Analize Sinteze

Analize Sinteze, Stiri

Taxele nefiscale anulate începând cu 1 februarie 2017

Prin Legea 1/2017, au fost eliminate o serie de taxe nefiscale percepute pentru prestarea unor servicii publice. Începând cu 1 februarie 2017, voi fi eliminate 20 de taxe privind registrul comerţului, 8 taxe privind cetăţenia, supralegalizarea şi eliberarea unor documente , taxa radio, taxa TV,  22 de taxe privind publicarea în Monitorul Oficial,  13 taxe […]

Analize Sinteze, Stiri

Raport FMI: Funcția de asistenţă a contribuabililor este limitată, DGAMC nu oferă majoritatea serviciilor dedicate contribuabililor

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat Raportul de asistenţă tehnică privind Îmbunătăţirea administrării riscului de vonformare pe care îl prezintă Marii Contribuabili, elaborat de dl. Stuart Hamilton, expert al Departamentului de Afaceri Fiscale al FMI (raport anexat). Raportul a fost elaborat în Mai 2016 si publicat pe siteul ANAF in Septembrie 2016. Principalul scop al asistenței […]

Analize Sinteze

Un nou termen de raportare la ANAF a informaţiilor bancare

Prin OUG 13/2016, Guvernul a aprobat prorograrea pentru anul 2016 a termenului de raportare prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Noul cod de procedura fiscală prevede că […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP, Contabilitate

Precizări privind raportările contabile aferente anului 2015

Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2015 Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2015, sunt reglementate prin OMFP […]

Analize Sinteze, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

Noul Cod de Procedură Fiscală: Un pas mare în echilibrarea raportului dintre contribuabil şi administraţia fiscală

Autor: Doru Petru DUDAŞ – Director general – Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile – Ministerul Finanţelor Publice Unul dintre cele patru mari obiective asumate de Ministerul Finanţelor Publice în rescrierea Codului de procedură fiscală a fost reprezentat de îmbunătăţirea semnificativă a echilibrului juridic necesar optimizării raportului dintre contribuabil şi […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Precizări privind formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate cu TVA

Prin Ordinul nr. 3769/23.12.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 11/07.01.2016, ANAF a aprobat modelul şi conţinutului formularului „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” care se depune începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional. Formularul 394 se depune obligatoriu de către persoanele […]

Analize Sinteze, Editorial - Opinii, EY Romania

Amnistia fiscală – Ce mai e de făcut până la 31 martie 2016 ?

Autor: Emanuel Băncilă, Director Executiv, Radu şi Asociaţii – casa de avocatură afiliată EY România  De la intrarea sa în vigoare la data de 21 octombrie 2015, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a suscitat un interes sporit în rândurile contribuabililor, ca urmare a posibilităţii acestora de a obţine […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Referitor la ROI – Registrul operatorilor intracomunitari

Prin  Ordinul   nr.  727/17.02.2016,  publicat  în Monitorul Oficial nr. 150/26.02.2016, se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi modelului şi conţinutului unor formulare. Operaţiunile intracomunitare pentru care se solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari sunt : a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 275 […]

Analize Sinteze, EY Romania

EY: Noi riscuri pentru mediul de afaceri generate de extinderea globală a regimurilor de impozitare indirectă

Cotele taxelor indirecte continuă să crească la nivel global ca răspuns al guvernelor la scăderea veniturilor Companiile trebuie să se pregătească pentru noile reguli de impozitare care răspund intensificării digitizării Tot mai multe ţări adoptă regimuri de impozitare indirectă ca răspuns la scăderea veniturilor şi la inovaţia digitală, conform raportului EY Indirect Tax in 2016 […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

ANAF: Completarea și depunerea declarațiilor informative 392A și 392B

Referitor la completarea și depunerea declarațiilor informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii  392A si 392B,  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat următoarele precizări: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP

