Impozite Taxe Locale, Proceduri fiscale

Formulare tipizate privind impozitele si taxele locale [format editabil]

Chitanţa pentru creanţele bugetelor locale Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în […]