Analize Sinteze, Curierul fiscal, TVA

Tranzacțiile în lanț – între oportunitate şi risc

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, companiile s-au angrenat în multiple tranzacții în lanț, cu furnizori sau clienți externi, tratând aceste operațiuni ca o oportunitate de dezvoltare a afacerii şi de extindere a portofoliului de clienți. În varianta simplificată, tranzacțiile în lanț presupun implicarea a minim trei companii, între care au loc două livrări […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal nr. 6/2013 – cuprinsul revistei de fiscalitate

Numărul de iunie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind amânarea aplicării cotei reduse de TVA pentru pâine şi introducerea impozitului forfetar: „după ce a fost anunţată cu surle şi trâmbiţe, aplicarea acestor măsuri fiscale se va amâna. De ce? Motive vehiculate au fost destule: nu se poate face acum rectificare bugetară (asta înseamnă […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Nerezidenti, SRL-SA

Dubla impunere a veniturilor salariale: de la eliminare la evitare – un pas înainte

Dubla impunere a veniturilor nu poate avea decât efecte negative asupra bunei desfăşurări a afacerilor chiar dacă e doar temporară, urmând a fi corectate într-un orizont de timp greu de estimat. În condițiile în care economia României este tot mai conectată la nivel internațional, este un fenomen absolut normal ca angajați ai companiilor din România […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, TVA

Calificarea unei operaţiuni complexe ca fiind o prestaţie economică unică în scopuri de TVA

Constituie o realitate incontestabilă faptul că, în prezent, majoritatea operaţiunilor economice desfăşurate de profesionişti pot fi caracterizate drept operaţiuni economice complexe care înglobează mai multe prestaţii din punct de vedere cantitativ. Complexitatea, pe de-o parte, şi tehnicitatea, pe de altă parte, din ce în ce mai ridicată a acestor operaţiuni ridică numeroase probleme din punct […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal nr. 5/2013 – cuprinsul revistei

Numărul de mai al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind regimul fiscal al cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare: „de la a considera cheltuia deductibilă într-un anumit plafon şi nedeductibilă pentru ce depăşea plafonul (în ultimii ani plafonul era 2,5 x nivelul indemnizaţiei de deplasare acordată în cadrul instituţiilor publice) şi venit neimpozabil la salariat, […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal nr. 4/2013 – cuprinsul revistei

Numărul de aprilie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind recentele discuţii despre noi modificări fiscale: „Ziua şi promisiunea sau zvonul în ceea ce priveşte modificările legislaţiei fiscale: ba că se va introduce impozitul forfetar, ba că se va reduce cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, ba că scade TVA la pâine de la […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Finante Internationale, Preturi de transfer, PwC Romania

Împrumuturi între persoane juridice afiliate – dificultăţi privind dubla impunere, deductibilitate şi preţurile de transfer

Împrumuturi între persoane juridice afiliate – dificultăţi în rezolvarea dublei impuneri rezultate din aplicarea limitelor de deductibilitate şi a regulilor privind preţurile de transfer  Raluca Mihăilă – Manager, Servicii de consultanţă fiscală, PwC | Georgiana Gheorghe – Consultant senior, Servicii de consultanţă fiscală, PwC Tematica preţurilor de transfer continuă să se bucure de o atenţie deosebită […]

Curierul fiscal, PwC Romania

Curierul fiscal nr. 3/2013

Numărul de martie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind reducerea TVA la alimentele de bază: „La modă în această perioadă este posibilitatea reducerii TVA la pâine (un posibil proiect pilot ce se va putea implementa în a doua perioadă a anului, ce poate fi urmat apoi, dacă rezultatele sunt favorabile, de reducerea TVA […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Proceduri fiscale

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară vs. Suspendarea executării actului administrativ fiscal

Tanţi Anghel – Director, Direcţia Legislaţie Cod de procedură fiscală, Ministerul Finanţelor Publice Prin O.G. nr. 16/2012 care a modificat Codul de procedură fiscală[1] s-a reglementat, prin noul art. 1481 – Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară, o situaţie de neîncepere sau suspendare a executării silite a obligaţiilor individualizate într-un […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal nr. 2/2013

Numărul de februarie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind strategia Ministerului Finanţelor din ultima perioadă: „Goana după mai mulţi bani. Aşa se poate numi strategia Ministerului Finanţelor în ultima perioadă. Perioada economică nu tocmai propice, precum şi necesarul de resurse al statului au făcut ca modificările legislative fiscale din ultima perioadă să urmărească […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal

Principiul proporţionalităţii în dreptul European. Exemple de neproporţionalitate din legislaţia şi practica românească