Definitivarea impozitului pe profit pentru 2015 şi depunerea formularului 101

Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2015 şi depunerea formularului 101 “ Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2015, A.J.F.P. ARGES a publicat următoarele precizări: I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli : – […]

Analize Sinteze, EY Romania, Noile Coduri Fiscale

Principalele modificări aduse de normele noului Cod Fiscal 2016

Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din data de 13 ianuarie 2016. În opinia consultanților Ernst & Young – EY Romania, cele mai importante modificări şi clarificări aduse de normele metodologice de aplicare ale noului Cod Fiscal („Normele”) […]

Analize Sinteze, Formare profesionala

Certificări profesionale în Finanțe Contabilitate Audit

Deținerea unei certificări profesionale este o condiție obligatorie sau un atu foarte important pentru a profesa sau pentru a avansa în carieră în domeniile audit, finanțe și contabilitate. Cele mai importante certificări naționale și internaționale în domeniile audit, finanțe și contabilitate sunt: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ACCA sau Association of Chartered Certified Accountants […]

Analize Sinteze

Ghid de optimizare fiscala: Cum puteti sa folositi noul Cod Fiscal pentru a scadea impozitele si taxele

Autor: Radu Georgescu, Managing Partner CFONetwork.ro Nimanui nu-i place sa plateasca taxe si impozite, indiferent daca vorbim de persoane fizice sau juridice. In Romania sentimentul de aversiune fata de taxele platite la stat este puternic. Acest lucru se datoreaza  nenumaratelor cazuri de frauda din fondurile autoritatilor cat si proastei gestionari a banilor. Majoritatea companiilor incearca […]

Analize Sinteze, Ordine, Reglementari fiscale

Proceduri și formulare aprobate pentru aplicarea Noilor Coduri Fiscale

Ordine MFP Ordinul MFP nr. 4144/2015 privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial 7 din 6 ianuarie 2016) Ordinul MFP nr. 4145/2015 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a […]

Analize Sinteze, Noile Coduri Fiscale

Impozitul pe anul 2016 pentru clădire cu destinație mixtă, deținută de persoane fizice | exemple de calcul

Proiectul Normelor Noului Cod Fiscal, publicat recent de MFP, cuprinde următoarele exemple de calcul al impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2016, în cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și în scop nerezidențial: A. Date despre clădire: a) Rangul localității: 0; […]

Analize Sinteze, EY Romania

Bogdan Ion, EY: Prioritatea directorilor financiari (CFO) în perioada următoare trebuie să fie tranziția către mediul digital

Directorii financiari (CFO) continuă să se concentreze mai mult pe gestionarea costurilor şi pe stabilirea bugetelor decât pe extinderea rolului lor strategic, deși relaţia cu directorii generali (CEO) a devenit tot mai strânsă în ultimii trei ani, pe măsură ce directorii financiari şi-au asumat rolul de consilieri strategici ai directorilor generali, se arată în cea […]

Analize Sinteze, Proceduri fiscale

Facilitățile fiscale privind dobânzile și penalitățile de întârziere

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015, prevede anularea, în anumite condiții, a penalităților de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzile de întârziere aferente următoarelor obligaţii de plată principale datorate bugetului general consolidat, administrate de organul fiscal central […]

Analize Sinteze, Noile Coduri Fiscale

Modificări la Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedura fiscală

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 817 din data de 3 noiembrie 2015. Cele mai importante modificări aduse Noului Codul Fiscal aplicabil începând cu data de 1 […]

Analize Sinteze

Cum se obține certificatul de cazier fiscal

CAZIERUL FISCAL reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică ce au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară. CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL (Formular 504) […]

Analize Sinteze, Aparate de marcat fiscale

Modificări privind excepţiile de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Prin Legea nr. 267/2015, publicată in Monitorul Oficial din 10 noiembrie 2015, se aprobă OUG 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu următoarele modificări : 1. Se exceptează de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, […]

Analize Sinteze, FINAND, Impozite Taxe Locale

ANALIZĂ FINAND: Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice conform Noului Cod Fiscal

