Finante Europene, Finante Internationale, Stiri

Autorităţile fiscale din România vor schima automat informaţii fiscale cu 50 de jurisdicţii

Pentru a combate practica companiilor multinaţionale care folosesc mecanisme de planificare fiscală „agresive”, care pot duce la transferul profiturilor și la erodarea considerabilă a bazei impozabile în unele state, OECD şi UE au convenit să introducă schimbul automat şi obligatoriu de informații în domeniul fiscal. La nivel european, schimbul automat şi obligatoriu de informații în domeniul […]

Comunicate de presă, Viboal FindEx

DealMakers: Viboal Findex „Central European Transfer Pricing Firm of the Year” 2013

Echipa Viboal FindEx a fost desemnata „Central European Transfer Pricing Firm of the Year” in anul 2013 de catre publicatia internationala DealMakers. Premiul a fost obtinut ca urmare a voturilor primite de Viboal FindEx in aceasta competitie si a realizarilor Viboal FindEx din ultimul an. In urma premiului oferit tot anul acesta de Acquisition International […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer, Viboal FindEx

Prețuri de transfer: Studiul de comparabilitate realizat de inspectorii fiscali – comentarii privind Decizia DGFP soluționarea contestații

În cele ce urmează vom prezenta un studiu de caz elaborat de specialiştii Viboal FindEx privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii – DGFP Arad. Circumstanţe aferente contribuabilului Societatea analizată comercializează […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer, Viboal FindEx

Prețuri de transfer: Probarea prestării efective și a necesității serviciilor achiziționate de la grup – studiu de caz decizia DGFP 49/2012

Autor: Bodgan Costea, Tax Partner Viboal Findex În cele ce urmează voi prezenta un studiu de caz elaborat de specialiştii Viboal FindEx privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii [Decizia DGFP nr. […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer, Viboal FindEx

Prețurile de transfer: Concepte şi idei principale din Manualul ONU

Autor: Vigi-Bogdan Radu, Transfer Pricing Partner Viboal Findex La nivel international principalii initiatori si formatori de continut si tendinte in domeniul preturilor de transfer au fost in ultimele zeci de ani SUA (prin reglementarile emise de Internal Revenue Service 26 USC 482) si OCDE (prin rapoartele emise in 1979, 1984, prin Ghidul preturilor de transfer publicat […]

Preturi de transfer

ONU: Manual practic privind prețurile de transfer pentru țările în curs de dezvoltare

Organizația Națiunilor Unite (ONU/UN) a publicat pe 29 mai 2013 Manualul practic privind prețurile de transfer pentru țările în curs de dezvoltare („Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries”). Comitetul de experți privind cooperarea internațională în aspecte fiscale (http://www.un.org/esa/ffd/tax/), un organism subsidiar al Consiliului Economic și Social, este responsabil pentru menținerea în curs de […]

Preturi de transfer

OCDE: Revizuirea regulilor anti-abuz prevazute in Ghidul privind Preturile de Transfer

Consiliul OCDE a aprobat revizuirea sectiunii E despre regulile anti-abuz cuprinse in capitolul IV al Ghidului OCDE privind preturile de transfer pentru intreprinderi multinationale si administratii fiscale. Noile principii directoare cu privire la regulile anti-abuz ofera statelor oportunitati de ameliorare a poverii administrative si de asigurarea unei mai mari certitudini pentru cazurile care implica contribuabili […]

Analize Sinteze, Curierul fiscal, Finante Internationale, Preturi de transfer, PwC Romania

Împrumuturi între persoane juridice afiliate – dificultăţi privind dubla impunere, deductibilitate şi preţurile de transfer

Împrumuturi între persoane juridice afiliate – dificultăţi în rezolvarea dublei impuneri rezultate din aplicarea limitelor de deductibilitate şi a regulilor privind preţurile de transfer  Raluca Mihăilă – Manager, Servicii de consultanţă fiscală, PwC | Georgiana Gheorghe – Consultant senior, Servicii de consultanţă fiscală, PwC Tematica preţurilor de transfer continuă să se bucure de o atenţie deosebită […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer, Viboal FindEx

