Persoane fizice (PF) & Persoane fizice autorizate (PFA)

Reglementări, precizări, știri și opinii privind finanțele, fiscalitatea și contabilitatea persoanelor fizice și persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente (PFA)

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID FISCAL-CONTABIL pentru producătorii agricoli

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat şi publicat în luna iulie 2016 Ghidul pentru aplicarea unitară a prevederilor fiscale referitoare la operaţiunile specifice derulate de producătorii agricoli. Ghidul MFP cuprinde precizări privind obligaţiie fiscale ale producătorilor agricoli în domeniul TVA, impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, precum şi monografii contabile specifice. Sunt explicate prevederi din Normele […]

Analize Sinteze, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Obligația de a ștampila contracte/documente/facturi

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia de a aplica ştampila: – pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice; – pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități. În […]

LEGE, PF-PFA, Reglementari fiscale

LEGEA 209/2015 – Anularea unor obligaţii fiscale

2015-07-20 – Publicat in M.Of. nr. 540 din 20.7.2015 LEGE nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei […]

Analize Sinteze, FINAND, PF-PFA, SRL-SA

Contractul de închiriere/arendare (locațiune) | Cadrul legal, modele de contract, înregistrarea la organul fiscal

CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE Contractele de închiriere/arendare (locațiune) sunt reglementate prin CAPITOLUL V, TITLUL IX, CARTEA a V-a, LEGEA nr. 287/2009 – NOUL CODUL CIVIL (extras din NCC – PDF). Prevederile din NCC înlocuiesc prevederile din Legea locuinței, care au fost abrogate începând cu 01.10.2011. Definiție: Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se […]

Analize Sinteze, Finanțe Personale, Finanțe Private, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Încasările şi plăţile în numerar PERMISE începând cu 2015, NOILE REGULI ȘI PLAFOANE

Prin Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată au fost stabilite NOI MĂSURI ȘI PLAFOANE privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. Noile reguli și plafoane sunt aplicabile începând cu 09 […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale, Servicii Online - Impozite Taxe

OMFP 572/2015 Modificarea şi completarea Procedurii de comunicare online între ANAF şi persoanele fizice (OMFP 1154/2014)

2015-05-22 – Publicat in M.Of. nr. 355 din 22.5.2015 Proiect ordin, Referat ORDIN Nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Analize Sinteze, PF-PFA

Declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul fiscal 2015

Termenul limită de depunere a declaraţiei 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” pentru anul fiscal 2015 este data de 25 mai 2015. Cine trebuie să depună declarația 221? Obligaţia de depunere a formularului 221 revine contribuabililor-persoane fizice care realizeaza venituri din activităti agricole pentru care venitul net […]

Analize Sinteze, PF-PFA, Proceduri fiscale

Depunerea declarației 200 privind veniturile realizate în 2014

În vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative care revin persoanelor fizice, AJFP Arges informează contribuabilii cu privire la unele aspecte referitoare la procedura şi termenul de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, în conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale

OANAF 1985/2012 – Înregistrare la organul fiscal a contractelor de fiducie și de locaţiune (închiriere, arendare), aprobarea formularelor aferente

2013-01-09 – M.Of. nr. 16 din 9.1.2013 ORDIN nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare […]

LEGE, PF-PFA, Reglementări economice, SRL-SA

LEGEA 70/2015 – Plafonarea operaţiunilor în numerar, modificarea OUG 193/2002 – sistemele moderne de plată

2016-04-12 – Data intrării în vigoare a Cap. II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 2015-05-12 – Data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 2015-05-09 – Data intrării în vigoare a Cap. I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi […]

PF-PFA, Servicii Online - Impozite Taxe, Stiri

SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL: Declarația 200 privind veniturile realizate se poate depune ONLINE, fără semnătură electronică

