Directiva TVA, Finante Europene, Reglementari UE

DECIZIA 2014/931/UE – Prelungirea aplicării Deciziei 2012/181/UE de autorizare a României să introducă o măsura specială de derogare | Plafonul de 65 000 EUR

2014-12-19 – Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365/145 din 19 decembrie 2014 – Fisa EURLEX DECIZIA 2014/931/UE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI din 16 decembrie 2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul […]

Directiva TVA

REGULAMENTUL 282/2011 – Norme de aplicare a Directivei TVA 2006/112/CE

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare) 2011-03-23 – Versiune JOUE: Regulament-TVA-282-2011 2011-03-23 – Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 77 din 23 martie 2011 […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2010/88/UE din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime

DIRECTIVA 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime 2010-12-10 – Versiune JOUE: Directiva-2010-88-UE 2010-12-10 – Publicata in Jurnalul Oficial UE nr. L 326 din 10 decembrie 2010 [Fisa EurLex – html] […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2010/45/UE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste normele privind facturarea

Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste normele privind facturarea 2012-12-31 – Termen de transpunere 31 decembrie 2010. 2010-07-22 – Publicata in JO L 189 din 22.7.2010. [Fisa act Eur-lex – HTML] Elemente de noutate: Directiva cuprinde, […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2009/162/UE de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 113, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2009/47/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2009/47/CE modifica prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata. DIRECTIVA 2009/47/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 116 , 09/05/2009 p. 0018 – 0020. [fisa act EUR-lex – HTML] Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2008/117/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare

DIRECTIVA 2008/117/CE modifica Directiva 2006/112/CE cu privire la masurile in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare. Directiva 2008/117/CE a fost publicata in Jurnalul Oficial L 014 , 20/01/2009 p. 0007 – 0009 [fisa act EUR-lex – HTML] Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun […]

Directiva TVA

DIRECTIVA 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul Comitetului […]

Pages: 1 2

Directiva TVA, Finante Europene, Reglementari fiscale, TVA

DIRECTIVA 2006/112/CE – Sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2006/112/CE a CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (directiva TVA, directiva 112/2006) 2013-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20130101-ro 2011-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20110101-ro 2010-10-12 – Modificata prin Directiva 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 2010-04-09 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20100409-ro 2010-07-22 – Modificata prin DIRECTIVA 2010/45/UE a Consiliului din 13 […]

Directiva TVA

Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], avand in vedere avizul Comitetului […]

Pages: 1 2 3 4 5

Directiva TVA

DIRECTIVA 2007/75/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata

DIRECTIVA 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European [1], […]

Directiva TVA

Directiva 2006/138/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata,

Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de radiodifuziune si televiziune si anumitor servicii furnizate electronic CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a […]

Directiva TVA

Directiva TVA – Preambul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 93, avand in vedere propunerea Comisiei, avand in vedere avizul Parlamentului European, avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European, intrucat: (1) Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 1

Articolul 1 (1) Prezenta directiva stabileste sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata (TVA). (2) Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor si serviciilor a unei taxe generale de consum exact proportionala cu pretul bunurilor si serviciilor, indiferent de numarul de operatiuni care au loc in procesul de productie si de distributie anterior […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 2

Articolul 2 (1) Urmatoarele operatiuni sunt supuse TVA: (a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare; (b) achizitia intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre: (i) o persoana impozabila care actioneaza ca atare sau […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 3

Articolul 3 (1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), nu sunt supuse TVA urmatoarele operatiuni: (a) achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila sau de catre o persoana juridica neimpozabila, atunci cand livrarea de astfel de bunuri pe teritoriul statului membru de achizitie este scutita in […]

TITLUL I - Obiect si sfera de aplicare

TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 4

Articolul 4 Pe langa operatiunile prevazute la articolul 3, nu sunt supuse TVA urmatoarele operatiuni: (a) achizitia intracomunitara de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, atunci cand vanzatorul este un comerciant persoana impozabila care actioneaza ca atare si atunci cand […]

TITLUL II - Sfera de aplicare teritoriala

TITLUL II SFERA DE APLICARE TERITORIALA Articolul 5

Articolul 5 În sensul aplicarii prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii: (1) „Comunitate” si „teritoriul Comunitatii” inseamna teritoriile statelor membre definite la punctul 2; (2) „stat membru” si „teritoriul unui stat membru” inseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in conformitate cu articolul 299 din […]

TITLUL II - Sfera de aplicare teritoriala

TITLUL II SFERA DE APLICARE TERITORIALA Articolul 6

Articolul 6 (1) Prezenta directiva nu se aplica urmatoarelor teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii: (a) Muntele Athos; (b) Insulele Canare; (c) teritoriile franceze de peste mari; (d) Insulele Aland; (e) Insulele anglo-normande. (2) Prezenta directiva nu se aplica urmatoarelor teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii: (a) Insula […]

