1. OMFP nr.62/2009 din 14 ianuarie 2009 (M.Of. nr. 35/19 ian. 2009) – fisa act
ORDIN al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica
2. OMEF nr. 3483/2008 din 26 noimebrie 2008, OpCNVM nr. 144/2008 din 17 decembrie 2008 (M.Of. nr. 24/12 ian. 2009 ) – fisa act
ORDIN COMUN al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
3. OMFP nr.102/2009 din 19 ianuarie 2009, OBNR nr. 1/2009 din 05 ianuarie 2009 (M.Of. nr. 45/27 ian. 2009 ) – fisa act
ORDIN COMUN al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a României privind abrogarea unor acte normative

- Publicitate -