

  Data Act modificare Monitorul oficial Modificări 04 noiembrie 2006 Lege nr. 394/2006 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea M. Of. 892/2006 Art. 3 01 iulie 2002 Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului M. Of. 455/1999 […]

Finanțe Personale, Finanțe Private, Finante Publice, Ordine, Reglementări economice

OMMSC 364/2014 – Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

2013-03-21 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 204 din 21.3.2014 ORDIN nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 136/CAB din 17 martie 2014 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, […]

LEGE, PF-PFA, Reglementări economice

LEGEA 4/2014 – Completarea OUG 44/2008 – Persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale (II) si familiale (IF)

2014-01-10 – Publicata in M.Of. nr. 15 din 10.1.2014 LEGEA nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele […]

LEGE, Reglementări economice

LEGEA 277/2013 – Modificarea şi completarea LEGII 52/2011 – Angajarea zilierilor, exercitarea de activități ocazionale de către zilieri

LEGE nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 2013-11-01 – Data de intrare in vigoare 1 noiembrie 2013 2013-10-29 – Publicata in M.Of. nr. 661 din 29.10.2013 2013-08-16 – Proiect, procedura legislativă LEGE nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor […]

Finanțe Private, Reglementări economice

Avocatul Poporului: Sesizare CC privind neconstituționalitatea unor dispoziții din OUG 91/2013 – Noul Cod al Insolvenței

ACTUALIZARE: Decizia CCR 447/2013 Miercuri, 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Consituțională privind excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 81 alin. (3) și ale art. 348 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Art. 81 alin. (3) din OUG 91/2013 prevede: (3) În […]

Finanțe Private, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 91/2013 – Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă | Noul Cod al Insolvenței

ACTUALIZARE – 28 iunie 2014 – LEGEA 85/2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91/2013 din 02 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă | OUG 91/2013 ACTUALIZARE – 29 octombrie 2013: Declarată neconstituțională în data de 1 noiembrie 2013 de către Curtea Constituțională, prin DECIZIA nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a […]

Finante Publice, Ordine, Reglementări economice

ORDIN COMUN 543/2013 – Ghidul privind principalele riscuri identificate şi recomandările CE în domeniul achiziţiilor publice

ORDIN COMUN nr. 543/ 2.366/1.446/ 1.489/ 1.441/ 879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice 2013-08-01 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 1.8.2013 ORDIN COMUN nr. 543/ […]

Finante Publice, HG, Reglementări economice

HG 925/2006 – ACTUALIZATĂ 2013 – Normele de aplicare la OUG 34/2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică/concesiune

HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  – ACTUALIZATĂ 2013  FIŞA ACT Data Titlu act de modificare/completare Monitorul […]

OUG & OG, Reglementări economice

OUG 73/2013 – Scrisoarea de intenţie din iunie 2013 între ROMÂNIA și FMI – Fondul Monetar Internaţional

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013 2013-06-29 Publicată in M.Of. nr. 389 din 29.6.2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti […]

HG, Reglementări economice, SRL-SA

HG 274/2013 – Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii – ACTUALIZATĂ

HOTĂRÂRE nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (HG 274/2013 ACTUALIZATĂ) Data Titlu act modificare/completare Monitorul Oficial Modificări 12 iulie 2013 Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi […]

Finante Publice, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 34/2006 – Atribuirea contractelor de achiziţie publică și de concesiune – ACTUALIZATĂ 2013

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (OUG 34/2006 ACTUALIZATĂ 2013) [expand title=”FIȘA ACT„] Fisa act cdep.ro/pls/legis/ Data Titlu act de modificare/completare Monitorul oficial Modificări 01 iulie 2013 Lege nr. 193/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. […]