Editorial - Opinii, EY Romania, Proceduri fiscale

Cum se pot evita problemele generate de o acuzație de aparentă evaziune fiscală?

Noul Cod de Procedură Fiscală, intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2016, permite „criminalizarea” litigiilor fiscale, adică posibilitatea ca organele fiscale să considere evaziune fiscală sau fraudă fiscală aplicarea unui tratament fiscal diferit față de cel avut în vedere de organul fiscal. Practica judiciară recentă a organelor de urmărire penală confirmă tendința acestora de a considera […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

CIRCULARA MFP: Precizări privind aplicarea taxării inverse prevăzute la art. 331 din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online Circulara nr. 693567/2016 privind aplicarea taxãrii inverse prevăzute la art. 331 din Codul fiscal. Redăm mai jos textul integral al circularei. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Cabinet secretar de stat Către Direcția generală regională a finanțelor publice ……………………….. În vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi […]

TaxEditor

Galin, EY: Livrările de bunuri la export – scutite sau nu de TVA?

Autor: Cristina Galin – manager, specializare impozite indirecte, EY România  Încercarea de a analiza operațiunile de export din perspectivă vamală, în paralel cu implicațiile generate de legislația de TVA, conduce adeseori la rezultate neașteptate. Câteodată, importanța unor condiții de formă poate genera încălcarea principiului privind prevalența substanței asupra formei („substance over form”), inclusiv aplicarea unor […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Precizări privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole

Ministerul Finanţelor Publice a emis şi publicat online Circulara nr. 692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Cabinet secretar de stat Direcţia generală […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Precizări privind regimul TVA aplicabil studiilor clinice

Ministerul Finanţelor Publice a emis şi publicat online Circulara nr. 692262/2016 pentru aplicarea unitară a prevederilor Codului fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, privind regimul TVA aplicabil studiilor clinice. Potrivit MFP, serviciile desfăşurate de medici investigatori pentru efectuarea studiilor clinice cu medicamente de uz uman  nu au ca scop principal îngrijirea medicală, respectiv protejarea, menţinerea […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID FISCAL-CONTABIL pentru producătorii agricoli

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat şi publicat în luna iulie 2016 Ghidul pentru aplicarea unitară a prevederilor fiscale referitoare la operaţiunile specifice derulate de producătorii agricoli. Ghidul MFP cuprinde precizări privind obligaţiie fiscale ale producătorilor agricoli în domeniul TVA, impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, precum şi monografii contabile specifice. Sunt explicate prevederi din Normele […]

OUG & OG, Proceduri fiscale

OUG 13/2016 – Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Noul Cod de procedură fiscală

2016-05-12 – Publicat in M.Of. nr. 368 din 12.5.2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a informaţiilor prevăzute de Acordul dintre România şi Statele Unite ale […]

Analize Sinteze, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

Noul Cod de Procedură Fiscală: Un pas mare în echilibrarea raportului dintre contribuabil şi administraţia fiscală

Autor: Doru Petru DUDAŞ – Director general – Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile – Ministerul Finanţelor Publice Unul dintre cele patru mari obiective asumate de Ministerul Finanţelor Publice în rescrierea Codului de procedură fiscală a fost reprezentat de îmbunătăţirea semnificativă a echilibrului juridic necesar optimizării raportului dintre contribuabil şi […]

Asistenta ANAF-MFP, Impozite Taxe Locale

MFP: Ghid privind impozitul pe clădiri 2016 – persoane fizice

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online un GHID ilustrativ privind plata impozitului pe clădiri de către proprietarii, persoane fizice. Potrivit MFP, ghidul conţine explicații pentru toate situațiile întâlnite în practică, exemple pentru fiecare caz în parte și o simulare de calcul al impozitului local. Ministerul precizează că acest Ghid este primul dintr-o serie de astfel de documente […]

Impozite Taxe Locale, Stiri

MFP: Termenul pentru plata impozitelor locale prelungit cu trei luni

Ministerul Finanțelor Publice anunță prorogarea termenelor de depunere a declarațiilor și de plată a unor impozite locale după cum urmează: 1. Termenul de declarare a clădirilor cu destinație nerezidențială sau mixtă deținute de persoanele fizice a fost prelungit de la 31 martie, la 31 mai. 2. Termenul de declarare a clădirilor deținute de persoanele juridice […]

Consultare publica, TVA

ANAF: Proiecte de ordine privind administrarea TVA

În perioada 20 – 25 ianuarie 2016 Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online în secțiunea Transparență decizională următoarele proiecte de ordine privind aprobarea unor proceduri și formulare referitoare la administrarea TVA: Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată – publicat în data de 25.01.2016 […]

Proceduri fiscale

Formularele fiscale valabile din 1 ianuarie 2016

Formulare fiscale ANAF, valabile din 1 ianuarie 2016 010 014 015 020 030 040 050 060 061 070 088 089 101 180 200 201 205 220 221 222 223 224 250 251 394 402 403 600 602 604 605 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi […]

Analize Sinteze, Proceduri fiscale

Facilitățile fiscale privind dobânzile și penalitățile de întârziere

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015, prevede anularea, în anumite condiții, a penalităților de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzile de întârziere aferente următoarelor obligaţii de plată principale datorate bugetului general consolidat, administrate de organul fiscal central […]

Ordine, Proceduri fiscale

ORDINUL 3250/2015: Un nou model pentru Declarația 101 Impozitul pe profit

ORDINUL ANAF nr. 3.250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015. Prin Ordinul nr. 3250/2015, […]

Consiliul fiscal, Finante Publice

CONSILIUL FISCAL: Toate regulile fiscale statuate de Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare sunt încălcate

