Acte conexe fiscalitatii, Finante Publice, Ordine

ORDINUL 2263/2016 – Procedura de transmitere a datelor în registrul public, GHID privind completarea Declarației M500

2016-12-08 – Data intrării în vigoare: 08 Decembrie 2016, Publicat în MOF nr. 991 din 8 decembrie 2016 ORDIN nr. 2.263/2016 din 8 decembrie 2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public Având în vedere: – prevederile art. 7^1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi […]

Acte conexe fiscalitatii, HG

HG 500/2011 – Registrul general de evidenţă a salariaţilor (ACTUALIZATĂ – 28 noiembrie 2016)

HOTĂRÂREA nr. 500/2011 – Registrul general de evidenţă a salariaţilor (ACTUALIZATĂ – 28 noiembrie 2016) 2016-11-28 – Modificată de HOTĂRÂREA nr. 877 din 23 noiembrie 2016. 2011-11-10 – Modificată de HOTĂRÂREA nr. 1.105 din 2 noiembrie 2011; 2011-08-01 – Data intrarii in vigoare: 01 August 2011 – HG 500/2011 – versiunea initială 2011-05-27 – Publicat in […]

Acte conexe fiscalitatii, Finante Publice, HG

HG 582/2015 – Modificarea şi completarea HG 518/1995 Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate

2015-09-01 – Data intrării în vigoare 1 septembrie 2015, cu excepţia art. I pct. 10, care intră în vigoare la 27.07.2015. 2015-08-11 – Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 605 / 11 august 2015 La Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 69/2010 responsabilităţii fiscal-bugetare – REPUBLICATĂ

2015-05-14 – Republicata in M.Of. nr. 330 din 14.5.2015 Versiunea anterioara [expand title=”CUPRINS„] CAPITOLUL I – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 3) CAPITOLUL II – Principiile, obiectivele şi regulile politicii fiscal-bugetare (Art. 4 – Art. 6) SECŢIUNEA 1 – Principiile politicii fiscal-bugetare (Art. 4) SECŢIUNEA a 2-a – Obiectivele politicii fiscal-bugetare (Art. 5) SECŢIUNEA […]

Acte conexe fiscalitatii, Ordine

OMFP 106/2015 – organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

2015-02-03 – Publicat în M.Of. nr. 91 din 3.2.2015 ORDIN nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OG 10/2015 – organizarea Loteriei bonurilor fiscale

2015-03-01 – Modifică OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 2015-02-02 – Data intrării în vigoare 02 februarie 2015, cu excepția art. 10 2015-01-30 – Publicat in Monitorul Oficial M.Of. nr. 81 din 30.1.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale  În temeiul art. […]

Acte conexe fiscalitatii, Finanțe Private, Finante Publice, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 60/2015 – Actualizarea cuantumului diurnei interne (indemnizaţia zilnică de delegare/detaşare, compensare cazare)

2015-01-27 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 27.1.2015 ORDIN nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 28/1999 ACTUALIZATĂ 2015 – Obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

OUG 28/1999 actualizată 8 mai 2015 [expand title=”FISA ACT”] Data Act modificare/completare MO Modificări 8 mai 2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative M.Of. nr. 285 din 28.04.2015 Art. 10, Art. 11, Art. 12 28 aprilie 2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative […]

Acte conexe fiscalitatii, Aparate de marcat fiscale, OUG & OG

OUG 91/2014 – Modificarea şi completarea OUG 28/1999 – Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

2014-12-30 – Publicat in M.Of. nr. 966 din 30.12.2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune […]

Acte conexe fiscalitatii, OUG & OG, Reglementări economice

OG 58/1998 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România – ACTUALIZATĂ 2014

OG 58/1998 ACTUALIZATA 2014 – Organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România Data Act de modificare/completare MO Modificări 18 decembrie 2014 Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2014 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România M. Of. 923/2014 Art. 21 07 noiembrie 2013 Ordonanţă de urgenţă nr. […]

Acte conexe fiscalitatii, HG

HG 1091/2014 – Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 2015

2014-12-11 – Publica in M.Of. nr. 902 din 11.12.2014 HOTĂRÂRE nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta […]

Acte conexe fiscalitatii, Finante Publice, LEGE

LEGEA 124/2014 – Măsuri privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice (exonerarea de la plată)

LEGE nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice M.Of. nr. 700 din 24.9.2014 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta lege se aplică: a) personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 18/2014 – Modificarea LEGII 52/2011 – zilieri şi LEGII 416/2001 – venitul minim garantat

2014-03-19 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 192 din 19.3.2014 LEGE nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. […]

Acte conexe fiscalitatii, Finanțe Personale, Finanțe Private, LEGE

LEGEA 376/2004 privind bursele private – ACTUALIZATA

Nr. Titlu MO Modificări 18 ianuarie 2007 Lege nr. 15/2007 – pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private M. Of. 28/2007 Art. 4 04 august 2006 Lege nr. 343/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M. Of. 662/2006 Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9 […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE, Reglementări economice

LEGEA 32/1994 privind sponsorizarea – ACTUALIZATA

  Data Act modificare Monitorul oficial Modificări 04 noiembrie 2006 Lege nr. 394/2006 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea M. Of. 892/2006 Art. 3 01 iulie 2002 Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 – privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului M. Of. 455/1999 […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte conexe fiscalitatii, Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 8/2014 – Modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

