0.8 C
București

CAP. I Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

ART. 113 Contribuabili

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

ART. 114 Sfera de cuprindere a impozitului

Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

ART. 115 Venituri impozabile obtinute din Romania

(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt: AC15-2 a) dividende de la un rezident; AC15-2 AC15-2 a) dividende de la o persoana juridica romana; AC15-2 b) dobanzi de la un rezident; c) dobanzi de la un nerezident care...

ART. 116 Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

AC15-2 (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. (2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: a) 10% pentru veniturile din dobanzi...

ART. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri: AC21-2 a) dobanzile la depozitele la vedere/conturi curente; AC21-2 AC8-1 b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor...

ART. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene*

AC15-2 (1) În intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota...