Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OUG 44/2015 – Acordarea unor facilităţi fiscale

2015-10-21 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 2015-10-03 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44/2015 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Proceduri fiscale

OG 39/2015 – Cazierul fiscal

2015-08-31 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015 2015-08-18 – Proiect OG, referat de aprobare CUPRINS – OG 39/2015 privind cazierul fiscal ARTICOLUL 1 – Definiţia cazierului fiscal ARTICOLUL 2 – Scopul cazierului fiscal ARTICOLUL 3 – Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal ARTICOLUL 4 – Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii […]

Acte alte obligatii fiscale, DE INTERES MAXIM, LEGE, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

LEGEA 207/2015 – Noul Cod de procedură fiscală

2016-01-01 – Aplicabil din 1 ianuarie 2016 2015-07-23 – Publicata în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015. Proiect, Nota de fundamentare TEXT INTEGRAL – Monitorul Oficial: LEGEA-207-2015-noul-cod-procedura-fiscala LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Definiţii  În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 124/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 92/2014 (modificări privind organizarea jocurilor de noroc și Codul fiscal)

2015-06-09 – Publicata in M.Of. nr. 407 din 9.6.2015 LEGEA nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale, Servicii Online - Impozite Taxe

OMFP 572/2015 Modificarea şi completarea Procedurii de comunicare online între ANAF şi persoanele fizice (OMFP 1154/2014)

2015-05-22 – Publicat in M.Of. nr. 355 din 22.5.2015 Proiect ordin, Referat ORDIN Nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

Rectificare privind OUG 8/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative

2015-05-07 – Publicat in M. Of. Partea I nr. 312 Rectificare privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări: -la art. […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, Ordine

OMFP 513/2015 – Registrul de bani personali şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal

2015-04-30 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 30 aprilie 2015 Proiect, Referat de aprobare ORDIN nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal Avand in vedere prevederile art. 4 alin (12) lit i) din OUG 28/1999 privind […]

Acte alte obligatii fiscale, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 8/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative

2015-04-28 – Publicat in M.Of. nr. 285 din 28.04.2015 Proiect, nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative Pentru eliminarea apariţiei unor interpretări eronate cu privire la provenienţa sumelor încasate cu titlu de bacşiş, ca fiind sume provenite din comercializarea de bunuri sau prestări de servicii pentru care […]

Acte alte obligatii fiscale, LEGE

LEGEA 656/2002 – Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor – ACTUALIZATĂ 2014

2014-02-01 – Modificata de Legea nr. 255/2013 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (Art. 8, Art. 26, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37) 2014-02-01 – Modificată de Legea nr. 187/2012 – pentru […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

Ordin ANAF 3494/2013 – Formularul „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de inspectorii antifraudă

2013-11-13 – Publicat in M.Of. nr. 695 din 13.11.2013 ORDIN Nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

Ordin ANAF 3721/2013 – Formulare şi documente utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

2013-12-04 – Publicat in M.Of. nr. 752 din 4.12.2013 ORDIN nr. 3.721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Având în vedere prevederile: – art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 218/2015 – Procedura de sigilare a unităţii pe perioada suspendării activităţii, conform OUG 28/1999

2015-02-27 – Publicat in M.Of. nr. 149 din 27.2.2015 ORDIN nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine

OMFP 159/2015 – Modelul anunțului de atenționare referitor la bonurile fiscale

2015-03-01 – Data intrarii in vigoare 1 martie 2015 2015-02-20 – Publicat in M.Of. nr. 131 din 20.2.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDIN Nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OPANAF 18/2015 – Procedura de reînregistrare în scopuri de TVA dacă a fost anulată înregistrarea TVA şi formularele aferente

2015-02-01 – Data intrarii in vigoare 1 februarie 2015 2015-02-01 – Abrogă OPANAF 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)—d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OUG 13/2014 – Modificarea anexei OG 7/2013 – Impozitul pe veniturile suplimentare din sectorul gazelor naturale

2014-03-31 – Publicat in M.Of. nr. 227 din 31.3.2014 2014-03-26 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor natural Ţinând cont că, în determinarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte conexe fiscalitatii, Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 8/2014 – Modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

