Proiect: Cotele de contributii sociale – 2009

56

Referitor la contributiile sociale, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, publicat pe mfinante.ro, prevede:

Art. 18 – (1) In baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

Art. 19 – (1) In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei d emunca, cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 7 din legea nr. 200/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor de somaj este de 0,5%;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor de somaj este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor de somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevazute la alin. (10 se aplica incepand cu veniturile eferente lunii februarie 2009.
(3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din acesta suma este de 1,5 milioane lei.

Art. 20 – (1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15 la 0,85 %, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

- Publicitate -