Prețuri de transfer: Documentarea tranzacțiilor în mod constant, riscuri și recomandări – comentarii la decizia DGFP Prahova

În cele ce urmează vom prezenta un studiu de caz elaborat de specialiştii Viboal FindEx privind rezultatul unei inspecţii fiscale ce a vizat controlul preţurilor de transfer, faptele şi argumentele contribuabilului cu privire la preţurile de transfer practicate şi soluţionarea acesteia de către Biroul Soluţionare Contestaţii [Decizia DGFP Prahova – Biroul de Soluționare Contestații, nr. […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer

Prețurile de transfer, dosarul prețurilor de transfer – răspunsuri la principalele întrebări

Ce reprezintă prețurile de transfer? Termenul „prețuri de transfer” este folosit în cazul tranzacaților efectuate între persoane afiliate, acele tranzacții care nu sunt supuse exclusiv regulilor pieței libere si, în consecință, pot fi influențate si de alți factori subiectivi, cum ar fi politica grupului de companii în ceea ce privește minimizarea costului fiscal la nivelul […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer

Prețurile de transfer: Cadrul legislativ național, linii directoare și ghiduri

Problematica prețurilor de transfer este reglementată de următoarele acte naționale si internaționale: (1) Cadrul legislativ național în domeniul prețurile de transfer – LEGEA 571/2003 privind Codul fiscal (art.7, art. 11); – ORDONANȚA 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (art. 42, art. 79). – HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 […]

Finante Internationale, Preturi de transfer

OECD: Liniile directoare privind prețurile de transfer – 2010

Liniile directoare OECD privind prețurile de transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale (titlu original: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) oferă îndrumări privind aplicarea „principiului lungimii de braț” („arm’s length principle„) pentru evaluarea în scopuri fiscale a tranzacțiilor transfrontaliere între întreprinderi asociate (afiliate). Într-o economie globală în cazul în care întreprinderile […]

Finante Europene, Preturi de transfer

UE: Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer (EU TPD)

Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer pentru întreprinderile asociate din Uniunea Europeană a fost aprobat prin Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor Statelor Membre, în ședința Consiliului din 36 iunie 2006 (9738/06). Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. C176/1 din 28 iulie […]

Analize Sinteze, Preturi de transfer

Preţurile de transfer în Uniunea Europeană

Gheorghe MATEI, Universitatea din Craiova Daniela PÎRVU, Universitatea din Piteşti Rezumat. Mecanismul preţurilor de transfer reprezintă un instrument utilizat în mod frecvent pentru transferul bazei fiscale din ţările cu fiscalitate ridicată în ţările cu fiscalitate redusă. La nivelul Uniunii Europene aceste operaţii financiare generează pierderi importante de venituri fiscale. În încercarea de a limita manipularea […]

Deloitte Romania, Preturi de transfer, Stiri

Deloitte Tax: Fiscul intensifică și aprofundează controalele privind dosarul prețurilor de transfer

Cuantumul impozitelor ajustate prin inspecții fiscale pe prețurile de transfer (reprezentând dobânzi și penalizări) a crescut cu 382% la 66,6 milioane RON București, România – 19 noiembrie 2012 – Potrivit Raportului de performanță publicat de ANAF pe 2010 și 2011, impozitele colectate suplimentar anul trecut ca ajustări rezultate din controlul dosarelor prețurilor de transfer (reprezentând […]

Evenimente, Preturi de transfer

WORKSHOPS: Preturi de Transfer – Obligatie si Necesitate, Noul sistem TVA la incasare

Bucuresti 19 noiembrie 2012 | Business Review organizeaza doua workshopuri interactive: Preturi de Transfer – Obligatie si Necesitate si Noul sistem TVA la incasare Preturi de transfer – Obligatie si Necesitate – 19 Noiembrie 2012, Capital Plaza Hotel, sala Kogalniceanu, incepand cu ora 15:30 In cadrul acestui workshop, experti fiscali vor dezbate necesitatea documentarii tranzactiilor […]

Curierul fiscal, Preturi de transfer

Curierul fiscal: Măsuri de simplificare a documentaţiei de preţuri de transfer (II)

