TVA

MEF: Ajustarea TVA aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile

Circulara nr. 52657 din 13 septembrie 2007, cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR CABINET SECRETAR DE STAT nr. 52657 din 13 septembrie 2007, DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI……………………….. Avand in vedere numeroasele solicitari adresate institutiei noastre cu privire la […]

SRL-SA

MEF: Atentionare ajustarea TVA

Informare MEF, publicata in iulie 2008 pe infotva.mfinante.ro > Informatii despre regimul TVA >> Referinte Atentionare ajustari TVA S-au primit numeroase sesizari referitoare la situatiile in care organele fiscale teritoriale obliga la ajustarea TVA in cazul vanzarii de bunuri de capital care au fost vandute in regim de taxare in cadrul perioadei de ajustare prevazuta […]

Asistenta ANAF-MFP, TVA

ANAF: Ajustarea deducerii pentru bunuri de capital

Ajustarea deducerii pentru bunuri de capital – art. 149 În cazul bunurilor de capital, ajustarea deducerii este necesara întrucat trebuie avut în vedere faptul ca asemenea bunuri sunt, prin definitie, folosite de persoana impozabila pentru un numar de ani si ca deducerea TVA- ului aferent acestor bunuri este permisa numai cu conditia ca aceste bunuri […]

Asistenta ANAF-MFP, SRL-SA, TVA

MEF: Regimul TVA al despagubirilor incasate de societatile comerciale – actualizare

extras din Circulara Secretarului de Stat MEF nr. 50446/14.02.2008 actualizare Circulara MEF nr. 53422/15.11.2007. Urmare modificarilor legislative intervenite prin intrarea in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2008 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si a Hotararii Guvernului nr. 1579/2007 pentru modificarea […]

Asistenta ANAF-MFP, SRL-SA, TVA

MEF: Regimul TVA al despagubirilor incasate de societatile comerciale

extras din Circulara Secretarului de Stat MEF nr. 53422/15.11.2007 .doc UPDATE: actualizare prin Circulara MEF nr. 50446/14.02.2008 Problema tratamentului fiscal aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in cazul despagubirilor incasate de agentii economici de la societatile de asigurari s-a schimbat radical dupa data de 1 iunie 2002, cand prin intrarea in […]

CAP. XV Dispozitii tranzitorii TVA

ART. 161 Dispozitii tranzitorii alin. 1-14 imobile si terenuri

(1) În aplicarea alin. (2)-(14): a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata ca fiind construit/construita înainte de data aderarii, daca acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data înainte de data aderarii; b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata achizitionat/achizitionata înainte de […]

Hello Budy! plugin is activated, now you need to set option from Settings -> Sticky Header/Footer menu