Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine

OANAF 2963/2015 – Procedura de aplicare a exceptării de la plata CASS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor și modelul formularului 602

ORDINUL nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, Nerezidenti

DECIZIA CFC 2/2015 – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor

2015-07-23 – Publciată în M.Of. nr. 549 din 23.7.2015 2015-07-23 – Aprobată prin OMFP 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. і) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine, TVA

DECIZIA CFC 6/2014 – Modificarea DECIZIEI CFC 2/2011 – interpretarea oficială a art. 137 (1) a) si art. 140 din Codul fiscal si pct. 23 (1) si (2) din Normele TVA

2015-01-12 – Aprobata prin OMFP nr. 1820 din 30-Decembrie-2014 2015-01-12 – Data intrarii in vigoare: 12 Ianuarie 2015 2015-01-12 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 20 din 12 Ianuarie 2015 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) şi art. 140 din Legea […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine

Decizia Comisiei fiscale centrale 5/2014 – Încadrarea turnului de susţinere al turbinelor eoliene

2014-09-18 – Publicat in M.Of. nr. 682 din 18.9.2014 ORDIN nr. 1.210/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 În temeiul prevederilor: — art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; — art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia Comisiei fiscale centrale 3/2014 – Plata amenziilor

2014-09-18 – Publicat in M.Of. nr. 682 din 18.9.2014 ORDIN nr. 1.234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 În temeiul prevederilor: — art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; — art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 2/2014 – Comunicarea actelor administrative

2014-04-10 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 10.4.2014 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014, aprobată prin OMFP 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014 În baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, Comisia fiscală centrală decide: Articol unic Punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, TVA

DECIZIA CFC 3/2013 – Regim TVA pentru plăţile operatoriilor de apă – canal

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013 În baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, Comisia fiscală centrală decide: Articol unic Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.635/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 2/2013 – Ref. la obligaţiile fiscale accesorii pentru recuperarea cheltuielilor de şcolarizare

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013 În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 119 şi 124^1 coroborat cu art. 141 alin. (10) – (11) şi art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 6/2011 – Referitoare la regimul TVA pentru proiecte finantate prin fonduri ex-ISPA

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011 2013-10-31 – Completată de DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013 2011-10-14 – Data intrarii in vigoare: 14 Octombrie 2011 2011-10-14 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 725 din 14 octombrie 2011 2011-10-10 – Aprobata prin ORDIN nr. 2.635 din 10 octombrie 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011 DECIZIA Comisiei […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 5/2011 – Referitoare la facilitatile fiscale acordate unitatilor de cercetare-dezvoltare

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011 2011-09-03 – Aprobata prin OMFP nr. 2.513/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011 2011-09-13 – Data intrarii in vigoare 13 septembrie 2011 2011-09-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 651 din 13.09.2011 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 5/2011 În aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 230/2004 […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 4/2011 – Termenul de plata a accizelor aferente produselor energetice

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011 2011-09-03 – Aprobata prin OMFP nr. 2.514/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011 2011-09-13 – Data intrarii in vigoare 13 septembrie 2011 2011-09-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 651 din 13.09.2011 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011 În interpretarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 3/2011 – Interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 201 (1) b) din Codul fiscal si ale pct. 23 (5) din Normele metodologice de aplicare a titlul VII Accize

DECIZIE nr. 3/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 201 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 23 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 2011-04-12 – Aprobata prin […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, TVA

DECIZIA CFC 2/2011 – Interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 (1) a) si art. 140 din Codul fiscal si a pct. 23 (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI TVA

2015-01-12 – Modificata prin DECIZIA CFC 6/2014 2011-04-12 – Aprobata prin OMFP nr. 1873 din 12 Aprilie 2011 2011-04-20 – Data intrarii in vigoare: 20 Aprilie 2011 2011-04-20 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2011 DECIZIE nr. 2/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 1/2011 – Interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 (1) a) din Codul fiscal si a pct. 18 (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI TVA

DECIZIE nr. 1/2011 privind interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata”, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 2011-04-12 – Aprobata prin […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 1/2010 – Interpretarea unitara a art. 42 lit. b) din Codul fiscal

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 2010-07-22 – Aprobata de OMFP nr. 2007/2010 din 19 iulie 2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 2010-07-22 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 512 din 22 iulie 2010 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 In vederea interpretarii unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine

