Decizii Comisia Fiscala Centrala, Nerezidenti

DECIZIA CFC 2/2015 – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor

2015-07-23 – Publciată în M.Of. nr. 549 din 23.7.2015 2015-07-23 – Aprobată prin OMFP 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. і) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA

AJFP Argeș: Modificări privind impozitarea veniturile din jocuri de noroc

Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES prezintă într-un comunicat trimis redacției CFNET următoarele modificări legislative referitoare la veniturile din jocuri de noroc: Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 957/30.12.2014, au fost aduse modificări şi Titlului III şi Titlului V din […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA, TVA

Modificări la Codul fiscal – martie 2014

Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Principalele modificări și completări aprobate prin OUG 8/2014, prevederi care au intrat în vigoare începând cu 28 feb 2014: Impozit pe profit Venituri neimpozabile Sunt excluse de la aplicarea regimului favorabil holdingurilor, introdus […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA

Codul fiscal 2014: Modificări privind impozitul pe venit şi impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Principalele modificări privind impozitul pe venit şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi aprobate prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) sunt: Noile reglementări vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014. Impozitul pe venit 1. Acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane […]

Finante Europene, Nerezidenti, Stiri

Comisia Europeană: Impozitare superioară nedreaptă în România pentru veniturile salariale ale nerezidenților | aviz motivat încălcarea legislației europene

Pe 26 septembrie 2013,  Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României să își modifice tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat veniturilor provenite din muncă ale nerezidenților. Legislația românească nu permite persoanelor nerezidente care lucrează și obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor în România să beneficieze de deducerile personale și familiale. Acest lucru poate duce la o […]

Contributii Obligatorii, Nerezidenti, PF-PFA

Informații privind formularele europene în materie de somaj

O persoană care a desfăşurat activităţi lucrative şi a fost asigurată pentru şomaj în cel puţin două state membre UE/ SEE poate beneficia de indemnizaţie de şomaj prin cumularea perioadelor de asigurare. Acordarea indemnizaţiei de şomaj se solicită în statul unde persoana în cauză a avut ultimul loc de muncă, şi nu în statul de […]

Analize Sinteze, Nerezidenti

Lista convențiilor fiscale încheiate de România (Lista CEDI) – ACTUALIZATĂ 2013

Lista conventiilor (tratate) fiscale pentru evitarea dublei impuneri internationale încheiate de România cu statele lumii: Ţara Nr. şi data Decretului (Legii) de ratificare a convenţiei Buletinul (M.O.) în care este publicată convenţia Data intrării în vigoare Data de la care se aplică Africa de Sud 59/13.07.1994 199/1994 29.10.1995 1.01.1996 Albania 86/18.10.1994 302/1994 20.10.1995 1.01.1996 Algeria 25/12.04.1995 […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Nerezidenti, SRL-SA

Dubla impunere a veniturilor salariale: de la eliminare la evitare – un pas înainte

Dubla impunere a veniturilor nu poate avea decât efecte negative asupra bunei desfăşurări a afacerilor chiar dacă e doar temporară, urmând a fi corectate într-un orizont de timp greu de estimat. În condițiile în care economia României este tot mai conectată la nivel internațional, este un fenomen absolut normal ca angajați ai companiilor din România […]

Finante Internationale, Nerezidenti

OECD: Convenţia fiscală model – Proiect de discuţie cu privire la aplicarea convenţiilor fiscale pentru tratamentul plăţilor compensatorii

Comitetul OCDE pentru Afaceri Fiscale (CFA) invită publicul să trimită comentarii cu privire la un proiect de discuţie asupra aplicării convenţiilor fiscale pentru tratamentul plăţi efectuate ca urmare a încetării contractului de muncă. Analiza şi sugestiile incluse în aceast proiect de discuţii vizează aplicarea dispoziţiilor din Convenţia Model, atunci când astfel de plăţi sunt efectuate […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, SRL-SA