Autor: Luisiana Dobrinescu – Avocat, Dobrinescu Dobrev SCA | Companie | Linkedin | Articole de specialitate Principiile generale ale dreptului european sunt acele reguli nescrise ale Uniunii Europene, care s-au născut în urma interpretării legislaţiei europene, în special a tratatelor, de către Curtea de Justiţie. Un astfel de exemplu îl constituie art. 18 TFUE[1] care interzice orice discriminare între cetăţenii […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Finante Europene, TVA

Despre tratamentul fiscal al aplicării TVA în cazul prestărilor de servicii aferente închirierilor în lumina recentă a jurisprudenţei CJUE

Autor: Ciprian Păun – Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, avocat în Baroul Cluj Potrivit art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, sunt operaţiuni scutite de taxa pe valoare adăugată arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii: 1. operaţiunile de cazare care sunt […]

Curierul fiscal, PF-PFA

Fiscalitatea veniturilor obţinute de persoanele fizice din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit

Autor: Emilian-Constantin Miricescu – Lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti coordonator al YIN România Asociaţia Internaţională de Fiscalitate (IFA) este singura organizaţie neguvernamentală internaţională care studiază problematica fiscală având filiale în 63 de ţări. IFA are în componenţa sa Young IFA Network (YIN) o structură special dedicată tinerilor cu preocupări în domeniul fiscalităţii. „Pagina […]

Curierul fiscal, TVA

Câteva considerente despre noutatea anului 2013 – Sistemul TVA la încasare

Autor: Mihaela Hampu – Supervising Senior, Tax Advisory Services, Mazars | Companie | Linkedin | Articole de specialitate Ca şi măsură pentru susţinerea mediului de afaceri din România, Guvernul a adoptat O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (denumită în continuare „Codul fiscal”), prin care, începând cu 1 ianuarie 2013 se va aplica în România […]

Curierul fiscal, Deloitte Romania, SRL-SA

Cazuri triunghiulare – Impozitarea multiplă a veniturilor unei societăţi

Ana-Maria Boioglu – Consultant, Deloitte Tax SRL | Companie | Linkedin | Articole de specialitate Maria-Cristina Florea (Boeriu) – Senior Consultant, Deloitte Tax SRL | Companie | Linkedin | Articole de specialitate Articolul de faţă prezintă o analiză a implicaţiilor fiscale şi a dificultăţilor practice ce pot să apară în situaţia cazurilor triunghiulare, privind impozitarea veniturilor unei societăţi. În cele ce urmează, ne vom referi la cazurile triunghiulare din […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal nr. 9/2012

Numărul de septembrie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind sistemul TVA la încasare: „Mai e puţin (sperăm că înainte de perioada tradiţională de publicare a legislaţiei fiscale, respectiv între Crăciun şi Anul Nou) şi vom cunoaşte exact cum se va aplica la noi TVA la încasare şi, mai ales, cum vom trata operaţiunile […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Aspecte fiscale cu privire la facturarea şi arhivarea electronică

Autor: Adrian Şerban, Senior Consultant, Tax Advisory Services, Mazars Consulting La sfârşitul lunii iulie a fost publicată în Monitorul Oficial al României[1] Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. Legea reglementează regimul juridic al documentelor utilizate de agenţii economici în operaţiunile economice de schimb sau de vânzare de bunuri ori servicii: facturi, bonuri fiscale […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Perspective tehnice europene ale impozitului pe profit

Autor: Cosmin Şerbănescu, Conferenţiar univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti Criza financiară la nivelul statelor europene şi nu numai, persistă, astfel încât economiile naţionale se confruntă cu probleme din ce în ce mai mari de realizare a unui echilibru pe termen lung. Deoarece există presiuni suplimentare din exterior, ca urmare a implicării diferitelor organisme internaţionale în […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 8/2012

Editorial 1 pag. Info curier 10 pag. Legislaţia fiscal -contabilă naţională şi europeană 7,5 pag. Ernst&Young Agenda obligaţiilor fiscale pe luna septembrie 2,5 pag. Young IFA Network 4 pag. Emilian Miricescu 1,5 Fiscalitatea veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal Attila Gyorgy 2 Stopajul la sursă mai este oportun? Impozite directe 12 pag. […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 7/2012

Editorial Info curier Legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană,  Ernst&Young Agenda obligaţiilor fiscale pe luna mai Young IFA Network Emilian Miricescu – Lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România Randamentul real obţinut de o persoană fizică din dobânda unui depozit bancar Nicoleta Vintilă – Lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 6/2012