OMFP 183/2010 – Constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

ORDIN nr. 183/2010 din 2 februarie 2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale 2010-02-12 – Data intrarii in vigoare: 12 Februarie 2010 2010-02-12 – Abroga OMEF nr. 1318/2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 7 mai 2008 2010-02-12 – Publicat in Monitorul […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 1/2008 cu privire la art. 104 (5) lit. c) si ale art. 109 (3) din Codul fiscal

2009-01-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2009 2008-12-04 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 812 din 4 decembrie 2008 2008-11-27 – Aprobata prin OMFP nr. 3505/2008 din 27 noiembrie 2008 DECIZIE nr. 1 din 27 noiembrie 2008 cu privire la art. 104 alin. (5) lit. c) si ale art. 109 alin. (3) din […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Decizii Comisia Fiscala Centrala, Ordine

OMEF 1318/2008 – constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

ORDINUL nr. 1318/2008 din 25 aprilie 2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale NOTA ACT: Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 352 din 07 mai 2008 Functie activa: abroga OMFP nr. 877/2005 Functie pasiva: abrogat de OMFP  183/2010 Cuprins: 14 articole, 1 anexa Sumar continut: Ordinul reglementeaza aspecte privind scopul, atributiile, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 1/2007 privind contribuabilii care au efectuat investitii in zonele si in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 republicata

DECIZIA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 privind contribuabilii care au efectuat investitii in zonele si in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 , republicata EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA Publicat in: Monitorul Oficial nr. 241 din 10 aprilie 2007 ——————————————————————————– 1. „Pentru contribuabilii care au efectuat investitii in zonele si in conditiile prevazute de […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 7/2006 privind taxa pe valoarea adaugata si evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor

DECIZIA nr. 7 din 17 noiembrie 2006 privind taxa pe valoarea adaugata si evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA Publicat in: Monitorul Oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 ——————————————————————————– 1. „Atat in sensul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 6/2006 privind certificatul de atestare fiscala

DECIZIA nr. 6 din 11 august 2006 privind certificatul de atestare fiscala EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA Publicat in: Monitorul Oficial nr. 836 din 11 octombrie 2006 ——————————————————————————– Art. 109^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Certificatul de atestare fiscala este un act emis de organul […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 5/2006 privind rambursarea soldului negativ de taxa pe valoarea adaugata

DECIZIA nr. 5/2006 din 26 iulie 2006 privind rambursarea soldului negativ de taxa pe valoarea adaugata EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA Publicat in: Monitorul Oficial nr. 836 din 11 octombrie 2006 ——————————————————————————- Solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxa pe valoarea adaugata, formulata dupa data depunerii decontului de TVA, dar pana la expirarea termenului legal […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 4/2006 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe si aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata

DECIZIA nr. 4/2006 din 19 iulie 2006 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe si aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA ——————————————————————————- I. Art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 3/2006 privind desemnarea un singur sediu permanent pentru a reprezenta in scopuri de taxa pe valoarea adaugata toate sediile permanente ale aceleiasi persoane juridice nerezidente

DECIZIA nr. 3/2006 din 5 iulie 2006 privind desemnarea un singur sediu permanent pentru a reprezenta in scopuri de taxa pe valoarea adaugata toate sediile permanente ale aceleiasi persoane juridice nerezidente EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA ——————————————————————————– Art. 8 si art. 151* alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 2/2006 privind taxa pe valoarea adaugata

DECIZIA nr. 2/2006 din 3-4 aprilie 2006 privind taxa pe valoarea adaugata EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA —————————————————————- 1. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta accizei in cadrul importurilor de bunuri accizabile: „De la data intrarii in vigoare a Codului fiscal, in cazul importurilor de bunuri care sunt plasate in regim de antrepozit fiscal prevazut la […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 1/2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala

DECIZIA nr. 1 din 19 aprilie 2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA ——————————————————————————– 1. Art. 113 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la dispozitiile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 2/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala

DECIZIA nr. 2/2005 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA ——————————————————————————– 1. Prevederile art. 6 lit. A.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

Decizia CFC 1/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

DECIZIA nr. 1/2005 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA Publicat in: Monitorul Oficial nr. 360 din 27/04/2005 ——————————————————————————– I. Art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala

DECIZIA CFC 1/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

——————————————————————————– DECIZIA nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA ——————————————————————————– I. Art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 70 alin. (1) […]

Decizii Comisia Fiscala Centrala, TVA

Decizia CFC 10/2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si accize

DECIZIA nr. 10 din 2 decembrie 2004 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si accize EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA ——————————————————————————– 1. Art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Solutie: „Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la furnizori/prestatori, in baza […]