Editorial - Opinii

Supremul drept, suprema nedreptate: calitatea normei fiscale

In ultimii ani, tot mai multe litigii fiscale au avut drept cauza neclaritatea legii, respectiv modificarile continue ale normelor de drept fiscal care au generat inconsecvente in interpretarea si aplicarea legii in timp. „In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”, spune art. 1 alin. 5 din Legea fundamentala. Respectarea legii presupune […]

Analize Sinteze

„in dubio contra fiscum” – principiu de drept fiscal

Potrivit principiului „in dubio contra fiscum„, neclaritatile din lege trebuie interpretate in favoarea contribuabililor. Principiul „in dubio contra fiscum” reprezinta transpunerea in fiscalitate a unui principiu de drept roman vechi, si anume „in dubio pro reo„, ceea ce in traducere libera inseamna faptul ca „prevederile neclare profita celui care se obliga„, adica celui mai slab […]