2014-02-28 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28.02.2014 2014-02-14 – Proiect, nota de fundamentare – 14 feb 2014 2014-01-27 – Proiect, nota de fundamentare – 27 ian 2014 2014-01-21 – Proiect, nota de fundamentare – 21 ian 2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8/2014 din 26 Februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 2986/2013 – Modificarea instrucțiunilor la D394 – declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile | OPANAF 3596/2013

ORDIN nr. 2.986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele […]

Acte alte obligatii fiscale, HG, Taxa auto

HG 88/2013 – Normele metodologice privind timbrul de mediu pentru autovehicule (norme aplicare OUG 9/2013)

HOTĂRÂRE nr. 88/2013 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule [HG 88/2013] 2013-03-14 – Publicat în MOF 137 din 14 martie 2013 HOTĂRÂRE nr. 88/2013 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Taxa auto

OUG 9/2013 – Timbrul de mediu pentru autovehicule

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9/2013 din 19 Februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – (OUG 9/2013) 2013-03-18 – Procedura privind stabilirea – OPANAF 296/2013 2013-03-14 – Horme de aplicare HG 88/2013 2013-03-15 – Abrogă Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculee , cu modificările ulterioare; 2013-03-15 – Abrogă HG 9/2012 pentru aprobarea […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OG 7/2013 – Impozitul pe veniturie suplimentare din sectorul gazelor naturale – ACTUALIZATA 2014

2014-04-01 – Modificata prin OUG 13/2014 2013-01-23 – Publicata in M.Of. nr. 53 din 23.1.2013 2013-01-21 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale – ACTUALIZATA 2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OG 5/2013 – Impozitarea activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

ORDONANŢĂ nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural 2013-01-23 – Publicat in M.Of. nr. 52 din 23.1.2013 2013-01-21 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG

OG 6/2013 – Impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

ORDONANŢĂ Nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale 2013-01-23 – Publicat in MOF nr. 52 din 23.1.2013 2013-01-21 – Proiect, nota de fundamentare ORDONANŢĂ Nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale În temeiul art. 108 din Constituţia […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 209/2012 – Aprobarea cu modificări a OG 30/2011 (Codul fiscal și OUG 29/2011 – eșalonarea la plată)

LEGE nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 2012-11-18 – Modifică și completează OG 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 2012-11-18 – Modifică și completează Legea […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 47/2012 – Modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 /2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 2012-09-06 – Modifică și/sau completează Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (cu excepția art. I pct. 12 care intră în vigoare pe 06-10-2012) 2012-09-06 – Modifică și/sau completează Legea privind finanţele publice, […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Taxa auto

OUG 1/2012 – Suspendarea taxei pe poluare la prima vanzare (Legea 9/2012) si restituirea taxei achitate

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege 2012-01-31 – Data intrarii in vigoare 31 ianuarie 2012 2012-01-31 – Publicat […]

Acte alte obligatii fiscale, HG, Taxa auto

HG 9/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 – taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

HOTARAREA nr. 9/2012 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 2012-01-13 – Act publicat in Monitorul Oficial nr. 29 din 13 ianuarie 2012 HOTARAREA nr. 9/2012 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. […]

Acte alte obligatii fiscale, LEGE, Taxa auto

LEGEA 9/2012 – Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

LEGEA nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 2012-01-13 – Data intrarii in vigoare 13 ianuarie 2012 2012-01-10 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2012 2012-01-10 – Articol sinteza despre noutatile aduse de lege 2011-08-31 – Proiect Guvern, Proces legislativ LEGEA nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte aplicare Cod Fiscal, Contabilitate, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 2226/2006 – Utilizarea unor formulare financiar-contabile – actualizat 2010

ORDIN nr. 2.226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata (actualizat pana la data de 1 ianuarie 2010) 2010-01-01 – Modificat de ORDINUL nr. 3.420 din 21 decembrie 2009. 2006-12-30 – Data intrarii in vigoare: 30 Decembrie 2006 2006-12-30 […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine

OpANAF 3395/2011 – Aprobarea formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

ORDIN nr. 3.395/2011 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 „Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” 2011-11-09 – Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie […]

Acte alte obligatii fiscale, HG, Proceduri fiscale

HG 31/2003 – Normelor metodologice pentru aplicarea OG 75/2001 cazierul fiscal (faptele care se inscriu in cazierul fiscal)

HOTARARE nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [actualizata 08-11-2011] Data Titlu Mof. Modificari 2011-11-08 HG nr. 1078/2011 – privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 791/2011 […]