Cuprins Editorial Info curier Legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană Ernst&Young – Agenda obligaţiilor fiscale pe luna mai Young IFA Network Emilian Miricescu – Lector univ.dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti  – Riscuri aferente pensiilor private Impozite directe Irina Nistor, Andrei Ioanei – Manager/ Consultant, Departamentul Impozitare persoane fizice, PricewaterhouseCoopers România – Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Procedura de înregistrare şi obligaţiile fiscale în cazul unui angajator nerezident cu salariaţi români care îşi desfăşoară activitatea în România

Autor: Bogdan Costea Tax & Accounting Consultant, Viboal Consulting În articolul următor vom aborda cazul unui angajator nerezident, o firmă din UE care nu derulează activităţi economice în România şi care nu are o prezenţă fizică aici, dar care are încheiat un contract de muncă cu un rezident român care îşi desfăşoară activitatea salarială în România de […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 5/2012

Cuprins revistei Curierul fiscal nr. 5/2012 Editorial Info curier  Legislaţia fiscal contabilă naţională şi europeană  Ernst&Young – Agenda obligaţiilor fiscale pe luna iunie Informaţii utile Young IFA Network   Emilian Miricescu – Lector.univ.dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti  – Cât de mult vor creşte pensiile nete ca urmare a Deciziilor Curţii Constituţionale a României nr. 223/2012 şi […]

Curierul fiscal, Preturi de transfer

Curierul fiscal: Măsuri de simplificare a documentaţiei de preţuri de transfer (II)

Autor: Vigi Radu – Tax & Accounting Consultant, Viboal Consulting Într-un articol anterior am schiţat principalale măsuri de simplificare adoptate în domeniul preţurilor de transfer de statele membre ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ţările cu statut de observatori în cadrul organizaţiei. Articolul curent explorează câteva exemple de aplicare a măsurilor de simplificare […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 4/2012

Cuprinsul revistei Curierul fiscal nr. 4/2012  Editorial Info curier  Legislaţia fiscal contabilă naţională şi europeană  Ernst&Young Agenda obligaţiilor fiscale pe luna mai  Informaţii utile Dialoguri Interviu cu Livia Cârloban – Manager în cadrul Departamentului de Impozitare Directă şi Preţuri de Transfer din biroul PricewaterhouseCoopers Bucureşti – Preţurile de transfer – întrebări şi răspunsuri privind întocmirea documentaţiei Young […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Sediile permanente – unele aspecte privind procedura fiscală aplicabilă

Autor: Nadia Oanea – Tax Manager, Head of Tax Department, Baker Tilly Klitou Problematica sediilor permanente generate de activitatea contribuabililor nerezidenţi în România este una destul de sensibilă din punctul de vedere al determinării obligativităţii înregistrării unui sediu permanent, al delimitării profitului impozabil aferent unui sediu permanent şi al impozitului pe profitul datorat de contribuabilii […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Intentii de reglementare fiscala in unele acte ale U.N.B.R.

Autori: Ferdinand Secosan – Avocat Baroul Timis, Mircea Maier – Avocat Baroul Timis Statutul profesiei de avocat contine, in mod neasteptat, cateva dispozitii de drept fiscal. Aceste dispozitii creeaza nedumeriri legitime cu privire la temeiul lor legal si la eficienta lor juridica. Este, oare, de domeniul unui statut al unei profesii reglementarea unor cauze de deductibilitate fiscala? Prin art. […]

Curierul fiscal

Cuprins Curierul fiscal nr. 3/2012

Cuprinsul revistei Curierul fiscal nr. 3/2012  Editorial Info curier  Legislatia fiscal contabila nationala si europeana   Ernst&Young – Agenda obligatiilor fiscale pe luna aprilie  Young IFA Network   Emilian Miricescu – Lector.univ.dr., Departamentul de Finante, ASE Bucuresti – Este indemnizatia de somaj proportionala cu salariul? Impozite directe   Ionut Simion, Daniela Dinu, Pavel Sarghi – Partener/ […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Fiscalizarea contributiilor sociale!

Autor:  Ionut Dobrinescu, Avocat, Cenzor al Filialei Bucuresti a CAA – Casa de Asigurari a Avocatilor Anul Nou a adus, ca de obicei, o serie de modificari Codului fiscal, de data aceasta prin O.U.G. nr. 125/2011[1]. Au fost introduse, chiar la sfarsit, doua capitole noi, intitulate: „Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza […]

Curierul fiscal

Curierul fiscal: Obligatiile fiscale ale persoanelor juridice in baza sentintelor judecatoresti

Autor: Sonia Ivan – Senior Consultant, Mazars Datorita crizei economice ce a determinat in mod automat diminuarea semnificativa a activitatii curente, numeroase companii au fost puse in situatia de a efectua concedieri, individuale sau colective ale angajatilor, avand ca scop final diminuarea cheltuielilor cu personalul. Multe dintre aceste concedieri au fost realizate de angajatorii in cauza intr-o […]