TITLUL II - Sfera de aplicare teritoriala

TITLUL II SFERA DE APLICARE TERITORIALA Articolul 7

Articolul 7 (1) Tinand seama de conventiile si tratatele incheiate cu Franta, Regatul Unit si, respectiv, Cipru, Principatul Monaco, Insula Man si zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit nu sunt considerate, in sensul aplicarii prezentei directive, ca tari terte. (2) Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca operatiunile provenite din […]

TITLUL II - Sfera de aplicare teritoriala

TITLUL II SFERA DE APLICARE TERITORIALA Articolul 8

Articolul 8 În cazul in care Comisia considera ca dispozitiile prevazute la articolele 6 si 7 nu mai sunt justificate, in special in ceea ce priveste concurenta loiala sau resursele proprii, prezinta Consiliului propuneri in consecinta.

TITLUL III - Persoane impozabile

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 9

Articolul 9 (1) „Persoana impozabila” inseamna orice persoana care, in mod independent, desfasoara in orice loc orice activitate economica, indiferent de scopul sau rezultatele activitatii respective. Orice activitate a producatorilor, comerciantilor sau persoanelor care presteaza servicii, inclusiv activitatile miniere si agricole si activitatile prestate in cadrul profesiunilor liberale, este considerata „activitate economica”. Exploatarea bunurilor corporale […]

TITLUL III - Persoane impozabile

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 10

Articolul 10 Conditia prevazuta la articolul 9 alineatul (1) ca activitatea economica sa fie efectuata „in mod independent” exclude de la plata TVA salariatii si alte persoane in masura in care acestea sunt legate de un angajator printr-un contract de munca sau prin orice alte legaturi juridice care dau nastere relatiei angajator-angajat in ceea ce […]

TITLUL III - Persoane impozabile

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 11

Articolul 11 Dupa consultarea comitetului consultativ pentru taxa pe valoarea adaugata (denumit in continuare „comitetul TVA”), fiecare stat membru poate considera ca persoana impozabila unica orice persoane stabilite pe teritoriul statului membru respectiv care, fiind independente din punct de vedere juridic, sunt strans legate intre ele prin legaturi financiare, economice si organizationale. Un stat membru […]

TITLUL III - Persoane impozabile

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 12

Articolul 12 (1) Statele membre pot considera ca persoana impozabila orice persoana care efectueaza, in mod ocazional, o operatiune legata de activitatile prevazute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf si, in special, una dintre urmatoarele operatiuni: (a) livrarea unei cladiri sau a unor parti ale unei cladiri si a terenului pe care se […]

TITLUL III - Persoane impozabile

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE Articolul 13

Articolul 13 (1) Statele, autoritatile regionale si locale si alte organisme de drept public nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile sau operatiunile in care se angajeaza ca autoritati publice, chiar si atunci cand colecteaza taxe, redevente, contributii sau plati in legatura cu activitatile sau operatiunile respective. Cu toate acestea, atunci cand se angajeaza in […]

CAP. 1 Livrarea de bunuri

CAP. 1 Livrarea de bunuri

Articolul 14 (1) „Livrare de bunuri” inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri corporale in calitate de proprietar. (2) Pe langa operatiunea prevazuta la alineatul (1), fiecare dintre urmatoarele operatiuni este considerata livrare de bunuri: (a) transferul, printr-un ordin emis de o autoritate publica sau in numele unei autoritati publice sau in conditiile prevazute […]

CAP. 2 Achizitia intracomunitara de bunuri

CAP. 2 Achizitia intracomunitara de bunuri

Articolul 20 „Achizitie intracomunitara de bunuri” inseamna obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate catre persoana care achizitioneaza aceste bunuri, de catre furnizor, sau de catre persoana care achizitioneaza bunurile sau in numele acestora, intr-un alt stat membru decat cel in care a inceput expedierea sau […]

CAP. 3 Prestarea de servicii

CAP. 3 Prestarea de servicii

Articolul 24 (1) „Prestare de servicii” inseamna orice operatiune care nu constituie o livrare de bunuri. (2) „Servicii de telecomunicatii” inseamna servicii care au ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau de informatii de orice natura prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de […]

CAP. 4 Importul de bunuri

CAP. 4 Importul de bunuri

Articolul 30 „Import de bunuri” inseamna intrarea in Comunitate a unor bunuri care nu se afla in libera circulatie in sensul articolului 24 din tratat. Pe langa operatiunea prevazuta la primul paragraf, este considerata import de bunuri si intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert care face […]