Reglementari UE

Acte normative emise de instituțiile europene.

Reglementari UE, TVA

DECIZIA 2015/156 – Prelungirea perioadei de valabilitate a Deciziei 2012/232/UE [limitarea dreptului de deducere TVA]

2015-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2015 2015-01-31 – Publicata in JO L 26, 31.1.2015 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/156 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2015 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul […]

Directiva TVA, Finante Europene, Reglementari UE

DECIZIA 2014/931/UE – Prelungirea aplicării Deciziei 2012/181/UE de autorizare a României să introducă o măsura specială de derogare | Plafonul de 65 000 EUR

2014-12-19 – Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365/145 din 19 decembrie 2014 – Fisa EURLEX DECIZIA 2014/931/UE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI din 16 decembrie 2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul […]

Finante Europene, Finante Publice, Reglementari UE

REGULAMENT UE 549/2013 – Sistemul european de conturi naționale și regionale din UE

2013-06-26 – Publicat in Jurnalul Oficial L 174 din 26/06/2013 CUPRINS ACT REGULAMENT – art. 1 – 13 ANEXA A –PDF – metodologie privind standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în temeiul articolului 3; ANEXA B – […]

Finante Europene, Reglementari UE

DECIZIA 2013/676/UE – Autorizarea României să aplice în continuare o derogarea de la art. 193 din Directiva TVA

2013-11-27 – Publicata in JO L 316, 27.11.2013 DECIZIA 2013/676/UE de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2013/676/UE) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere […]

Finante Europene, Reglementari UE

DIRECTIVA 2011/96/UE – Regimul fiscal comun pentru societățile-mamă și filialelor acestora din state membre

2013-07-01 – Versiune consolidată 2013-05-28 – Modificată prin Directiva 2013/13/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalității, având în vedere aderarea Republicii Croația 2011-12-29 – Publicată în JO L 345, 29.12.2011 DIRECTIVA 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și […]

Reglementari UE

REGULAMENTUL UE 952/2013 – Codul vamal al Uniunii

REGULAMENT (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii 2013-10-30 – Abrogă Regulamentul (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar 2013-10-30 – Intrarea în vigoare 30 octombrie 2013 / 01 iunie 2016 – a se vedea art. 288.2 2013-10-10 – Publicat […]

Contabilitate, Reglementari contabile, Reglementari UE

DIRECTIVA 2013/34/UE – Noua Directivă Contabilă Europeană

DIRECTIVA 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) 2015-07-20 – […]

Reglementări economice, Reglementari UE

DIRECTIVA 2011/7/UE – Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

DIRECTIVA 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) 2012-12-11 – Fisă act EURLEX 2011-03-15 – Abrogă Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor […]

Reglementari UE

DIRECTIVA 2008/9/CE – Norme detaliate privind rambursarea TVA, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

DIRECTIVA 2008/9/CE  – CONSOLIDATĂ 01.10.2010 2010-01-01 – Modificat prin: Directiva 2010/66/UE – 32010L0066 adăugare articol 15.1 de la 01/10/2010 2010-01-01 – Termen limita de transpunere: 01/01/2010 2008-02-20 – Publicata in JO L 44, 20.2.2008 Fisa act EURLEX Măsuri naționale de executare (transpunere): -Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2004 privind […]

Proceduri fiscale, Reglementari UE

DECIZIA 2012/290/UE – Recunoașterea reciprocă SUA-UE a operatoriilor economici autorizați (de încredere)

DECIZIA COMITETULUI MIXT DE COOPERARE VAMALĂ SUA-UE nr. 2012/290/UE din 4 mai 2012 privind recunoașterea reciprocă a Programului Statelor Unite de parteneriat vămi-comerț împotriva terorismului și a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizați. 2012-06-05 – Publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L 144/44 din 5 iunie 2012 Referinte anexate: – Decizia 2012/290/UE – […]

Reglementari UE, TVA

DECIZIA 2012/232/UE – Autorizarea Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la Directiva 2006/112/CE – Directiva TVA [limitarea dreptului de deducere TVA]

DECIZIA 2012/232/UE din 26 aprilie 2012 de punere in aplicare a Consiliului de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2012/232/UE) 2012-05-01 – Publicat in Jurnalul Oficial nr. […]

Finante Europene, Reglementari UE, TVA

DECIZIA 2012/181/UE – Autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la art. 287 din Directiva TVA 2006/112/CE

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI 2012/181/UE din 26 martie 2012 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2012/181/UE) 2012-03-30 – Publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L92 din 30 martie 2012 DECIZIA […]

