Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice

Consultare publica în procesul de transparență decizională, conform LEGII 52/2003.

info MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice de MFP se pot transmite la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

info ANAF: Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative publicate de ANAF pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Consultare publica, Stiri

Măsurile de simplificare și de debirocratizare propuse de MFP

Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice. Propunerile MFP sunt prezentate în documentul Noi măsuri de simplificare și de debirocratizare propuse de Ministerul Finanțelor Publice (prezentat mai jos), aflat în consultare pe mfinante.ro, la rubrica […]

Consultare publica

Completarea LEGII 227/2015 privind Codul fiscal | PROIECT OUG

Pe 23 august 2016, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  Prin acest proiect de act normativ,  se propune restabilirea regimului fiscal pe care legislația în vigoare până la 31 decembrie 2015 îl acorda, extinzând scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor prevăzute […]

Consultare publica, Noile Coduri Fiscale

MFP: Modificarea și completarea Noului Cod de procedură fiscală | PROIECT LEGE

Un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat pe mfinante.ro pentru consultare publică. Proiectul de act normativ prevede modificări semnificative la procedura fiscală. Potrivit expunerii de motive publicate de MFP, prin proiectul de lege se propun următoarele: Pentru asigurarea unei mai bune clarități a textului […]

Consultare publica

MFP: Reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanțelor Publice a lansat in consultare publică proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.  Reglementările fiscale (art. 7 şi 59 din Noul Cod fiscal, convenţiile de evitare a dublei impuneri) stabilesc condiţiile în care o persoană fizică este considerată rezidentă în România, fiind supusă astfel impozitului pe venit, […]

Consultare publica

MFP: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici | PROIECT ORDIN

MFP a publicat proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. Prin acest ordin, se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Potrivit […]

Consultare publica, Finante Publice

Salarizarea personalului bugetar | PROIECT OUG

Blocul Naţional Sindical (BNS) a publicat pe site-ul său proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Proiectul este discutat de Guvern cu sindicatele şi urmează să intre în vigoare de la 1 august 2016. Ordonanţa se aplică tuturor instituţiilor bugetare, cu următoarele excepţii: Banca Naţională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), […]

Consultare publica

MFP: Modificarea și completarea noului cod fiscal | PROIECT OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (noul cod fiscal). Potrivit notei de fundamentare, modificările propuse se referă la Titlul V – Contribuții sociale obligatorii, și anume: 1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un […]

Consultare publica

MFP: Aprobarea modelului şi instrucţiunilor de completare a Declarației 112 | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.227/2015 […]

Consultare publica

MFP: Formulare privind impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online spre consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prin proiectul de ordin se propune aprobarea următoarelor formulare: a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a […]

Consultare publica, Noile Coduri Fiscale

MFP: Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Noului Cod fiscal | PROIECT HG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat miercuri, 17 februarie 2016, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. La titlul ”Impozite și taxe locale”: – au fost completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice […]

Consultare publica, Noile Coduri Fiscale

MFP: Modificarea HG 1/2016 – normele Noului Cod Fiscal (accize) | PROIECT HG

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul completării condițiilor pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a putea comercializa coloranți și marcatori pentru motorină, precum și pentru păcură și produse asimilate acesteia din punct de vedere al […]

Consultare publica, TVA

ANAF: Proiecte de ordine privind administrarea TVA

În perioada 20 – 25 ianuarie 2016 Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online în secțiunea Transparență decizională următoarele proiecte de ordine privind aprobarea unor proceduri și formulare referitoare la administrarea TVA: Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată – publicat în data de 25.01.2016 […]

Consultare publica, Noile Coduri Fiscale

MFP: Normele la Noul Cod Fiscal (aplicarea Legii 227/2015) | PROIECT HG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat vineri, 18 decembrie 2015, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prezentele Norme metodologice sunt corelate cu actuala structură a Codului fiscal. În acest sens, Normele metodologice sunt alocate pe titlurile din Legea nr. 227/2015 privind Codul […]

Consultare publica, Contabilitate

MFP: Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale | PROIECT ORDIN

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar […]

Consultare publica

MFP: Modificarea şi completarea unor reglementări contabile | PROIECT ORDIN

MFP a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prin proiectul de Ordin se propune modificarea și completarea: Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare, Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale […]