Autor: Vigi Radu – Tax & Accounting Consultant, Viboal Consulting Într-un articol anterior am schiţat principalale măsuri de simplificare adoptate în domeniul preţurilor de transfer de statele membre ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ţările cu statut de observatori în cadrul organizaţiei. Articolul curent explorează câteva exemple de aplicare a măsurilor de simplificare […]

Acte aplicare Cod Fiscal, HG, Preturi de transfer

HG 529/2007 – Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

HOTĂRÂRE nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans 2007-06-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 12.6.2007 HOTĂRÂRE nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans În temeiul art. 108 din […]

Finante Europene, Preturi de transfer, PwC Romania

CE: Preturile de transfer si tarile in curs de dezvoltare

Comisia Europeana a publicat studiul „Preturile de transfer si tarile in curs de dezvoltare”. Acest studiu a fost comandat de Comisia Europeana si realizat de PwC cu scopul de a identifica si recomanda metode adecvate pentru sprijinirea tarilor in curs de dezvoltare in adoptarea si punerea in aplicare a normelor privind preturile de transfer, in […]

Finante Europene, Preturi de transfer

CE: Raport in urma consultarii publice cu privire la problemele legate de dubla impunere in interiorul UE

Pe 25 ianuarie 2010, Comisia Europeana (CE) a publicat un Raport al raspunsurilor primite in urma consultarii publice cu privire la problemele legate de dubla impunere in interiorul Uniunii Europene. Pe scurt, Raportul CE precizeaza ca: Rezultatele consultarii publice par sa confirme ca, in pofida numeroaselor initiative planificate si in curs, de exemplu: posibilul CCCTB, […]

Finante Europene, Preturi de transfer

CE: Comunicare privind propuneri in ceea ce priveste preturile de transfer

Pe 25 ianuarie 2011, Comisia Europeana a adoptat o comunicare privind liniile directoare pentru probleme tehnice in ceea ce priveste preturile de transfer. Referinte: COM(2011)16F – COMUNICARE  COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN privind lucrarile Forumului comun al UE pentru preturile de transfer in perioada aprilie 2009 – iunie 2010 […]

Finante Europene, Preturi de transfer

CE: Reducerea dublei impozitari pentru companii transfrontaliere are in continuare o importanta ridicata pe agenda Comisiei

Pe 25 ianuarie 2011, Comisia Europeana (CE) a decis sa prelungeasca mandatul Forumului Unit al Uniunii Europene pentru Preturile de Transfer (FMPT) pana in luna martie 2015, astfel incat sa isi poata continua activitatea in rezolvarea problemelor dublei impozitari pentru intreprinderile din intreaga Europa. Forumul comun al UE pentru preturile de transfer a fost instituit, […]

Acte aplicare Cod Fiscal, Ordine, Preturi de transfer, Reglementari fiscale

OPANAF 222/2008 – Dosarul preturilor de transfer

ORDINUL nr. 222/2008 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer 2008-03-25 – Rectificat prin Rectificarea nr. 222 din 8 februarie 2008 2008-02-19 – Publicat in MOf nr. 129 din 19 februarie 2008 Sumar continut: Contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea in scris a organului fiscal competent, sa intocmeasca […]

Preturi de transfer, PwC Romania, SRL-SA

Preturile de transfer – prezentare video TAXEU

Problematica preturilor de transfer este de mare interes pentru companiile multinationale. Politica preturilor tranzactiilor intragrup poate avea efecte importante asupra costurilor fiscale (penalitati, dubla impunere), precum si asupra profitabilitatii si avantajului competitiv al companiilor de orice marime care au activitate internationala. Legislatia in Romania a cunoscut in ultimul timp o reala imbunatatire si dezvoltare. Codul […]

CAP. V Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe, Preturi de transfer

ART. 124^39 Schimb de experienta

Statele membre vor monitoriza in mod constant, impreuna cu Comisia, procedura de cooperare prevazuta in prezentul capitol si vor face schimb de experienta, in special in domeniul preturilor de transfer din cadrul grupurilor de intreprinderi, in scopul imbunatatirii unei asemenea cooperari si, atunci cand este cazul, pentru redactarea unor reglementari in domeniile vizate.