Analize Sinteze, PF-PFA

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă | SINTEZĂ

Referitor la Reglementarile contabile privind contabilitatea în partidă simplă, vă prezentăm în continuare sinteza elaborată de AJFP Arges pentru informarea contribuabililor persoane fizice: ■ Vă facem cunoscut că, în Monitorul Oficial nr.139/24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. La data intrării […]

Analize Sinteze, Finanțe Private, PF-PFA

Registrele contabile PFA nu mai trebuie vizate de catre ANAF

Incepand cu 01 martie 2015, contabilitatea in partida simpla se tine conform OMFP 170/2015. Conform noilor reglementari contabile, vor conduce contabilitatea in partida simpla, persoanele fizice ce realizeaza venituri supuse impozitarii in sistem real, din activitati independente; cedarea folosintei bunurilor, cand este cazul si cei care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Ca element […]

Finanțe Personale, Ordine, PF-PFA, Reglementari contabile

OMFP 170/2015 – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă

2015-01-03 – Data intrari in vigoare 1 martie 2015 2015-01-03 – Abrogă OMFP 1040/2004, Anexa nr. 2 la OMFP 3.512/2008, OMFP 2.410/2007. 2015-02-24 – Publicat in M.Of. nr. 139 din 24.2.2015 ORDIN nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale PFA, persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România. Veniturile comerciale sunt venituri din activităţi independente şi cuprind veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei […]

Contabilitate, PF-PFA, Reglementari contabile

OMFP 1040/2004 – Reglementari contabile in partida simpla

ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2004-06-16 – Versiune initiala:  OMFP-1040-2004-contabilitate-PFA-partida-simpla-Vinitiala.pdf 2004-06-16 – Abroga:  ORDINUL nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea […]

Finanțe Personale, PF-PFA

ANAF: Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2012

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat Nomenclatoarele activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si nivelul Normelor anuale de venit pe anul 2012 din activitati independente, stabilite conform art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de catre Directiile generale ale finantelor publice teritoriale. NORME ANUALE […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine

OMFP 2875/2011 – Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

ORDIN nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale ACTUALIZAT 29-12-2011 2012-01-01 – Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal … 2011-12-29 – Completat de OMFP 3022/2011 2011-12-29 – Abroga implicit (in continuare la) OMFP 1847/2003 2011-12-09 – […]

Finanțe Personale, PF-PFA

Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2011

Art. 49 alin. (2^1) din Codul Fiscal, alineat introdus prin OUG 58/2010 aplicabil incepand cu 1 iulie 2010, precizeaza: “(2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, […]

Finanțe Personale, PF-PFA

Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2010 semestrul II

Art. 49 alin. (2^1) din Codul Fiscal, alineat introdus prin OUG 58/2010 aplicabil incepand cu 1 iulie 2010, precizeaza: “(2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de […]

TITLUL III Impozitul pe venit

Codul Fiscal – TITLUL III Impozitul pe venit – cuprins pe articole

CAP. 1 Dispozitii generale Art. 39 Contribuabili Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Art. 42 Venituri neimpozabile Art. 43 Cotele de impozitare Art. 44 Perioada impozabila Art. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe CAP. 2 Venituri din activitati independente articolele se vor afisa […]

Finanțe Personale, PF-PFA

Norme anuale de venit PFA pe anul fiscal 2010 Semestrul I

UPDATE1: In baza art. 49 alin. (2^1) din Codul Fiscal, Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au aprobat norme anuale de venit actualizate, valabile in semestrul II (1 iulie 2010 – 31 desembrie 2010). Normele anuale de venit pentru PFA, contribuabili care realizeaza venituri din activitati independente si care isi desfasoara activitatea individual, fara angajati, sunt stabilite […]

Finanțe Personale, GHIDURI, PF-PFA

Ghid financiar PFA: Procedura de declarare fiscala a veniturilor obtinute

PFA – GHID FINANCIAR – var.2.0 – Cuprins: Legislatie PFA – infiintare si autorizare PFA Obligatii legale PFA – Procedura de autorizare si inregistrare a PFA Legislatie PFA – impozitare si contabilitatea PFA Procedura de declarare fiscala a veniturilor obtinute Obligatii fiscale PFA – norme de venit Obligatii contabile PFA – norme de venit Obligatii […]

Finanțe Personale, GHIDURI, PF-PFA

Ghid financiar PFA: Procedura de autorizare si inregistrare a PFA

PFA – GHID FINANCIAR – var.2.0 – Cuprins: Legislatie PFA – infiintare si autorizare PFA Obligatii legale PFA – Procedura de autorizare si inregistrare a PFA Legislatie PFA – impozitare si contabilitatea PFA Obligatii fiscale PFA – Procedura de declarare a veniturilor obtinute Obligatii fiscale PFA – norme de venit Obligatii contabile PFA – norme […]

Finanțe Personale, PF-PFA, Reglementari fiscale

PFA Persoana Fizica Autorizata – Regimul fiscal si contabil aplicabil [actualizat 2012]

in curs de actualizare II. Cadrul legal privind regimul fiscal si contabil al functionarii persoanelor fizice autorizate (PFA): Obligatii fiscale CODUL FISCAL si NORME – TITLUL III Impozitul pe venit: CAP. II Venituri din activitati independente si CAP. X Venitul net anual impozabil CODUL FISCAL si NORME – TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata Nomenclatorul […]

Reglementari fiscale

PFA Persoana Fizica Autorizata – Cadrul legal aplicabil

I. Cadrul legal privind inregistrarea si autorizarea persoanelor fizice: ORDONANTA DE URGENTA nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale LEGEA nr. 359/2004 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale […]

Finanțe Personale, PF-PFA

PFA Persoana Fizica Autorizata – Cadrul legal fiscal si contabil aplicabil

I. Cadrul legal privind inregistrarea si autorizarea persoanelor fizice (PFA) – inregistrarea si autorizarea PFA II. Cadrul legal privind regimul fiscal si contabil al functionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) – impozitarea si contabilitatea PFA III. Ghid financiar PFA: var.2.0/01.08.2009, var.1.0/27.11.2007

FINAND, GHIDURI, PF-PFA

Autorizarea si inregistrarea PFA – Persoanelor Fizice Autorizate

PFA – GHID FINANCIAR – var.1.0/26.11.2007 – proceduri modificate prin OUG nr. 44/2008 Potrivit prevederilor legale, persoanele fizice pot deveni PFA (desfasura activitati economice in mod independent) daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: a) intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: -au împlinit varsta de 18 ani -starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; -au […]

CAP. II Venituri din activitati independente

ART. 49 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit*

AC26 (1) În cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la art.46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii. AC26 AC26 (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina […]

CAP. II Venituri din activitati independente

ART. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente

AC26 Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. 52^1. AC26 AC26 […]

CAP. II Venituri din activitati independente

ART. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente

Venitul net din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.