Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 3/2017 – Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2017-02-01 – Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017 sau tranzacţiilor încheiate începând. 2017-01-06 – Publicată în Monitorul oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 170/2016 – Impozitul specific unor activităţi

2017-01-01 – Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2017 2016-10-14 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016 Procedura parlamentară: PL-x 26/2016 Iniţiatori: 115 deputati si senatori PSD, 1 senator neafiliat, 1 senator PLC LEGE nr. 170/2016 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

OUG 46/2016 – Completarea LEGII 227/2015 privind Codul fiscal

2016-09-05 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 5.9.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Având în vedere că, în prezent, spre deosebire de prevederile legale în vigoare până la data de 31 decembrie 2015, pentru bunurile deținute în comun cu soții/soțiile, de către veteranii de război, […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 57/2016 – Modificarea şi completarea procedurii adopţiei, Codului Fiscal, Codului Muncii, Statutului funcționarilor publici

2016-07-14 – Modifică şi/sau completează Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 233/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare […]

Acte modificare Cod Fiscal, Noile Coduri Fiscale, OUG & OG

OUG 32/2016 – Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2016-06-30 – Publicată în M.Of. nr. 488 din 30.6.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 112/2016 – Aprobarea cu modificări a OUG 41/2015 – Modificarea unor acte normative (Noul Cod Fiscal)

2016-05-2016 Publicată în M.Of. nr. 408 din 30.5.2016 LEGE nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

OUG 8/2016 – Măsuri privind proiectele FEN 2007-2013 și unele măsuri fiscal-bugetare

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25.3.2016 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2007-2013, care nu s-au finalizat în perioada de implementare, […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 358/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 50/2015 – modificarea și completarea Noului Cod fiscal și Noului Cod de procedură fiscală

2015-12-31 – Publicata in M.Of. nr. 988 din 31.12.2015 LEGEA nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG, Reglementari fiscale

OUG 57/2015 – Salarizarea personalului bugetar în anul 2016, modificarea Noului Cod Fiscal, alte măsuri fiscal-bugetare

2015-12-11: Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 51/2015 – Completarea Codului Fiscal

În MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin art. 9 din OUG 51/2015 se completează articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 […]

Acte modificare Cod Fiscal, Noile Coduri Fiscale, OUG & OG

OUG 50/2015 – Modificarea şi completarea Noului Cod Fiscal (NCF) şi Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF)

2016-01-01 – Data intrării în vigoare 1 ianuarie 2016 2015-11-03 – Publicat în M.Of. nr. 817 din 3.11.2015 2015-10-27 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice şi pornind de la […]

Acte modificare Cod Fiscal, DE INTERES MAXIM, LEGE, Noile Coduri Fiscale

LEGEA 227/2015 – Noul Cod Fiscal

2015-09-10 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 2015-09-07 – Promulgată prin Decretul nr. 718/2015 Procedura legislativă Forma trimisă spre promulgare LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal (NOUL COD FISCAL 2016) TEXT INTEGRAL PDF – Legea_277_2015_MO688-2015 / LEGEA-277-2015 TEXT INTEGRAL HTML – legislatie.just.ro CUPRINS NOUL COD FISCAL TITLUL I Dispoziţii generale […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 124/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 92/2014 (modificări privind organizarea jocurilor de noroc și Codul fiscal)

2015-06-09 – Publicata in M.Of. nr. 407 din 9.6.2015 LEGEA nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 187/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 6/2015 – modificarea şi completarea Codului fiscal 2015

2015-08-06 – Data intrare in vigoare art. I pct. 3 si 4 2015-07-10 – Data intrare in vigoare art. I pct. 1 si 2 2015-07-07 – Publicata in M.Of. nr. 499 din 07.07.2015 LEGE Nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

LEGEA 186/2015 – Aprobarea cu modificări a OUG 8/2015 (aparate de marcat electronice fiscale, bacşiş)

2015-07-06 – Publicat in M.Of. nr. 495 din 06.07.2015 LEGEA nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial […]

Acte modificare Cod Fiscal, DE INTERES MAXIM, OUG & OG

OUG 6/2015 – Modificarea şi completarea Codului fiscal (cota redusă de TVA)

2015-04-14 – Publicat in Monitorul Ofcial nr. 250 din 14 Aprilie 2015 Proiect, Notă de fundamentare ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 6/2015 din 07 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Având în vedere că Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 54/2015 – Completarea art. 73 din Codul fiscal