Obligații fiscale privind impozitul pe profit al sediilor permanente

Prin Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial în data de 29 mai 2013, au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii […]

Finante Europene, Nerezidenti

CE: Declanșarea unor proceduri de infringement împotriva României și altor șapte state membre UE

Joi, 21 februarie, Comisia Europeană a publicat un comunicat de presă cu privire la declanșarea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar în domeniul impozitării împotriva a opt state membre ale UE. Romania – tratament fiscal discriminatoriu aplicat societatilor straine Belgia – norme fiscale discriminatorii aplicate in Regiunea Valona; reduceri discriminatorii de impozit aplicate in Regiunea flamanda; impozitarea […]

Finante Europene, Finante Internationale, Nerezidenti

MFP: Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online “Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state”. Lista este publicată în contextul aprobării prin art. I pct. 44 din OG 8/2013 a completării alin. 2 al art. 116 din Codul fiscal, modificat şi completat, în sensul aplicării unei cote […]

Asistenta ANAF-MFP, Nerezidenti

Asistenta ANAF: Aplicarea acordului de evitare a dublei impuneri cu R.P.Chineza

Intrebare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr.5/1992, se aplică, rezidenţilor fiscali din regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao care obţin venituri din România? Raspuns Pentru Regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao nu […]

Nerezidenti, Viboal FindEx

Impozitarea nerezidentilor – Extinderea ariei de impozitare de la 1 februarie 2013. Modificari de ultima ora!

Incepand cu 1 februarie 2013 orice achizitie de servicii prestate de o entitate nerezidenta vor face obiectul impozitarii la sursa, indiferent de locul prestarii acestora (in tara sau in strainatate). Desi OG 8/2013 a abrogat art. 115 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, iar serviciile de consultanta si management nu mai fac in mod […]

Analize Sinteze, Contributii Obligatorii, Microîntreprinderi, Nerezidenti, PF-PFA, Preturi de transfer, Registre publice, SRL-SA, TVA

Modificări ale Codului fiscal 2013 – aplicabile din 1 februarie 2013

Prin Ordonanta nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din data de 23.01.2013, se aduc urmatoarele modificari si completari la prevederile Codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013: 1. Prevederi Generale Ø Se aduc prevederi suplimentare referitoare la reclasificarea tranzactiilor care nu au scop economic. In acest sens, se mentioneaza ca tranzactiilor […]

Nerezidenti, Proceduri fiscale

Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice în România

Obligațiile fiscale de declarare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice în România sunt reglementate prin OMFP 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice. Obligații de raportare Publicat în Monitorul Oficial nr. 73/30.01.2012, OMFP 74/2012 reglementează procedura de declarare/notificare pentru 4 formulare fiscale: A. Obligații […]

Nerezidenti, Ordine, Proceduri fiscale, Reglementari fiscale

OPANAF 1400/2012 – Înregistrarea contractelor / documentelor încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

ORDIN nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente 2012-10-10 – Abrogă OPANAF nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice […]

Nerezidenti

MFP: Circulara privind impozitarea veniturilor de natura dobanzilor si a redeventelor obtinute din Romania de rezidentii Olandei

Vineri, 23 martie 2012, Ministerul Finantelor Publice (MFP) – Directia Generala Legislatie Cod Fiscal a publicat online Circulara nr. 405588 din 23.03.2012 privind aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Olandei. Redam in continuare textul circularei: Avand in vedere faptul ca, in aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei […]

Analize Sinteze, Nerezidenti

Reglementari privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice (OMFP 74/2012)

Referitor la Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 74/2012 (OMFP 74/2012) pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial nr. 73 din 30.01.2012, DGFP Valcea a publicat o sinteza a prevederilor aprobate: Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru […]

Nerezidenti, Ordine, Proceduri fiscale, Reglementari fiscale

OMFP 74/2012 – Reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

ORDIN nr. 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice 2012-01-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 73 din 30 Ianuarie 2012 2012-01-09 – Proiect, referat aprobare ORDIN nr. 74/2012 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice […]