Consultare publica

MFP: Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor | PROIECT HG

Ministerul Finantelor Publice – MFP – a publicat pe mfinante.ro, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației in vigoare. MFP precizează că principiile care au stat la baza modificărilor legislative din domeniul organizării cazierului fiscal, concretizate prin aprobarea Ordonanţei Guvernului […]

Aparate de marcat fiscale, Consultare publica, Contabilitate, Finanțe Private, Finante Publice, Noile Coduri Fiscale

MFP: Salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene și alte măsuri fiscal-bugetare | PROIECT OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Prin proiectul de OUG se va reglementa salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2016, începând cu 1 ianuarie 2016. MFP precizează în […]

Consultare publica, Finante Publice

MFP: Bugetul de stat pe anul 2016 | PROIECT LEGE

Vineri, 4 decembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016. Legea bugetului de stat pe 2016 prevede și autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de […]

Consultare publica, Finante Publice

MFP: Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 | PROIECT LEGE

Vineri, 4 decembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Principalele prevederi propuse prin proiectul de LEGE sunt: – La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 s-au avut în vedere următoarele: • majorarea […]

Consultare publica, Stiri

MFP: Ordin privind documentele financiar-contabile | PROIECT

ACTUALIZARE: ORDINUL MFP 2634/2015 – Documentele financiar-contabile | norme de întocmire, norme de utilizare, modele Ministerul Finanțelor Publice a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin privind documentele financiar-contabile. Prin proiectul de ordin se urmărește actualizarea și simplificarea normelor de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, prin revizuirea integrală a prevederilor OMEF 3512/2008. Principalele aspecte referitoare la documentele […]

Consultare publica, Noile Coduri Fiscale

MFP: Modificarea Noului Cod Fiscal și Noului Cod de Procedura Fiscală | PROIECT OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pe mfinante.ro un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscale. Prin proiectul de OUG, se propune modificarea Noului Cod Fiscal și Noului Cod de procedură Fiscală, aprobate prin: – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. […]

Consultare publica

MFP: A doua rectificare bugetară 2015 | Proiecte OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Potrivit Notei de fundamentare, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează, pe sold, […]

Consultare publica

MFP: Anularea penalităților de întârziere | Proiect OUG acordarea unor facilităţi fiscale

Vineri, 2 octombrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale. Principala măsură propusă prin proiectul de ordonanță este anularea penalităţilor de întârziere restante la 30 septembrie 2015, în anumite condiții. Impactul buget zero/lipsă … pe surse, sute de milioane Cu toate că este […]

Consultare publica, Finanțe Private, Finante Publice

MFP: Proiectele de Lege privind achizițiile și privind remediile și căile de atac au fost finalizate

Proiectul de Lege privind achizițiile și proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost finalizate de MFP și au fost publicate pe paginile web ale MFP și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Proiectele de lege sunt definitivate, acestea vor fi supuse avizării […]

Consultare publica, Finante Publice

MFE: Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 | PROIECT OUG

Miercuri, 26 august 2015, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Prin proiectul de OUG se propune reglementarea cadrului financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, din […]

Consultare publica

MFP: ORDONANŢA privind cazierul fiscal | PROIECT

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de ORDONANŢĂ privind cazierul fiscal, prin care se propune aborgarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001. Potrivit definiţiei din proiectului de ordonanţă, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice […]

Consultare publica, Stiri

Proiectele de legi în domeniul achizițiilor publice – în dezbatere publică

Proiectele de legi în domeniul achizițiilor publice sunt în dezbatere publică până la data de 31 august 2015, potrivit unui comunicat de presă MFP. Proiectele de legi menţionate sunt următoarele: – proiectul de Lege privind achizițiile publice; – proiectul Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică […]

Consultare publica, TaxEditor

MFP: Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare – PROIECT OUG

Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul primei rectificări bugetare. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare a fost publicat online pe mfinante.ro. Bugetul de stat pe anul 2015 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014. În temeiul art. […]

Consultare publica, Finante Publice

MFP: Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 – PROIECT OUG

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Nota de fundamentare prezintă următoarele modificări: 1. La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: a) majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 889,5 milioane lei […]

Consultare publica, Finanțe Private, Finante Publice

PROIECT MFP: Lege privind achiziţiile publice

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de LEGE privind achiziţiile publice. Proiectul de lege prevede intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2016 si abrogarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum […]