PLAN + FUNCTII CONTURI CONTABILE

Planul de Conturi General (capitolul IV) coroborat cu Functiunea conturilor (capitolul VII), conform anexei la OMFP 3055/2009

Planul de Conturi General (capitolul IV) si Functiunea conturilor (capitolul VII) sunt ACTUALIZATE 7 ianuarie 2014, conform ultimei modificari la OMFP 3055/2009.

2015-01-01ABROGAT de ORDINUL 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Funcțiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la Capitolul IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene

INTRODUCERE – CAP. VII Functiunea conturilor
CLASA 1 – Conturi de capitaluri
CLASA 2 – Conturi de imobilizari
CLASA 3 – Conturi de stocuri si productie in curs de executie
CLASA 4 – Conturi de terti
CLASA 5 – Conturi de trezorerie
CLASA 6 – Conturi de cheltuieli
CLASA 7 – Conturi de venituri
CLASA 8 – Conturi speciale
CLASA 9 – Conturi de gestiune

CLASA 1 „Conturi de capitaluri”

cuprins/clase

GRUPA 10 „Capital si rezerve”
Contul 101 „Capital”*3) [*3) În functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.]

1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public*4) (P) [*4) Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.]
1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P)

Contul 104 „Prime de capital”

1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

Contul 105 „Rezerve din reevaluare” (P)
Contul 106 „Rezerve”

1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justa*5) (P) [*5) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]
1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina*6) (A/P) [*6) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]
1068. Alte rezerve (P)

Contul 107 „Rezerve din conversie”*7) (A/P) [*7) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]
Contul 108 „Interese care nu controleaza”*8) [*8) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]

1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P) [*8) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]

Contul 109 „Actiuni proprii”

1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)

GRUPA 11 „Rezultatul reportat
Contul 117 „Rezultatul reportat”

1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*9) (A/P) [*9) Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.]
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

GRUPA 12 „Rezultatul exercitiului financiar”
Contul 121 „Profit sau pierdere” (A/P)
Contul 129 „Repartizarea profitului” (A)
GRUPA 14 “Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”
Contul 141 “Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”(P)
Contul 149 “Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”(A)
GRUPA 15 „Provizioane”
Contul 151 „Provizioane”

1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)

GRUPA 16 „Împrumuturi si datorii asimilate”
Contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”

1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

Contul 162 „Credite bancare pe termen lung”

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

Contul 166 „Datorii care privesc imobilizarile financiare”

1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

Contul 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate” (P)
Contul 168 „Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate”

1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)

1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

Contul 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor” (A)

CLASA 2 „Conturi de imobilizari”

cuprins/clase

GRUPA 20 „Imobilizari necorporale”
Contul 201 „Cheltuieli de constituire” (A)
Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” (A)
Contul 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare” (A)
Contul 207 Fond comercial
2071 „Fond comercial pozitiv”*10) (A)[*10) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.]
2075 „Fond comercial negativ”*11) (P)  [*11) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]
Contul 208 „Alte imobilizari necorporale” (A)
GRUPA 21 „Imobilizari corporale”
Contul 211 „Terenuri si amenajari de terenuri” (A)

2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri

Contul 212 „Constructii” (A)
Contul 213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale si plantatii (A)

Contul 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” (A)
GRUPA 22 „Imobilizari corporale in curs de aprovizionare”
Contul 223 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare” (A)
Contul 224 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare” (A)
GRUPA 23 „Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari”
Contul 231 „Imobilizari corporale in curs de executie”(A)
Contul 232 „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale” (A)
Contul 233 „Imobilizari necorporale in curs de executie” (A)
Contul 234 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale” (A)
GRUPA 26 „Imobilizari financiare”
Contul 261 „Actiuni detinute la entitatile afiliate” (A)
Contul 263 „Interese de participare” (A)
Contul 264 „Titluri puse in echivalenta”*12) (A) [*)12 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]
Contul 265 „Alte titluri imobilizate” (A)
2014-01 Contul 266 „Certificate verzi amânate”
Contul 267 „Creante imobilizate”

2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

Contul 269 „Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare”

2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

GRUPA 28 „Amortizari privind imobilizarile”
Contul 280 „Amortizari privind imobilizarile necorporale”

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial*13) (P) [*13) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.]
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

Contul 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale”

2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)

2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
GRUPA 29 „Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor”
Contul 290 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale”

2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial*14) (P)  [*14) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.]
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

Contul 291 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale”

2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

Contul 293 „Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie”

2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)

Contul 296 „Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare”

2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 „Conturi de stocuri si productie in curs de executie”

cuprins/clase

GRUPA 30 „Stocuri de materii si materiale”
Contul 301 „Materii prime” (A)
Contul 302 „Materiale consumabile”

3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)

Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” (A)
Contul 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” (A/P)
GRUPA 32 „Stocuri in curs de aprovizionare”
Contul 321 „Materii prime in curs de aprovizionare” (A)
Contul 322 „Materiale consumabile in curs de aprovizionare” (A)
Contul 323 „Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare” (A)
Contul 326 „Animale in curs de aprovizionare” (A)
Contul 327 „Marfuri in curs de aprovizionare” (A)
Contul 328 „Ambalaje in curs de aprovizionare” (A)
GRUPA 33 „Productie in curs de executie”
Contul 331 „Produse in curs de executie” (A)
Contul 332 ” Servicii in curs de executie” (A)
GRUPA 34 „Produse”
Contul 341 „Semifabricate” (A)
Contul 345 „Produse finite” (A)
Contul 346 „Produse reziduale” (A)
Contul 348 „Diferente de pret la produse” (A/P)
GRUPA 35 „Stocuri aflate la terti”
Contul 351 „Materii si materiale aflate la terti” (A)
Contul 354 „Produse aflate la terti” (A)
Contul 356 Animale aflate la terti (A)
Contul 357 Marfuri aflate la terti (A)
Contul 358 Ambalaje aflate la terti (A)
GRUPA 36 „Animale”
Contul 361 „Animale si pasari” (A)
Contul 368 „Diferente de pret la animale si pasari” (A/P)
GRUPA 37 „Marfuri”
Contul 371 „Marfuri” (A)
Contul 378 „Diferente de pret la marfuri” (A/P)
GRUPA 38 „Ambalaje”
Contul 381 „Ambalaje” (A)
Contul 388 „Diferente de pret la ambalaje” (A/P)
GRUPA 39 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”
Contul 391 „Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” (P)
Contul 392 „Ajustari pentru deprecierea materialelor”

3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

Contul 393 „Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” (P)
Contul 394 „Ajustari pentru deprecierea produselor”

3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

Contul 395 „Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti”

3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

Contul 396 „Ajustari pentru deprecierea animalelor” (P)
Contul 397 „Ajustari pentru deprecierea marfurilor” (P)
Contul 398 „Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” (P)

CLASA 4 „Conturi de terti”

cuprins/clase

GRUPA 40 „Furnizori si conturi asimilate”
Contul 401 “Furnizori” (P)
Contul 403 „Efecte de platit” (P)
Contul 404 „Furnizori de imobilizari” (P)
Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” (P)
Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” (P)
Contul 409 „Furnizori – debitori”

4091. Furnizori – debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii (A)

GRUPA 41 „Clienti si conturi asimilate”
Contul 411 „Clienti”

4111. Clienti (A)

4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” (A)
Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit” (A)
Contul 419 „Clienti – creditori” (P)
GRUPA 42 „Personal si conturi asimilate”
Contul 421 „Personal – salarii datorate” (P)
Contul 423 „Personal – ajutoare materiale datorate” (P)
Contul 424 „Prime reprezentand participarea personalului la profit”*15) (P) [*15) Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.]
Contul 425 „Avansuri acordate personalului” (A)
Contul 426 „Drepturi de personal neridicate” (P)
Contul 427 „Retineri din salarii datorate tertilor” (P)
Contul 428 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul”

4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)

4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
GRUPA 43 „Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”
Contul 431 „Asigurari sociale”

4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

Contul 437 „Ajutor de somaj”

4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

Contul 438 „Alte datorii si creante sociale”

4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)

GRUPA 44 “Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”
Contul 441 „Impozitul pe profit/venit”

4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit*16) (P) [*16) Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.]

Contul 442 „Taxa pe valoarea adaugata”

4423. Taxa pe valoarea adaugata de plata (P)
4424. Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A)
4426. Taxa pe valoarea adaugata deductibila (A)
4427. Taxa pe valoarea adaugata colectata (P)
4428. Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P)

Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (P)
Contul 445 „Subventii”

4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

Contul 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” (P)
Contul 447 „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” (P)
Contul 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului”

4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

GRUPA 45 „Grup si actionari/asociati”
Contul 451 „Decontari intre entitatile afiliate”

4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

Contul 453 „Decontari privind interesele de participare”

4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

Contul 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor”

4551. Actionari/asociati – conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati – dobanzi la conturi curente (P)

Contul 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” (A/P)
Contul 457 „Dividende de plata” (P)
Contul 458 „Decontari din operatii in participatie”

4581. Decontari din operatii in participatie – pasiv (P)
4582. Decontari din operatii in participatie – activ (A)

GRUPA 46 „Debitori si creditori diversi”
Contul 461 „Debitori diversi” (A)
Contul 462 „Creditori diversi” (P)
GRUPA 47 „Conturi de subventii, regularizare si asimilate”
Contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” (A)
Contul 472 „Venituri inregistrate in avans” (P)
Contul 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” (A/P)
Contul 475 „Subventii pentru investitii”

4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

Contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)
GRUPA 48 „Decontari in cadrul unitatii”
Contul 481 „Decontari intre unitate si subunitati” (A/P)
Contul 482 „Decontari intre subunitati” (A/P)
GRUPA 49 „Ajustari pentru deprecierea creantelor”
Contul 491 „Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” (P)
Contul 495 „Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii” (P)
Contul 496 „Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi” (P)

CLASA 5 „Conturi de trezorerie”

cuprins/clase

GRUPA 50 “Investitii pe termen scurt”
Contul 501 „Actiuni detinute la entitatile afiliate” (A)
Contul 505 „Obligatiuni emise si rascumparate” (A)
Contul 506 „Obligatiuni” (A)
2014-01 Contul 507 „Certificate verzi acordate”
Contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”

5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

Contul 509 „Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”

5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

GRUPA 51 „Conturi la banci”
Contul 511 “Valori de incasat”

5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)

Contul 512 „Conturi curente la banci”

5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)

Contul 518 „Dobanzi”

5186. Dobanzi de platit (P)
5187. Dobanzi de incasat (A)

Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt”

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
GRUPA 53 „Casa”
Contul 531 „Casa”

5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)

Contul 532 „Alte valori”

5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)

GRUPA 54 „Acreditive”
Contul 541 „Acreditive”

5411. Acreditive in lei (A)
5412. Acreditive in valuta (A)

Contul 542 „Avansuri de trezorerie”*17) (A) [*17) În acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.]
GRUPA 58 „Viramente interne”
Contul 581 „Viramente interne” (A/P)
GRUPA 59 „Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”
Contul 591 „Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate” (P)
Contul 595 „Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” (P)
Contul 596 „Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor” (P)
Contul 598 “Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate” (P)

CLASA 6 „Conturi de cheltuieli”

cuprins/clase

GRUPA 60 „Cheltuieli privind stocurile”
Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime”
Contul 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile”

