Proceduri fiscale

Legislatie, precizari, articole, opinii si comentarii despre procedurile fiscale: obligatii declarative, obligatii de plata

Editorial - Opinii, EY Romania, Proceduri fiscale

Cum se pot evita problemele generate de o acuzație de aparentă evaziune fiscală?

Noul Cod de Procedură Fiscală, intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2016, permite „criminalizarea” litigiilor fiscale, adică posibilitatea ca organele fiscale să considere evaziune fiscală sau fraudă fiscală aplicarea unui tratament fiscal diferit față de cel avut în vedere de organul fiscal. Practica judiciară recentă a organelor de urmărire penală confirmă tendința acestora de a considera […]

OUG & OG, Proceduri fiscale

OUG 13/2016 – Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Noul Cod de procedură fiscală

2016-05-12 – Publicat in M.Of. nr. 368 din 12.5.2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a informaţiilor prevăzute de Acordul dintre România şi Statele Unite ale […]

Analize Sinteze, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

Noul Cod de Procedură Fiscală: Un pas mare în echilibrarea raportului dintre contribuabil şi administraţia fiscală

Autor: Doru Petru DUDAŞ – Director general – Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile – Ministerul Finanţelor Publice Unul dintre cele patru mari obiective asumate de Ministerul Finanţelor Publice în rescrierea Codului de procedură fiscală a fost reprezentat de îmbunătăţirea semnificativă a echilibrului juridic necesar optimizării raportului dintre contribuabil şi […]

Proceduri fiscale

Formularele fiscale valabile din 1 ianuarie 2016

Formulare fiscale ANAF, valabile din 1 ianuarie 2016 010 014 015 020 030 040 050 060 061 070 088 089 101 180 200 201 205 220 221 222 223 224 250 251 394 402 403 600 602 604 605 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi […]

Analize Sinteze, Proceduri fiscale

Facilitățile fiscale privind dobânzile și penalitățile de întârziere

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015, prevede anularea, în anumite condiții, a penalităților de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzile de întârziere aferente următoarelor obligaţii de plată principale datorate bugetului general consolidat, administrate de organul fiscal central […]

Ordine, Proceduri fiscale

ORDINUL 3250/2015: Un nou model pentru Declarația 101 Impozitul pe profit

ORDINUL ANAF nr. 3.250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015. Prin Ordinul nr. 3250/2015, […]

Acte alte obligatii fiscale, OUG & OG, Proceduri fiscale

OG 39/2015 – Cazierul fiscal

2015-08-31 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015 2015-08-18 – Proiect OG, referat de aprobare CUPRINS – OG 39/2015 privind cazierul fiscal ARTICOLUL 1 – Definiţia cazierului fiscal ARTICOLUL 2 – Scopul cazierului fiscal ARTICOLUL 3 – Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal ARTICOLUL 4 – Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OANAF 1966/2015 – Formularul 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice cu TVA

2015-08-03 – Publicat in M.Of. nr. 580 din 03.08.2015 ORDIN nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” Având în vedere dispoziţiile art. 50, 52 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OANAF 1965/2015 – Modificarea şi completarea OANAF 7/2010 Formulare de înregistrare în scopuri de TVA

2015-08-03 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 579 din 03.08.2015 ORDIN nr. 1.965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi […]

Acte alte obligatii fiscale, DE INTERES MAXIM, LEGE, Noile Coduri Fiscale, Proceduri fiscale

LEGEA 207/2015 – Noul Cod de procedură fiscală

2016-01-01 – Aplicabil din 1 ianuarie 2016 2015-07-23 – Publicata în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015. Proiect, Nota de fundamentare TEXT INTEGRAL – Monitorul Oficial: LEGEA-207-2015-noul-cod-procedura-fiscala LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Definiţii  În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos […]

Comunicate de presă, EY Romania, Proceduri fiscale

Jurisprudență privind interpretarea art. 148^1 din Codul de procedură fiscală

Activitatea unuia dintre cei mai mari operatori de produse accizabile din România a fost reluată ca urmare a hotărârii judecătoreşti obţinute de Radu și Asociații SPRL, casa de avocatură asociată  EY în România. În speţă, Curtea de Apel București a admis acțiunea de suspendare a măsurii de anulare temporară a autorizației de antrepozit fiscal a […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale, Servicii Online - Impozite Taxe

OMFP 572/2015 Modificarea şi completarea Procedurii de comunicare online între ANAF şi persoanele fizice (OMFP 1154/2014)

2015-05-22 – Publicat in M.Of. nr. 355 din 22.5.2015 Proiect ordin, Referat ORDIN Nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Analize Sinteze, PF-PFA, Proceduri fiscale

Depunerea declarației 200 privind veniturile realizate în 2014

În vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative care revin persoanelor fizice, AJFP Arges informează contribuabilii cu privire la unele aspecte referitoare la procedura şi termenul de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, în conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Ordine, PF-PFA, Proceduri fiscale

OANAF 1985/2012 – Înregistrare la organul fiscal a contractelor de fiducie și de locaţiune (închiriere, arendare), aprobarea formularelor aferente

2013-01-09 – M.Of. nr. 16 din 9.1.2013 ORDIN nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare […]

