Analize Sinteze, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Obligația de a ștampila contracte/documente/facturi

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia de a aplica ştampila: – pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice; – pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități. În […]

Analize Sinteze, FINAND, PF-PFA, SRL-SA

Contractul de închiriere/arendare (locațiune) | Cadrul legal, modele de contract, înregistrarea la organul fiscal

CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE Contractele de închiriere/arendare (locațiune) sunt reglementate prin CAPITOLUL V, TITLUL IX, CARTEA a V-a, LEGEA nr. 287/2009 – NOUL CODUL CIVIL (extras din NCC – PDF). Prevederile din NCC înlocuiesc prevederile din Legea locuinței, care au fost abrogate începând cu 01.10.2011. Definiție: Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se […]

Analize Sinteze, Finanțe Personale, Finanțe Private, ONG nonprofit, PF-PFA, SRL-SA

Încasările şi plăţile în numerar PERMISE începând cu 2015, NOILE REGULI ȘI PLAFOANE

Prin Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată au fost stabilite NOI MĂSURI ȘI PLAFOANE privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. Noile reguli și plafoane sunt aplicabile începând cu 09 […]

LEGE, PF-PFA, Reglementări economice, SRL-SA

LEGEA 70/2015 – Plafonarea operaţiunilor în numerar, modificarea OUG 193/2002 – sistemele moderne de plată

2016-04-12 – Data intrării în vigoare a Cap. II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 2015-05-12 – Data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare 2015-05-09 – Data intrării în vigoare a Cap. I Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi […]

Contabilitate, SRL-SA

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile anuale pe 2014 la unităţile MFP

Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2014, AJFP Arges a publicat urmatoarea informare: Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA

AJFP Argeș: Modificări privind impozitarea veniturile din jocuri de noroc

Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES prezintă într-un comunicat trimis redacției CFNET următoarele modificări legislative referitoare la veniturile din jocuri de noroc: Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 957/30.12.2014, au fost aduse modificări şi Titlului III şi Titlului V din […]

Acte modificare Cod Fiscal, LEGE, SRL-SA

LEGEA 11/2015 – Aprobarea OUG 102/2013 – Modificarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2015-01-16 – Data de intrare în vigoare de la 16.01.2015 2015-01-13 – Publica in M.Of. nr. 24 din 13 Ianuarie 2015 Procedura legislativa LEGEA nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Parlamentul României adoptă prezenta lege. […]

Analize Sinteze, Finante Internationale, SRL-SA

Impozitarea profitului companiilor – TOP 10 cote de impozitare 2014

Cele mai MARI cote de impozit pe profit 2014   Cele mai MICI cote de impozit pe profit 2014 sursa: KPMG International 2014

Finanțe Private, Finante Publice, HG, PF-PFA, SRL-SA

HG 518/1995 actualizată 2015 – Nivel diurne, plafon cazare, drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate

[expand title=”FISA ACT – HG 518/1995 actualizată 2015„] Fisa cdep.ro Data Act modificare/completare Monitorul oficial Modificări 1 septembrie 2015 HG 582/2015 – Modificarea şi completarea HG 518/1995 – Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate M.Of. nr. 558 din 27.07.2015  Art. 1, Art. 5, CAPITOLUL II, Art. 7, Art. 71, Art. 8, Art. 9, Art. 9^1, […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, PF-PFA, SRL-SA, TVA

Modificări la Codul fiscal – martie 2014

Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Principalele modificări și completări aprobate prin OUG 8/2014, prevederi care au intrat în vigoare începând cu 28 feb 2014: Impozit pe profit Venituri neimpozabile Sunt excluse de la aplicarea regimului favorabil holdingurilor, introdus […]

Consultare publica, PF-PFA, SRL-SA, TVA

MFP: Modificări la Codul fiscal | Proiect OG

Potrivit proiectul de OG publicat de MFP pe 20 ianuarie 2014, MFP propune următoarele modificări şi completările ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (potrivit Notei de fundamentare): A. Titlul III Impozitul pe venit – Având în vedere dificultăţile întâmpinate în aplicarea reglementărilor actuale referitoare la determinarea câştigului obţinut de fiecare participant persoană fizică la […]

Ordine, Proceduri fiscale, SRL-SA

OPANAF 3884/2013 Formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“

2014-01-08 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 8.1.2014 ORDIN nr. 3.884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 1563alin. (11)–(13) din Legea nr. 571/2003 […]

Analize Sinteze, Contributii Obligatorii, Impozite Taxe Locale, PF-PFA, SRL-SA, TVA

Codul fiscal 2014: Principalele modificări şi completări ale Codului fiscal, în vigoare din 1 ianuarie 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, intră în vigoare modificări şi completări importante ale Codului Fiscal, aprobate prin: – LEGEA 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte […]

Analize Sinteze, SRL-SA

Deloitte: Pârghii fiscale de protecție a mediului – noutăți 2014 Fondul pentru mediu

În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, România ia în serios obligațiile pe care și le-a asumat în domeniul protecției mediului . Noile contribuții la Fondul pentru mediu introduse începând cu 1 ianuarie 2014 și modificările aduse contribuțiilor existente au scopul de a stimula prevenirea producerii de deşeuri şi reciclarea acestora. Daniela Neagoe, Senior Consultant […]

Analize Sinteze, Deloitte Romania, SRL-SA

Deloitte: Optimizarea fiscală a cesiunii de creanțe – oportunități aduse de noul an

Anul 2013 poate fi caracterizat drept un an cu importante schimbări legislative, atât fiscale, juridice cât și contabile. Din punct de vedere al legislației fiscale, Codul Fiscal a suferit nu mai puțin de șase modificări aprobate de Guvern. De asemenea, o serie de amendamente cu impact fiscal au fost aduse și legislației contabile aplicabilă societăților […]