2014-02-28 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28.02.2014 2014-02-14 – Proiect, nota de fundamentare – 14 feb 2014 2014-01-27 – Proiect, nota de fundamentare – 27 ian 2014 2014-01-21 – Proiect, nota de fundamentare – 21 ian 2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8/2014 din 26 Februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative […]

Acte conexe fiscalitatii, Ordine, Taxa auto

ORDIN COMUN 490/407/2013 – Procedura de restituire a sumelor/diferențelor privind timbrul de mediu pentru autovehicule

ORDIN COMUN nr. 490/2013,  407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile 2013-03-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 175 din […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 50/2013 – Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

LEGEA nr. 50/2013 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 2013-03-22 – Data intrarii in vigoare: 22 Martie 2013 2013-03-19 – Publicata în MOF nr. 146 din 19 martie 2013 LEGEA nr. 50/2013 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii […]

Acte conexe fiscalitatii, Finanțe Private, Finante Publice, OUG & OG, Proceduri fiscale

OUG 12/2013 – Reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene 2013-03-08 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 127 din 08.03.2013 2013-03-04 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene În scopul aplicării principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscală şi […]

Acte conexe fiscalitatii, OUG & OG

OUG 84/2012 – Stabilirea salariilor personalului bugetar in 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele măsuri fiscal-bugetare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare 2012-12-13 – Data intrarii in vigoare: 13 Decembrie 2012 2012-12-13 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 2012-12-12 – Proiect, Nota […]

Acte conexe fiscalitatii, Acte modificare Cod Fiscal, Finante Publice, OUG & OG

OUG 68/2012 – Modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 2012-11-19 – Publicată în M.Of. nr. 778 din 19.11.2012 2012-11-08 – Proiect, nota de fundamentare, Analiza 1, Analiza 2 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Având în vedere angajamentele asumate […]

Acte conexe fiscalitatii, OUG & OG

OG 21/2012 – Suspendarea aplicarii LEGII 148/2012 – înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

ORDONANTA nr. 21/2012 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice 2012-09-02 – Data intrarii in vigoare: 02 Septembrie 2012 2012-08-30 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 623 din 30 august 2012 ORDONANTA nr. 21/2012 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. […]

Acte conexe fiscalitatii, HG

HG 850/2012 – Graficul şi modalitatea de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

HOTĂRÂRE Nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 2012-08-21 – Publicat în Monitorul Oficial  nr. 598 din 21.8.2012 HOTĂRÂRE Nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 148/2012 – Înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

LEGE nr. 148/2012 din 23 iulie 2012 privind inregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 2013-12-19 – Abrogare prin OUG 111/2013 2012-12-13 – Suspendare aplicare prin OUG 84/2012, până la data de 1 ianuarie 2014 2012-09-02 – Suspendare aplicare prin OG 21/2012, până la data de 1 ianuarie 2013 2012-07-27 – Data intrarii in vigoare: 27 Iulie […]

Acte conexe fiscalitatii, Ordine, Reglementari fiscale

ORDIN COMUN nr. 772/2012, 163/2012, 198/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 17/2012 (restituire contrinutii pensionari)

ORDIN COMUN nr. 772/2012 (MFP), nr. 163/2012 (CNAS), nr. 198/2012 (CNPP) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 2012-05-30 – Publicat in M.Of. nr. 367 din 30.5.2012 ORDIN COMUN  nr. 772/2012 (MFP), nr. 163/2012 […]

Acte conexe fiscalitatii, HG

HG 109/2009 – Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală [actualizată 13 iulie 2012]

HOTĂRÂRE nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală [actualizată 13 iulie 2012] 2012-07-13 – Modificată de HG nr. 665/2012 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală [Art. 4, Art. 5, Art. 18, ANEXA Nr. 1, ANEXA Nr. 3] 2011-06-09 – Modificată de […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 142/1998 – Acordarea tichetelor de masă [actualizată 2012]

LEGEA nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă [actualizata 31 octombrie 2012] Data Titlu Monitorul Oficial Modificări 31 octombrie 2012 Ordin nr. 2722/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012 MOF 736/2012 ART. 3 25 mai 2012 Ordin nr. 820/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate […]

Acte conexe fiscalitatii, Contributii Obligatorii, OUG & OG

OUG 17/2012 – Restituirea unor contributii de asigurari sociale de sanatate

ORDONANTA DE URGENTA nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate 2012-05-18 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2012 ORDONANTA DE URGENTA nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate Avand in vedere: deciziile deciziile Curtii […]

Acte conexe fiscalitatii, LEGE

LEGEA 241/2005 – Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ACTUALIZATA 2013

LEGE nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale [Legea 241/2005] 2013-03-22 – Modificată prin LEGEA nr. 50/2013 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale 2010-06-23 – Modificata prin OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale (modifica art. 2, art. 4, art. 7) 2005-08-26 […]

Acte conexe fiscalitatii, Ordine, Reglementari fiscale

COR 2012 – Clasificatia Ocupatiilor din Romania – Ordinul comun 1832/856/2011

ORDINUL COMUN nr. 1.832/856/2011 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) 2012-02-22 – Modificat si completat prin Ordinul comun 177/81/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere) 2011-08-08 – Data intrarii in vigoare: 08 August 2011 2011-08-08 – Publicat in […]