Finante Europene, Reglementari UE

DECIZIA 2011/363/UE – Autorizarea Romaniei pentru derogarea de la Directiva TVA [taxare inversa cereale, plante tehnice]

2011/363/UE: DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 20 iunie 2011 de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata 2011-06-23 – Publicata in Jurnalul Oficial L 163 , 23/06/2011 p. 0026 – 0027 DECIZIA de punere […]

Finante Europene, Reglementari UE

DECIZIA 2010/583/UE – Autorizarea Romaniei pentru derogare de la Directiva TVA [taxarea inversa produse lemn, insolventa]

2010/583/UE: DECIZIA de punere in aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata 2010-09-30 – Publicata in Jurnalul Oficial L 256 , 30/09/2010 p. 0027 – 0028 DECIZIA de […]

Contributii Obligatorii, Finante Europene, Reglementari UE

REGULAMENTUL CE 883/2004 – Coordonarea sistemelor de securitate sociala

REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (Text cu relevanta pentru SEE si pentru Elvetia) 2012-06-08 – Versiune consolidata 08-06-2012: Regulamentul CE 02004R0883 20120628-ro.pdf 2012-06-08 – Modificat prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012 2011-01-11 – Versiune consolidata 11-01-2011: Regulament CE 02004R0883-20110111-ro.pdf 2011-01-11 – […]

Directiva TVA

REGULAMENTUL 282/2011 – Norme de aplicare a Directivei TVA 2006/112/CE

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare) 2011-03-23 – Versiune JOUE: Regulament-TVA-282-2011 2011-03-23 – Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 77 din 23 martie 2011 […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2010/88/UE din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime

DIRECTIVA 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime 2010-12-10 – Versiune JOUE: Directiva-2010-88-UE 2010-12-10 – Publicata in Jurnalul Oficial UE nr. L 326 din 10 decembrie 2010 [Fisa EurLex – html] […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2010/45/UE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste normele privind facturarea

Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste normele privind facturarea 2012-12-31 – Termen de transpunere 31 decembrie 2010. 2010-07-22 – Publicata in JO L 189 din 22.7.2010. [Fisa act Eur-lex – HTML] Elemente de noutate: Directiva cuprinde, […]

Contributii Obligatorii, Reglementari UE

REGULAMENTUL CEE 1408/1971 – Aplicarea regimurilor de securitate socială

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității [versiune actualizata 07.07.2008] 1971-07-05 – Publicat in JO L 149, 5.7.1971, p. 2-50 Modificat de: ►M1 Regulamentul (CE) nr. 1290/97 al Consiliului din 27 […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2009/162/UE de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 113, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2009/47/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2009/47/CE modifica prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata. DIRECTIVA 2009/47/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 116 , 09/05/2009 p. 0018 – 0020. [fisa act EUR-lex – HTML] Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2008/117/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare

DIRECTIVA 2008/117/CE modifica Directiva 2006/112/CE cu privire la masurile in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare. Directiva 2008/117/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 014 , 20/01/2009 p. 0007 – 0009 [fisa act EUR-lex – HTML] Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul Comitetului […]

Pages: 1 2

Directiva TVA, Finante Europene, Reglementari fiscale, TVA

DIRECTIVA 2006/112/CE – Sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2006/112/CE a CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (directiva TVA, directiva 112/2006) 2013-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20130101-ro 2011-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20110101-ro 2010-10-12 – Modificata prin Directiva 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 2010-04-09 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20100409-ro 2010-07-22 – Modificata prin DIRECTIVA 2010/45/UE a Consiliului din 13 […]

Directiva TVA

Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul Comitetului […]

Pages: 1 2 3 4 5

Directiva TVA

DIRECTIVA 2007/75/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], […]

Directiva TVA

Directiva 2006/138/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata,

Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de radiodifuziune si televiziune si anumitor servicii furnizate electronic CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a […]

Directiva TVA

Directiva TVA – Preambul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European, avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European, intrucat: (1) Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 1

Articolul 1 (1) Prezenta directiva stabileste sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata (TVA). (2) Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor si serviciilor a unei taxe generale de consum exact proportionala cu pretul bunurilor si serviciilor, indiferent de numarul de operatiuni care au loc in procesul de productie si de distributie anterior […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 2

Articolul 2 (1) Urmatoarele operatiuni sunt supuse TVA: (a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare; (b) achizitia intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre: (i) o persoana impozabila care actioneaza ca atare sau […]