2015-03-25 – Publicat in M.Of. nr. 198 din 25.3.2015 LEGE nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. La articolul 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu […]

Acte modificare Cod Fiscal, Finante Publice, OUG & OG, Reglementări economice

OUG 2/2015 – Modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

2015-03-13 – Publicat in M.Of. nr. 176 din 13.3.2015 Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri Finanţarea proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, instituită prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OG 4/2015 – Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

2015-01-28 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 Ianuarie 2015 Proiect, Notă de fundamentare ORDONANȚA nr. 4/2015 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, SRL-SA

LEGEA 11/2015 – Aprobarea OUG 102/2013 – Modificarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2015-01-16 – Data de intrare în vigoare de la 16.01.2015 2015-01-13 – Publica in M.Of. nr. 24 din 13 Ianuarie 2015 Procedura legislativa LEGEA nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, Reglementări economice

OUG 92/2014 – Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

2015-02-13 – Modifică si/sau completează OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, LEGEA 571/2003 privind Codul Fiscal, OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 2015-01-15 – Rectificat prin Rectificarea MOF 33/2015 [Rectificarea] 2014-12-30 – Publicat in M.Of. Partea I nr. 957 din 30 Decembrie 2014 [OUG-92-2014-masuri-fiscal-bugetare-cod-fiscal-2015] ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92/2014 din 29 […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 80/2014 – Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative

2015-01-01 / 2015-02-01 – Modifică  LEGEA 571/2003 privind Codul fiscal – modifică art. 48 denumirea marginală şi alin. (1), (8) şi (9), art. 49 alin. (6) şi (8), art. 50 alin. (4), art. 51 denumirea marginală şi alin. (2), art. 52 alin. (4) lit. a), art. 53 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 622 alin. […]

Acte modificare Cod Fiscal, Finanțe Private, LEGE

LEGEA 123/2014 – Modificarea Codului fiscal | Reducerea CAS angajator cu 5pp

2014-10-01 – Data aplicarii: veniturile aferente lunii OCTOMBRIE 2014 2014-09-19 – Publicata in M.Of. nr. 687 din 19.9.2014 2014-09-05 – Sinteza, studiu de impact MFP 2014-07-16 – Opinie Consiliul Fiscal privind reducerea CAS 2014-06-14 – Proiect, proces legislativ LEGE nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 46/2014 – Modificarea şi completarea Codului fiscal

2014-06-27 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 475 din 27.6.2014 2014-06-04 – Proiect, nota de fundamentare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG, Proceduri fiscale

OUG 40/2014 – Modificarea şi completarea unor acte normative, reglementarea unor măsuri fiscale

2014-06-23 – Publicata în Monitorul Oficial nr. 455 din 23.6.2014 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale Având în vedere importanţa evitării declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru ca urmare a notificării pe care Comisia a […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE

LEGEA 69/2014 – Aprobarea cu modificări a OG 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

2014-05-14 – Publicata in M.Of. nr. 355 din 14.5.2014 LEGE nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 19/2014 – Modificarea si completarea Codului fiscal (scutirea de impozit a profitului reinvestit)

2014-04-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 308 din 25 aprilie 2014 2014-04-15 – Proiect, nota de fundamentare ORDONANTA DE URGENTA nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Pentru a genera şi menţine ritmuri ridicate de creştere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susţinute pentru dezvoltarea unei economii competitive, capabilă […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 14/2014 – Completarea art. 176 Codul fiscal

2014-04-04 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 241 din 4.4.2014 2014-03-21 – Proiect, Nota de fundamentare ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontală evoluţia preţurilor în întreaga economie naţională, precum şi necesitatea menţinerii […]

Acte alte obligatii fiscale, Acte conexe fiscalitatii, Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 8/2014 – Modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

2014-02-28 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28.02.2014 2014-02-14 – Proiect, nota de fundamentare – 14 feb 2014 2014-01-27 – Proiect, nota de fundamentare – 27 ian 2014 2014-01-21 – Proiect, nota de fundamentare – 21 ian 2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8/2014 din 26 Februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative […]

Acte modificare Cod Fiscal, OUG & OG

OUG 111/2013 – Reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

2013-12-19 – Publicat în M.Of. nr. 809 din 19.12.2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri în vederea evitării deschiderii procedurii de infringement împotriva României ca urmare a faptului că în dosarul EU PILOT 4.387/12/TAXU Comisia a respins răspunsul […]