Analize Sinteze, SRL-SA

Codul fiscal 2014: Accize

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) au fost aprobate modificări importante privind reginul accizelor. Creşterea nivelului accizelor Începând cu 1 ianuarie 2014, va creşte nivelul accizelor pentru anumite produse energetice, după cum urmează: – benzină cu plumb: de la 547 euro/tonă la 637,91 euro/tonă, respectiv de la 421,19 euro/1.000 litri, […]

Analize Sinteze, SRL-SA

Codul fiscal 2014: Impozitul pe construcții

Prin pct. 65 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) a fost introdus un nou impozit de denumit Impozitul pe construcții [Titlul IX3 „Impozitul pe construcţii“, cuprinzând articolele 29633–29636], aplicabil începând cu 1 ianuarie 2014. Contribuabili – Persoanele juridice române, altele decât instituțiile publice, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și entitățile fără scop […]

Analize Sinteze, Microîntreprinderi, SRL-SA

Codul fiscal 2014: Modificări privind impozitului pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) aprobă modificări şi completări ale Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările referitoare la impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2014, sunt: Impozitul pe profit 1. Scutirea câştigurilor de capital, dacă […]

Analize Sinteze, PF-PFA, SRL-SA

Tichetele cadou şi cadourile în bani şi în natură | Regim fiscal

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a publicat recent informatii utile privind regimul fiscal al tichetelor cadou şi al cadourilor în bani şi în natură care trebuie aplicat de către contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, instituţii din sectorul bugetar, unităţi cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice […]

Analize Sinteze, SRL-SA, Stiri

Finanțare nerambursabilă pentru investiţiile realizate de IMM-uri şi crearea de locuri de muncă | Schema de ajutor de minimis

ACTUALIZAT – Noutăţi: 1. Prin comunicatul de presă publicat pe 22 august 2013, MFP a anunţat următoarele: – bugetul alocat schemei de minimis a fost majorat de la 400 milioane lei la 500 milioane lei – deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se amână până la data de 28.08.2013, la […]

Jurisprudenta RO, PF-PFA, SRL-SA

ICCJ: Determinarea bazei impozabile, în lipsa evidenţelor contabile şi fiscale

În lipsa unei evidenţe contabile sau fiscale, organul fiscal este îndreptăţit, în raport cu prevederile art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu pct.65.1 şi 65.2 din HG nr.1050/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003, să determine mărimea bazei de impunere prin estimare. Faţă de neîndeplinirea obligaţiei de […]

HG, Reglementări economice, SRL-SA

HG 274/2013 – Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii – ACTUALIZATĂ

HOTĂRÂRE nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (HG 274/2013 ACTUALIZATĂ) Data Titlu act modificare/completare Monitorul Oficial Modificări 12 iulie 2013 Hotărâre nr. 453/2013 – pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Nerezidenti, SRL-SA

Dubla impunere a veniturilor salariale: de la eliminare la evitare – un pas înainte

Dubla impunere a veniturilor nu poate avea decât efecte negative asupra bunei desfăşurări a afacerilor chiar dacă e doar temporară, urmând a fi corectate într-un orizont de timp greu de estimat. În condițiile în care economia României este tot mai conectată la nivel internațional, este un fenomen absolut normal ca angajați ai companiilor din România […]

Finante Europene, GHIDURI, PF-PFA, SRL-SA, TVA

Recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene | GHID ANAF 2013

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online în secţiunea Asistenţă contribuabili un ghid care se referă la recuperarea TVA achitată în alt stat membru UE. Ghidul este ediția 2013 și a fost elaborat de către Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor din cadrul ANAF. Redăm în continuare conținutul ghidului: GHID PRIVIND […]

Analize Sinteze, Nerezidenti, SRL-SA

Obligații fiscale privind impozitul pe profit al sediilor permanente

Prin Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial în data de 29 mai 2013, au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii […]

Analize Sinteze, PF-PFA, Proceduri fiscale, PwC Romania, SRL-SA, TVA

Modificări la Codul fiscal 2013 și Codul de procedură fiscală 2013

Miercuri, 29 mai 2013, a fost publicata LEGEA nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei nr. 8/2013 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea Codului fiscal („Legea”). Legea aproba Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu o serie de modificari si completari dintre care cele mai importante […]

SRL-SA, Stiri, TVA

ANAF: Precizări IMPORTANTE privind Declarația 394 – livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

COMUNICAT DE PRESĂ A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor care au obligaţia de depunere a  formularului 394 Prin Hotărârea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Potrivit pct.17 de la Cap. E. Titlul VI „Taxa pe […]

Analize Sinteze, SRL-SA

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale şi a Raportărilor anuale aferente anului 2012

În documentarul fiscal de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele aspecte legate de întocmirea Situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie 2012 şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Obligaţie Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale: – societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile […]

Analize Sinteze, Finante Publice, SRL-SA

Combaterea întârzierii în executarea obligațiilor contractuale de plată – principalele măsuri

Pe 5 aprilie 2013 a intrat în vigoare Legea 72/2013 privind combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a sumelor rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Legea transpune Directiva nr. 7/2011/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale. Cele mai importante […]

Asistenta ANAF-MFP, SRL-SA

Regim fiscal și contabil aplicabil unui împrumut fără dobândă între persoane afiliate

Intrebare Acordarea unui imprumut fara dobanda de catre o persoana juridica unei persoane afiliate constituie incalcare a vreunei prevederi a Codului fiscal ? Raspuns Asistenta ANAF Potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea societatilor comerciale, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale in vederea efectuarii de acte de comert. Astfel, […]