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Contul 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”
Contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”
Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa”
Contul 606 „Cheltuieli privind animalele si pasarile”
Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile”
Contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele”
Contul 609 „Reduceri comerciale primite”
GRUPA 61 „Cheltuieli cu serviciile executate de terti”
Contul 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”
Contul 612 „Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”
Contul 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare”
Contul 614 „Cheltuieli cu studiile si cercetarile”
GRUPA 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”
Contul 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”
Contul 622 „Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”
Contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”
Contul 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”
Contul 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”
Contul 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”
Contul 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”
Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”
GRUPA 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”
Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”
GRUPA 64 „Cheltuieli cu personalul”
Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”
Contul 642 „Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor”
Contul 643 „Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit”
Contul 644 „Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii”
Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”

6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative
6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

GRUPA 65 „Alte cheltuieli de exploatare”
Contul 652 „Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator”
Contul 654 „Pierderi din creante si debitori diversi”
Contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare”

6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare

GRUPA 66 „Cheltuieli financiare”
Contul 663 „Pierderi din creante legate de participatii”
Contul 664 „Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

Contul 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”
Contul 666 „Cheltuieli privind dobanzile”
Contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”
Contul 668 „Alte cheltuieli financiare”
GRUPA 67 „Cheltuieli extraordinare”
Contul 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”
GRUPA 68 „Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare”
Contul 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere”

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare”

6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

GRUPA 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite”
Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”
Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus”*18) [*18) Se utilizeaza conform reglementarilor legale.]

CLASA 7 „Conturi de venituri”

cuprins/clase

GRUPA 70 „Cifra de afaceri neta”
Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”
Contul 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”
Contul 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”
Contul 704 „Venituri din servicii prestate”
Contul 705 „Venituri din studii si cercetari”
Contul 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”
Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”
Contul 708 „Venituri din activitati diverse”
Contul 709 „Reduceri comerciale acordate”
GRUPA 71 „Venituri aferente costului productiei in curs de executie”
Contul 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
Contul 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie”
GRUPA 72 „Venituri din productia de imobilizari”
Contul 721 „Venituri din productia de imobilizari necorporale”
Contul 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale”
GRUPA 74 „Venituri din subventii de exploatare”
Contul 741 „Venituri din subventii de exploatare”

7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19) [*19) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.]
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

GRUPA 75 „Alte venituri din exploatare”
Contul 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”
Contul 758 „Alte venituri din exploatare”

7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare

GRUPA 76 „Venituri financiare”
Contul 761 „Venituri din imobilizari financiare”

7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare

Contul 762 „Venituri din investitii financiare pe termen scurt”
Contul 763 „Venituri din creante imobilizate”
Contul 764 „Venituri din investitii financiare cedate”

7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar”
Contul 766 „Venituri din dobanzi”
Contul 767 „Venituri din sconturi obtinute”
Contul 768 „Alte venituri financiare”
Contul 771 „Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”
Contul 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare”

7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ*20) [*20) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.]

Contul 786 „Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”

7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 “Conturi speciale”

cuprins/clase

GRUPA 80 „Conturi in afara bilantului”
Contul 801 “Angajamente acordate”

8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate

Contul 802 “Angajamente primite”

8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite

Contul 803 „Alte conturi in afara bilantului”

8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie
8039. Alte valori in afara bilantului

Contul 804 „Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

8045 “Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

Contul 805 „Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta”

8051 “Dobanzi de platit”
8052 “Dobanzi de incasat”*21) [*21) Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing]

Contul 806 “Certificate de emisii de gaze cu efect de sera”
Contul 807 “Active contingente”
Contul 808 “Datorii contingente”
2014-01 Contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”
GRUPA 89 „Bilant”
Contul 891 – Bilant de deschidere
Contul 892 – Bilant de inchidere

CLASA 9 „Conturi de gestiune”

*22)

cuprins/clase

[*22) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.]
GRUPA 90 DECONTARI INTERNE

901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret

GRUPA 92 CONTURI DE CALCULATIE

921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere

GRUPA 93 COSTUL PRODUCTIEI

931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executie