Analize Sinteze, Aparate de marcat fiscale, Proceduri fiscale

Registrul de bani personali

În Monitorul Oficial nr. 300/30.04.2015, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Vă prezentăm mai jos prevederile acestuia : →  Registrul de bani personali : – trebuie să aibă paginile numerotate în ordine […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 837/2015 – Modificarea OPANAF 3392/2011 Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

20015-04-10 – Publicat in M.Of. nr. 246 din 10.4.2015 ORDIN Nr. 837/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă Având în vedere prevederile art. 47,art. 90 alin. […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 197/2015 – Anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru 2013 și accesoriilor aferente (calamități)

2015-02-24 – Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015 ORDIN Nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia În temeiul prevederilor art. […]

Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OPANAF 112/2015 – Formulare fiscale în domeniul TVA (Cererea de înregistrare TVA 098 și Declarația 088)

2015-08-03 – ABROGAT prin ORDINUL nr. 1.966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” 2015-01-12 – Publicat in M.Of. nr. 40 din 16.1.2015 ORDIN nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 218/2015 – Procedura de sigilare a unităţii pe perioada suspendării activităţii, conform OUG 28/1999

2015-02-27 – Publicat in M.Of. nr. 149 din 27.2.2015 ORDIN nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului […]

Analize Sinteze, Asistenta ANAF-MFP, Proceduri fiscale, TVA

Precizări privind depunerea Declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014

Referitor la depunerea declaraţiilor informative 392A, 392B, 393 aferente anului 2014, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ARGES a publicat o serie de precizări pentru informarea contribuabililor. Având în vedere că ORDINUL 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative nu a suferit modificări în cursul anului 2014, nu sunt modificări privind depunerea acestor […]

Aparate de marcat fiscale, Consultare publica, Proceduri fiscale

MFP: Modelul anunțului de atenționare referitor la bonurile fiscale | PROIECT ORDIN

Vineri, 13 februarie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru stabilirea modelului și conținutului anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Baza legală Conform art.1 […]

Proceduri fiscale

Formulare fiscale ANAF 2015, declarații fiscale cu explicații și instrucțiuni de completare

Declarații, formulare fiscale și cereri cu explicații și instrucțiuni de completare, modele de certificare, înștiințări, adresă și decizii de impunere emise de administrațiile fiscale. FORMULARE FISCALE ANAF cu instrucțiuni de completare 010 011 012 013 014 020 030 040 050 060 070 080 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 […]

Acte alte obligatii fiscale, Ordine, Proceduri fiscale, TVA

OPANAF 18/2015 – Procedura de reînregistrare în scopuri de TVA dacă a fost anulată înregistrarea TVA şi formularele aferente

2015-02-01 – Data intrarii in vigoare 1 februarie 2015 2015-02-01 – Abrogă OPANAF 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)—d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare […]

Analize Sinteze, Proceduri fiscale

RFPC: Modalităţi de emitere şi de comunicare a actelor administrative fiscale

Articolul Modalităţi de emitere şi de comunicare a actelor administrative fiscale – Adaptare la necesitățile societății moderne publicat în Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, editata de Ministerul Finanţelor Publice, nr. 11-12 noiembrie-decembrie 2014, prezintă aspecte cu privire la emiterea actului administrativ fiscal aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul Codului de procedură fiscală și aduce în […]

Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 4024/2014 – Modificarea şi completarea OPANAF 1950/2012 – Formulare privind impozite şi taxele cu autoimpunere sau reţinere la sursă

2015-01-15 – Publicat in M.Of. nr. 2 din 5.1.2015 ORDIN nr. 4.024/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă Art. I. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

Comunicate de presă, Proceduri fiscale

COMUNICAT MFP: Termenul de depunere a declaraţiilor fiscale pentru noiembrie decalat

Comunicat de presă MFP – 10 decembrie 2014 Termenul de depunere a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2014 şi respectiv termenul de plată al acestora a fost stabilit pentru 22 decembrie 2014. Decizia, inclusă într-o OUG, a fost luată astăzi de Guvern, la propunerea MFP, în scopul sprijinirii mediului de afaceri. Facem precizarea […]

Ordine, Proceduri fiscale

OMFP 1620/2014 – Procedurile privind depunerea notei de certificare de consultantul fiscal și privind schimbul de informații între ANAF şi CCF

2014-12-04 – Publicat în M.Of. nr. 881 din 4.12.2014 2014-11-24 – Proiect, referat ORDIN nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Camera Consultanţilor Fiscali În temeiul prevederilor art. 831 […]

Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 2906/2014 – Instrucţiunile privind soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale | Titlul IX Codul de procedură fiscală

2014-10-09 – Publicat in M.Of. nr. 736 din 9.10.2014 ORDIN nr. 2.906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. […]

Ordine, Proceduri fiscale

OPANAF 3582/2013 – Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii | ACTUALIZAT 2014

2014-10-07 – Modificat prin OPANAF 3001/2014 – pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii (art. 2) 2013-11-26 – Publicat in M.Of. nr. 728 din 26.11.2013 ORDIN nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii – OPANAF 3582/2014 – ACTUALIZAT 2014 Având […]

Ordine, Proceduri fiscale

ORDIN 1338/2014 – Stabilirea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

2014-10-02 – Publicat in M.Of. nr. 724 din 2.10.2014 ORDIN nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, […]