Pentru a promova aplicarea uniforma a dispozitiilor Directivei TVA si pentru a facilita o cooperare stransa intre statelor membre si Comisia Europeana, a fost instituit un comitet consultativ pentru taxa pe valoare adaugata, denumit Comitetul TVA.

Conform art. 398 din Directiva TVA, Comitetul TVA este format din reprezentanti ai statelor membre si ai Comisiei. Presedintele comitetului este un reprezentant al Comisiei, iar secretariatul comitetului este asigurat de Comisie.
Comitetul TVA are adoptat un regulament propriu de procedura, si are urmatoarele responsabilitati principale:

– examinarea anterioara a legislatie nationale propuse de Statele Membre in aspecte care fac obiectul consultarii in temeiul Directivei TVA – lista consultari engl. aici;

– schimb de opinii pentru emiterea unor linii directoare prin examinarea problemelor semnalate de presedinte, din proprie initiativa sau la cererea reprezentantului unui stat membru, care se refera la aplicarea dispozitiilor comunitare privind TVA – selectie 1977 – 2008 engl. aici sau – via ibfd.org

Pagina web dedicata pe portalul European Commission > Taxation and Customs Union > Taxation > VAT > Key documents > VAT committee

- publicitate -

2 COMENTARII