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a solicitat Consiliului fiscal (CF), în seara zilei de vineri, 4 decembrie 2015, în baza art. 53 alin. 2 al Legii Responsabilității Fiscal-Bugetare nr. 69/2010, republicată, opinia cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, cel al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2016, Raportul privind situația macroeconomică […]

Aparate de marcat fiscale, Consultare publica, Contabilitate, Finanțe Private, Finante Publice, Noile Coduri Fiscale

MFP: Salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene și alte măsuri fiscal-bugetare | PROIECT OUG

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Prin proiectul de OUG se va reglementa salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2016, începând cu 1 ianuarie 2016. MFP precizează în […]

Analize Sinteze, Aparate de marcat fiscale

Modificări privind excepţiile de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Prin Legea nr. 267/2015, publicată in Monitorul Oficial din 10 noiembrie 2015, se aprobă OUG 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu următoarele modificări : 1. Se exceptează de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

MFP: Informare privind aplicarea taxării inverse începând cu 1 ianuarie 2016

Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din MFP a publicat online Informarea nr.  679134 din 03.11.2015 privind sfera de aplicare a mecanismului TVA taxarea inversă începând cu data de 1 ianuarie 2016. Informarea MFP privind sfera de aplicare a taxării inverse începând cu data de 1 ianuarie 2016 [Comunicare-MFP-aplicare-taxarei-nversa-2016]: Taxarea inversă are ca scop combaterea […]

Aparate de marcat fiscale, LEGE

LEGEA 267/2015 – Modificarea OUG 28/1999 – Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

2015-11-10 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 839 din 10 noiembrie 2015 LEGEA nr. 267/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă […]

Analize Sinteze, FINAND, Impozite Taxe Locale

ANALIZĂ FINAND: Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice conform Noului Cod Fiscal

Noul Cod Fiscal (NCF), aprobat prin LEGEA 227/2015, reglementează cadrul general privind impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice.  Titlul IX Impozite și taxe locale din Legea NCF prevede persoanele obligate la plata impozitului, scutirile, modul de calcul al valorii impozabile și nivelul minim și maxim al cotei de impozitare. CINE PLĂTEȘTE Impozitul pe clădiri este […]

Analize Sinteze, Impozite Taxe Locale

STUDIU: Impozitul pe clădiri în 2016 pentru 50 de localități

Majoritatea autorităţile locale cresc în 2016 impozitul pe clădiri cu 25% față de 2015, potrivit studiului realizat de consultanţii fiscali Dragoş Pătroi şi Adrian Benţa împreună cu expertul contabil Robert Croitoru. Nivelul impozitului local pe clăriri va depinde de scopul utilizării, rezidențial sau nerezidențial, și nu de cine este proprietar, persoană fizică sau persoană juridică. […]

Analize Sinteze, TVA

CJUE oferă soluția contra unei practicii abuzive a ANAF

Dreptul de deducere a TVA nu poate fi anulat numai pentru motivul că factura a fost emisă de un furnizor inactiv/inexistent, potrivit unei decizii pronunțate recent de Curtea de Justitie a Uniunii Europene – CJUE. Curtea s-a pronunțat pe 22 octombrie 2015 în cauza C‑277/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Curtea […]

Jurisprudenta UE, TVA

CJUE: Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă, CAUZA C‑277/14 PPUH Stehcemp

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) din 22 octombrie 2015(*) „Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă – Drept de deducere – Refuz – Vânzare efectuată de o entitate considerată drept inexistentă” În cauza C‑277/14, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Naczelny Sąd […]

Incompetenta, abuzuri, Stiri

Majorarea salarială a fost abrogată, incompetență

Guvernul anunță că a abrogat art. 63 din OUG 47/2015. Prin acest articol a fost aprobată majorarea în regim de urgență a salariilor personalului din 4 instituții centrale. Salariile angajaților din Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice și Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili au fost majorate cu […]

Incompetenta, abuzuri

Majorare salarială în regim de urgență, aroganță guvernamentală

Guvernul a aprobat majorarea în regim de urgență a salariilor pentru 5.700 de angajați din 4 instituții centrale, și anume: 1. Ministerul Finanțelor Publice – aparat propriu, 2. Agenția Națională de Administrare Fiscală – aparat propriu, 3. Agenția Națională pentru Achiziții Publice și 4. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Majorarea a fost aprobată prin ordonanță de urgență […]

Camera Consultantilor Fiscali

HOTĂRÂREA CCF 3/2007 – Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale

2007-09-21 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 septembrie 2007 HOTĂRÂREA CCF nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel […]

Camera Consultantilor Fiscali

Hotărârea CCF 7/2015 – Examen pentru consultant fiscal și consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

2015-10-01 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 734/01.10.2015 Hotărârea CCF nr. 7/2015 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015 În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior […]

Analize Sinteze, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Obligația de a ștampila contracte/documente/facturi

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia de a aplica ştampila: – pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice; – pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități. În […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Proceduri fiscale

OG 39/2015 – Cazierul fiscal

2015-08-31 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015 2015-08-18 – Proiect OG, referat de aprobare CUPRINS – OG 39/2015 privind cazierul fiscal ARTICOLUL 1 – Definiţia cazierului fiscal ARTICOLUL 2 – Scopul cazierului fiscal ARTICOLUL 3 – Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal ARTICOLUL 4 – Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii […]

Analize Sinteze, FINAND, Noile Coduri Fiscale, TVA

NOUL COD FISCAL: Cotele TVA standard, redusă și super-redusă – studiu comparat

Prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal (NCF), au fost aprobate modificări importante la sistemul de cote de taxă pe valoare adăugată (TVA standard, TVA redusă și TVA super-redusă). Legea NCF va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. TVA standard 20% Cota standard de TVA va fi 20%, începând cu 1 ianuarie 2015, și […]