Noul Cod Fiscal (NCF), aprobat prin LEGEA 227/2015, reglementează cadrul general privind impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice.  Titlul IX Impozite și taxe locale din Legea NCF prevede persoanele obligate la plata impozitului, scutirile, modul de calcul al valorii impozabile și nivelul minim și maxim al cotei de impozitare. CINE PLĂTEȘTE Impozitul pe clădiri este […]

Analize Sinteze, Impozite Taxe Locale

STUDIU: Impozitul pe clădiri în 2016 pentru 50 de localități

Majoritatea autorităţile locale cresc în 2016 impozitul pe clădiri cu 25% față de 2015, potrivit studiului realizat de consultanţii fiscali Dragoş Pătroi şi Adrian Benţa împreună cu expertul contabil Robert Croitoru. Nivelul impozitului local pe clăriri va depinde de scopul utilizării, rezidențial sau nerezidențial, și nu de cine este proprietar, persoană fizică sau persoană juridică. […]

Analize Sinteze, Stiri

ANAF: Raport colectare venituri în primele 10 luni din 2015

ANAF a colectat în primele 10 luni din 2015 venituri fiscale în sumă de 165.325,17 milioane lei, înregistrând o depăşire cu 7,3% (indice nominal) și cu 11.240 milioane lei (cifre absolute) față de perioada similară a anului 2014. Din aceste venituri colectate în plus față de anul trecut, veniturile colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde […]

Analize Sinteze, TVA

CJUE oferă soluția contra unei practicii abuzive a ANAF

Dreptul de deducere a TVA nu poate fi anulat numai pentru motivul că factura a fost emisă de un furnizor inactiv/inexistent, potrivit unei decizii pronunțate recent de Curtea de Justitie a Uniunii Europene – CJUE. Curtea s-a pronunțat pe 22 octombrie 2015 în cauza C‑277/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Curtea […]

Analize Sinteze, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Obligația de a ștampila contracte/documente/facturi

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia de a aplica ştampila: – pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice; – pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități. În […]

Analize Sinteze, FINAND, Noile Coduri Fiscale, TVA

NOUL COD FISCAL: Cotele TVA standard, redusă și super-redusă – studiu comparat

Prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal (NCF), au fost aprobate modificări importante la sistemul de cote de taxă pe valoare adăugată (TVA standard, TVA redusă și TVA super-redusă). Legea NCF va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. TVA standard 20% Cota standard de TVA va fi 20%, începând cu 1 ianuarie 2015, și […]

Analize Sinteze, PwC Romania

Noul Cod de Procedură Fiscală – modificările importante

Sursa: PwC Romania    Pe scurt A fost publicată Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale cărui prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. În detaliu I. Procedura generală 1.1. Au fost reglementate unele limite ale modului de conduită a organului fiscal în ceea ce privește exercitarea de către acesta […]

Analize Sinteze

V. Lazea, BNR / O analiză pragmatică privind România

În aprilie 2015, Valentin Lazea, economist-șef la Banca Națională a României, a susținut o prezentare la Conferinta Calea Romaniei catre zona euro cu tema Convergenta nominala si cea reala, conditii pentru cresterea competitivitatii internationale a Romaniei. Conferința a fost organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România în parteneriat cu Banca Națională a României. Mai multe […]

Analize Sinteze, FINAND, PF-PFA, SRL-SA

Contractul de închiriere/arendare (locațiune) | Cadrul legal, modele de contract, înregistrarea la organul fiscal

CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE Contractele de închiriere/arendare (locațiune) sunt reglementate prin CAPITOLUL V, TITLUL IX, CARTEA a V-a, LEGEA nr. 287/2009 – NOUL CODUL CIVIL (extras din NCC – PDF). Prevederile din NCC înlocuiesc prevederile din Legea locuinței, care au fost abrogate începând cu 01.10.2011. Definiție: Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se […]