Începând din 6 aprilie 2015, formularul 200 „Declarația privind veniturile realizate din România” se poate depune şi online, prin intermediul serviciului ANAF “Spaţiul privat virtual”. Serviciul este disponibil la adresa https://pfinternet.anaf.ro și pentru accesarea acestui serviciu online este necesară înregistrarea și autentificarea pe  site. Pentru depunerea declarației 200 prin SPV, NU trebuie semnătură electronică. DETALII: Ghid de înregistrare […]

Editorial - Opinii, PF-PFA

Reconsiderarea muncii independente în muncă dependentă

Autor: Monica PREDESCU Ne poate reconsidera organul fiscal munca independentă în muncă dependentă? Conform Art.7  alin. (1), punctul 2, subpunctul 2.1 din Codul Fiscal 2.1 Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii: – beneficiarul de venit se afla intr-o relație de subordonare fata de plătitorul de […]

Noile Coduri Fiscale, PF-PFA

NOUL COD FISCAL: Impozitarea veniturilor persoanelor fizice – modificări importante

Guvernul a aprobat și va depune în Parlamentul proiectul de Lege privind Codul Fiscal. Toate veniturile persoanelor fizice sunt afectate de modificările propuse de Guvern, și anume: a) veniturile din activităţi independente (comerciale, drepturi de autor, profesii liberale); b) veniturile din salarii; c) veniturile din cedarea folosinţei bunurilor; d) veniturile din investiţii (economii, dividende, tranzacții); e) veniturile […]

Analize Sinteze, EY Romania, PF-PFA

EY: Tendinţe în taxarea averilor personale

Persoanele cu averi mari au început să înțeleagă că relațiile cu autoritățile fiscale trebuie să devină mult mai elaborate față de trecut. Totodată, autoritățile fiscale au demonstrat în cele mai multe cazuri că doresc să dezvolte o comunicare mult mai transparentă cu contribuabilii, având ca rezultat o utilizare mai bună a resurselor și timpului fiecăruia. […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Jurisprudenta RO, PF-PFA

CA București: SENTINŢA CIVILĂ 3.277/2012 – Cesiunea drepturilor de autor, implicații TVA

2015-03-03 – Publicată în M.Of. nr. 152 din 03.03.2015 SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3.277/2012 – CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL – Dosar nr. 9.092/2/2011 Curtea constituită din: Preşedinte: – Corina Podaru,  Grefier: – Crina Iacobescu Pe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulate de reclamanţii Alifantis Nicu-Valeriu, Badea Mircea […]

PF-PFA, Stiri

Anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole din 2013 din cauza calamităților

Referitor la procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, AJFP Argeș a elaborat următoarea informare: Prin Ordinul MFP nr. 197/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139/24.02.2015, a fost aprobată procedura de anulare a  impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 […]

Analize Sinteze, PF-PFA

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă | SINTEZĂ

Referitor la Reglementarile contabile privind contabilitatea în partidă simplă, vă prezentăm în continuare sinteza elaborată de AJFP Arges pentru informarea contribuabililor persoane fizice: ■ Vă facem cunoscut că, în Monitorul Oficial nr.139/24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. La data intrării […]

Asistenta ANAF-MFP, Comunicate de presă, Finanțe Personale, PF-PFA

ANAF: Obligația de declarare privind veniturile din transferul titlurilor de valoare

ANAF informează  persoanele fizice care au obţinut în anul 2014 venituri din transferul titlurilor de valoare cu privire la obligațiile de declarare: Persoanele fizice care în anul 2014, au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise au obligaţia, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr.571/2003 privind […]

Analize Sinteze, Finanțe Private, PF-PFA

Registrele contabile PFA nu mai trebuie vizate de catre ANAF

Incepand cu 01 martie 2015, contabilitatea in partida simpla se tine conform OMFP 170/2015. Conform noilor reglementari contabile, vor conduce contabilitatea in partida simpla, persoanele fizice ce realizeaza venituri supuse impozitarii in sistem real, din activitati independente; cedarea folosintei bunurilor, cand este cazul si cei care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Ca element […]

