Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI

Venituri din chirii | GHID FISCAL ANAF 2016

ANAF a actualizat Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (venituri din chirii), la data de 23.03.2016. Ghidul are 9 pagini și se referă la închirierea bunurilor mobile şi imobile, exclusiv arenda şi închirierea în scop turistic. GHID ANAF 2016: 2016ANAF-ghid_fiscal_chirie 1. DEFINIREA VENITURILOR DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Veniturile din cedarea folosinţei […]

Analize Sinteze, FINAND, PF-PFA, SRL-SA

Contractul de închiriere/arendare (locațiune) | Cadrul legal, modele de contract, înregistrarea la organul fiscal

CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE Contractele de închiriere/arendare (locațiune) sunt reglementate prin CAPITOLUL V, TITLUL IX, CARTEA a V-a, LEGEA nr. 287/2009 – NOUL CODUL CIVIL (extras din NCC – PDF). Prevederile din NCC înlocuiesc prevederile din Legea locuinței, care au fost abrogate începând cu 01.10.2011. Definiție: Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se […]

Asistenta ANAF-MFP, GHIDURI, PF-PFA

GHID ANAF: Obligațiile persoanelor care realizează venituri din închirierea bunurilor | 2014

ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014 Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Redăm mai jos textul ghidului. GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR Cuprins 1 Definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor – 3 […]

Analize Sinteze, Contributii Obligatorii, PF-PFA

CASS – contribuția de asigurarări sociale de sănătate pentru veniturile din chirii din 2014

De la 1 ianuarie 2014, persoanele fizice care obțin venituri din chirii (cedarea folosinței bunurilor) sunt obligate să achite contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS), chiar dacă plătesc această contribuție și pentru alte venituri. Prin OUG 88/2013, au fost introduse la art. 296^22 din capitolul II al titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii“ următoarele alineate: […]

Asistenta ANAF-MFP, ONG nonprofit

Veniturile realizate din chirii de asociaţiile de proprietari

Intrebare:  Care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de asociatiile de proprietari din închirierea spaţiilor deţinute de asociaţie? Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) lit h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice […]

Asistenta ANAF-MFP, PF-PFA

Obligația de înregistrare a unui contract de închiriere pentru apartament PFA

Intrebare Este obligatorie înregistrarea la organul fiscal a unui contract de închiriere prin care o PFA închiriază un apartament care face parte din patrimoniul afacerii si este înscris în Registrul –inventar? Raspuns Asistenta ANAF Potrivit art. 48 din Codul fiscal, venitul net din activităţi independente, care constituie bază de calcul a impozitului datorat de persoana […]

CAP. II Formatul si continutul situatiilor financiare anuale, Reglementari Contabile - D IV

OMFP 3055/2009 – CAPITOLUL II – SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE

SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE 8.1 REGULI GENERALE DE EVALUARE 49 (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări. (2) În situaţia […]

GRUPA 80 "Conturi in afara bilantului"

Contul 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing operational, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre entitate pentru bunurile luate in locatie sau chirie, pentru care nu se recunoaste o imobilizare necorporala. În debitul contului 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” se inregistreaza […]

TITLUL III Impozitul pe venit

Codul Fiscal – TITLUL III Impozitul pe venit – cuprins pe articole

CAP. 1 Dispozitii generale Art. 39 Contribuabili Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Art. 42 Venituri neimpozabile Art. 43 Cotele de impozitare Art. 44 Perioada impozabila Art. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe CAP. 2 Venituri din activitati independente articolele se vor afisa […]

Asistenta ANAF-MFP, Finanțe Personale, PF-PFA

ANAF: Obligatii fiscale pentru veniturile din chirii

Intrebare: Am dat cu chirie un apartament. Unde trebuie sa platesc impozitul, la unitatea fiscala de care tine apartamentul, sau la cea de care tine domiciliul meu? Raspuns ANAF din 14 noiembrie 2008 Conform OMEF 2371/2007, în Instructiunile de completare a formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat”, formular care include si capitolul privind veniturile obtinute […]

CAP. I Dispozitii generale

ART. 43 Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activitati independente; b) salarii; c) cedarea folosintei bunurilor; d) investitii; e) pensii; f) activitati agricole; g) premii; h) alte surse. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele […]

CAP. IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor

ART. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

AC15-2 (1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. (2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 […]

CAP. X Venitul net anual impozabil

ART. 81 Declaratii de venit estimat

(1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat […]

CAP. X Venitul net anual impozabil

ART. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. AC26 (2) Platile anticipate se stabilesc […]