1. OvpANAF nr. 8270/2008 din 24 decembrie 2008 (M.Of. nr. 1/5 ian. 2009)
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
2. OpANAF nr. 1815/2008 din 29 decembrie 2008 (M.Of. nr. 2/5 ian. 2009)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3. OpANAF nr. 1752/2008 din 17 decembrie 2008 (M.Of. nr. 3/5 ian. 2009)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modelul si continutul formularului „instiintare” utilizat in activitatea de cercetare la fata locului
4. OpANAF nr. 67/2009 din 22 ianuarie 2009 (M.Of. nr. 60/30 ian. 2009)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

- Publicitate -