Analize Sinteze, Finante Europene, Finante Internationale, Nerezidenti

Codul fiscal 2012: Modificari privind veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Prin OUG 125/2011, Titlul V – Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din Codul Fiscal a fost completat incepand cu 1 ianuarie 2012 astfel: – Se introduce un nou tip de venit scutit de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, si anume : venitul obtinut din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Nerezidenti, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 724/2011 – Formularele si competentele de semnare referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri

ORDINUL nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare 2011-02-22 – Abroga OMF nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare 2011-02-22 – […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Nerezidenti, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 2603/2010 – Modificarea si completarea OMFP 2157/2006 Administrarea contribuabililor nerezidenti fara un sediu permanent in Romania

ORDIN nr. 2603/2010 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent 2010-11-10 – Data intrarii in vigoare 10 Noiembrie 2010 2010-11-10 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 749 din 10 noiembrie 2010 […]

Nerezidenti, Proceduri fiscale

OMFP 2157/2006 – Administrarea contribuabililor nerezidenti fara un sediu permanent in Romania

ORDIN nr. 2157/2006 din 18 decembrie 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent 2010-11-10 – Modificat si completat de OMFP nr. 2.603/2010 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti […]

Finanțe Personale, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA, TVA

DGFP: Tabel comparativ Codul Fiscal 2010 vs 2009

Directia Generala a Finantelor Publice Brasov prin Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili a elaborat si publicat online [finantepublice.ro] o serie de materiale privind modificarile si completarile Codului Fiscal 2010,  sub forma unor Tabele comparative intre prevederile valabile la 31 decembrie 2009 si cele aplicabile incapand cu 1 ianuarie 2010, astfel cum au fost modificate si […]

Nerezidenti

EY: Modificari 2010 privind impozitul pe veniturile nerezidentilor

Principalele modificari privind impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, aplicabile de la 1 ianuarie 2010, aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 689/13 octombrie 2009, includ urmatoarele: Prevederile Codului Fiscal in legatura veniturile obtinute din Romania de nerezidenti sunt completate cu prevederi specifice referitoare la persoanele […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Nerezidenti, Ordine, TVA

OMEF 3424/2008 – Modificarea si completarea unor norme si instructiuni

2009-01-01 – Modifica OMFP nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare 2009-01-01 – Modifica OMFP nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe […]

Finante Europene, Finante Internationale, Nerezidenti

Evitarea dublei impuneri internationale

Dubla impunere internationala are loc atunci cand unul si acelasi obiect impozabil este supus impozitarii in doua sau mai multe state, pentru una si aceeasi perioada de timp. Mijlocul legal de eliminare a unor asemenea conflicte pe plan international sunt conventiile fiscale, denumite Conventii de Evitare a Dublei Impuneri Internationale (CEDI). Regimul fiscal al veniturilor […]

Finante Europene, Finante Internationale, Nerezidenti, Reglementari fiscale

CEDI – Conventiile fiscale incheiate de Romania pentru Evitarea Dublei Impuneri Internationale

Conventiile/Tratatele de impunere bilaterale sau multilaterale intre state au ca scop reducerea dezavantajelor dublei impuneri. Efectele impunerii prin diferite tratate de impunere sunt descrise in teoria internationala a impozitarii care distinge intre neutralitatea capitalul importat („NCI”) si neutralitatea capitalul exportat („NCE”). Cadrul legal care guverneaza aceste concepte (NCI si NCE) este format din reglementarile Organizatiei […]

Asistenta ANAF-MFP, Nerezidenti

ANAF: Obligatii fiscale ale nerezidentilor pentru castigurile de capital

Intrebare: Care sunt obligatiile declarative si de plata aplicabile persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din vanzarea sau cesionarea titlurilor de participare in Romania? Raspuns ANAF din 06 iunie 2008: În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin.(1) si (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice straine care obtin […]