Finanțe Personale, Ordine, PF-PFA, Reglementari contabile

OMFP 170/2015 – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă

2015-01-03 – Data intrari in vigoare 1 martie 2015 2015-01-03 – Abrogă OMFP 1040/2004, Anexa nr. 2 la OMFP 3.512/2008, OMFP 2.410/2007. 2015-02-24 – Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015 ORDIN nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii […]

Analize Sinteze, Contributii Obligatorii, FINAND, Noile Coduri Fiscale, PF-PFA

NOUL Cod Fiscal 2016 PFA – Analiza comparativă a modificărilor privind veniturile PFA / II / IF – contribuțiile sociale

În continuare la analiza privind propunerile din NOUL Cod Fiscal privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț, prezentăm principalele propuneri privind contribuția pentru asigurări sociale – CAS și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate.  Referitor la contribuțiile sociale obligatorii, principalele modificări ale reglementărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice autorizate […]

Analize Sinteze, FINAND, Noile Coduri Fiscale, PF-PFA

NOUL Cod Fiscal 2016 PFA – Analiza comparativă a modificărilor privind veniturile PFA / II / IF – impozitul pe venit

Prin proiectul de LEGE privind NOUL COD FISCAL publicat de MFP, Guvernul propune o mini-reformă fiscală a sistemului de impozitare a veniturilor antreprenorilor, persoane fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț. Impactul cel mai important pentru regimul fiscal al PFA este propunerea de introducere a obligației tuturor PFA să achite CAS, chiar dacă sunt […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA

AJFP Argeș: Modificări privind impozitarea veniturile din jocuri de noroc

Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES prezintă într-un comunicat trimis redacției CFNET următoarele modificări legislative referitoare la veniturile din jocuri de noroc: Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 957/30.12.2014, au fost aduse modificări şi Titlului III şi Titlului V din […]

Analize Sinteze, PF-PFA

NORME DE VENIT 2015 pentru PFA venituri comerciale

Veniturile comerciale sunt veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere (avocat, notar, expert contabil etc), precum şi din practicarea unei meserii. Persoanele fizice care realizează venituri comerciale datorează un impozit pe venit de 16% calculat la venitul net anual care se determină pe baza normelor de venit […]

PF-PFA, Stiri

GUVERN: Codul Fiscal a fost modificat prin Ordonanță

Miercuri, 21 ianuarie 2015, Guvernul a modificat Legea 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a unor categorii de persoane, precum și al clarificării unor categorii de venituri pentru care nu va fi datorată contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit comunicatului de presă publicat pe […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA, Stiri

CCR: Excepție de neconstituționalitate a art. 55 (4) lit.k^1 Codul fiscal – venituri neimpozabile. ADMISĂ

În ziua de 13 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.55 alin.(4) lit.k¹ din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit cărora: „(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: […] k1) veniturile din salarii realizate de către […]

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, PF-PFA, Stiri

CCR: Excepție de neconstituționalitate a art. 77^1 (6) teza finală Codul fiscal – Impozitul pe venitul din transferul proprietărilor. ADMISĂ

În ziua de 11 noiembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77¹ alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Codul fiscal – ART. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prevede (teza finală este textul subliniat): … (6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi […]

Comunicate de presă, PF-PFA

ANAF: Diurne reîncadrate din punct de vedere fiscal – munca temporară

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF – Plata drepturilor salariale către angajaţi este posibilă, chiar dacă există poprire asigurătorie a conturilor bancare aparţinând agenţilor de muncă temporară În cursul anului 2014, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat verificări pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, care se manifestă în domeniul muncii nedeclarate şi subdeclarate, în cadrul unui proiect […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale PFA, persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România. Veniturile comerciale sunt venituri din activităţi independente şi cuprind veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale profesiilor libere din România | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor care realizează venituri din profesii libere din România. Veniturile din profesii libere, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente și cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor […]