Sari la conținut

Directionati 2% din impozitul pe venit! Donatii ONG ! [actualizat 2011/2012]

ACTUALIZARE: Ghid 2012/2013 – Direcționare 2 % către ONG

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Termenul maxim pentru exprimarea optiunii este data de 25 mai 2012.

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 25 mai 2012. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Pentru a dona doi la suta (2%) din impozit catre un ONG, trebuie urmate urmatoarele etape:

Alegeti un beneficiar nonprofit, informati-va si analizati organizatia, proiectele si activitatea desfasurata: ati citit despre ea in presa, cineva de incredere v-a povestit despre ea, ati avut contacte directe cu organizatia. Directoare ONG stiriong.rodoilasuta.ro, donatiionline.ro, Registrul National ONG.

Aveti nevoie de urmatoarele informatii:
– Numele organizatiei nonprofit (ONG)
– Codul de identificare fiscala (codul fiscal)
– Contul bancar al organizatiei in format IBAN

Daca ati realizat numai venituri din salarii

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)), sunt necesare urmatoarele ETAPE:
– Descarcati Formularul D230-2012 [PDF e-form 2012] „CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL SI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
– Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare; [PDF e-from poate fi editat si completat electronic si ulterior printat si semnat in 2 exemplare]
– Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZA – in aceasta situatie, nu se completeaza.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcarile si completarile ulterioare.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completeaza, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

Semnati si depuneti personal un exemplar din Formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..

– Termen maxim: pana la data de 25 mai 2012.
– Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).
ACTUALIZARE 04-04-2012: Formularul 230 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Venituri din activitati independente sau din alte surse

Daca ati realizat in anul 2011 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.), aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declaratie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
– Descarcati Formularul D200-2012 [PDF e-form 2012] „DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMANIA” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara)
– Tipariti formularul (minim 2 pagini) in 2 exemplare; [PDF e-from poate fi editat si completat electronic si ulterior printat si semnat in 2 exemplare]
– Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT: se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor (Ghid de completare D 200)

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL, se bifeaza casuta corespunzatoare:

1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult, conform art.84 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

– Anexati documentele care justifica veniturile realizate;
– Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..
– Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

ACTUALIZARE: Formularul 200 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Ambele situatii, venituri din salarii si din activitati independente

Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200.

Termen

cel tarziu până vineri, 25 mai 2012.

Adresele administratiilor financiare sunt publicate pe pagina ADMINISTRATII FISCALE.

Asistenta online

Echipa CodFiscal.net este disponbila online pentru asistenta gratuita pe acest subiect. Cititi comentariile la acest articol si/sau Comentati articolul si vom publica informatiile solicitate.

ACTUALIZARE: Ghid 2012/2013 – Direcționare 2 % către ONG

DE CITIT:  Campania 2% pentru ONG-uri – Date statistice, donatori, fonduri directionate, fonduri disponibile

ONG promo
221 de comentarii la „Directionati 2% din impozitul pe venit! Donatii ONG ! [actualizat 2011/2012]”

   1. ATUNCI DE CE SE MAI DEPUNE ONLINE. CAND SCANEZI SE POATE VEDEA SEMNATURA IN ORIGINAL

 1. Bună ziua, știți cumva cum anume folosește statul roman cei 2% daca nu îi redirecționam nici unui ong?
  Au acești bani o destinație speciala,sunt investiți în sănătate sau educație sau sunt folosiți la fel ca și cei 16% reprezentând impozitul pe profit?
  Va mulțumesc.

 2. buna ziua
  eu joc fotbal la o echipa in liga a V-a judeteana inregistrata ca asociatie sportiva la AJF Dolj. Ma intereseaza daca asociatia sportiva face obiectul acestei legi si in ce conditii si daca mai este in vigoare aceasta lege
  va multumesc anticipat

 3. Buna ziua! revin cu problema mea , nu am reusit sa o postez dar nu ma las :)). am o fetita de 13 ani bolnava,tratamentul ei pe an ne costa pe putin 14000 lei, am inscris-o intr-o organizatie nonprofit pentru a putea beneficia de redirectionarea de 2 la suta, am umblat si am vorbit cu prietenii, cunostiintele mele reusind sa ii conving sa redirectioneze cei 2 la suta catre asociatia nonprofit, am umblat eu personal la fisc cu formularele.
  Problema este ca presedinta asociatiei mi-a spus ca trebuie sa las 30 la suta din suma stransa prin redirectionare , in contul asociatiei, ca trebuiesc platite salarii si alte cheltuieli…. nu mai inteleg nimik ptr bani eu am umblat, la fisc eu am umblat, asociatia nu m-a ajutat cu nimik si cand a vazut ca am strans bani hop si ei sa las 30 la suta … ce lege prevede acest lucru.. este legal?? unde este prevazut, legal ,ce suma revine din redirectionarea de 2 la suta, persoanei bolnave care face parte din asociatia nonprofit.

  1. NU exista nicio lege care sa oblige ONG sa retina 30%. NU este nici ilegal, dar cu siguranta este IMORAL. Din pacate, ONG-ul si presedinta vor profit, chiar daca scopul lor este unul nonprofit. Verificati ce documente ati semnat cand ati intrat in asociatie.
   Ideal, ar fi fost sa aveti un act prin care ONG se angajeaza sa finanteze tratamentul cu suma primita prin redirectionare.
   Sugeratii presedintei ca veti depune plangere la Ministerul Justitiei – registrul ONG si/sau la judecatorie pentru dizolvarea asociatiei.
   Art. 56. din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
   (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
   a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
   b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
   c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
   d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

   1. Buna seara,

    Referitor la acest comentariu ,am avut si eu surpriza neplacuta cu asociatia de psihoterapie unde copilul meu face terapie pentru recuperare de autism,am strans si noi cererea 230 pentru virarea celor 2%,de la colegi de munca ,frati,prieteni,rude,ca sa aflu acum la sfarsit de an 2014,ca cererile depuse cu veniturile pe 2012,au fost platite de fiecare administratie publica ANAF pana la sfarsitul anului 2013,si prima parte anului 2014.Iar cei de la asociatie au tot mintit ca nu au incasat de la ANAF,si pe langa aceasta minciuna, ca au incasat o suma mai mica ,decat cea reala verificata de noi la ANAF.

    Intrebarea mea este urmatoarea:Ce trebuie sa fac in cazul acesta?

    multumesc,

   2. Solicitati in scris de la ANAF informatii despre sumele virate catre ONG si … incercati sa negociati cu asociatia.
    Daca nu aveti o intelegere scrisa, singura solutie este negocierea.

   3. Buna ziua,
    Revin din nou cu privire la postarea mea facuta in data de 8 decembrie,, asociatia de psihoterapie unde copilul meu face terapie pentru recuperare de autism,am strans si noi cererea 230 pentru virarea celor 2%,de la colegi de munca ,frati,prieteni,rude,ca sa aflu acum la sfarsit de an 2014,ca cererile depuse cu veniturile pe 2012,au fost platite de fiecare administratie publica ANAF pana la sfarsitul anului 2013,si prima parte anului 2014.Iar cei de la asociatie au tot mintit ca nu au incasat de la ANAF,si pe langa aceasta minciuna, ca au incasat o suma mai mica ,decat cea reala verificata de noi la ANAF. 2014 ”.

    Problema noastra este cu nu vor sa recunoasca sumele incasate in asociatie,si au considerat ca suma totala din cererile depuse la fiecare administratie financiara din bucuresti nu este conform cu ce considera asociatia.Pe langa aceste informatii au ajuns la concluzia ca ne aloca o suma de bani mai mica un sfert din suma totala.

    Intrebarea este unde pot sa depun plangere pentru aceste informatii scrise de mai sus?

 4. Buna ziua! am o fetita in varsta de 13 ani bolnava, am inscris-o intr-o asociatie nonprofit dupa ce am depus un dosar cu boala fetitei la ascociatie, pentru a putea benefia de redirectioarea de 2 la suta, am umblat pe toti prietenii care cunosteau de fata mea si au fost de acord sa redirectioneze cei 2 la suta, problema este ca presedinta asociatiei nonprofit mi-a spus ca 30 la suta din toata suma stransa pentru fetita mea sa ramana in cadrul asociatiei, ca asa trebuie.
  Nu mai inteleg nimik, dupa redirectionare eu am umblat peste tot, la fisc eu am umblat, asociatia este nonprofit ce lege poate sa permita acest lucru??

  1. Buna seara,

   Am citit articolul dvs postat pe 8 feb 2014 referitor cu asociatia,si procentul care vi s a cerut,acum intrebarea noastra este daca ati reusit sa faceti ceva cu ei ,daca v-ati inteles sau ati facut altceva sa rezolvati problema banilor incasati pe cererile depuse de dvs.Trecem si noi acum prin asa ceva si ne-ar fi de folos un sfat !

   multumesc,

   1. Scz de raspunsul intarziat, m-am hotarat si imi infiintez eu o asociatie, vreau sa ajut si pe alte persoane, dk doriti tinem legatura. Email ..

 5. Bună ziua!

  Se pot direcționa cei 2% unei fundații din afara țării?
  Am citit legea, dar nicăieri nu este specificat că trebuie să fie pe teritoriul României.

  În plus, pe declarație trebuie trecut codul IBAN al contului destinatarului. Acele IBANuri sunt universale. Deci, e bine dacă trag concluzia că suma va putea fi trimisă în cont, chiar și dacă fundația este peste hotare?

  Mă rog, puteți să-mi arătați și să-mi interpretați unde este specificat că e obligatoriu doar pe teritoriul nostru ?

  Mulțumesc mult!

  1. Codul fiscal spune: entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii.
   Sintagma „in conditiile legii” se refera la legislatia din Romania, deci consideram ca nu este posibila directionarea catre o persoana juridica nerezidenta.
   Credem ca exista o sansa doar daca contul este in lei si este deschis la o sucursala din Romania. Altfel nu.

 6. Buna seara,

  As vrea sa va rog sa imi spuneti unde pot gasi prevederea care mentioneaza termenul pana la care ANAF trebuie sa vireze sumele provenite din 2% catre ONG-urile beneficiare. In codul fiscal sau in procedurile ANAF?

  Multumesc!

  Bogdan

 7. Pingback: Voluntariatul în România | Razvan Pascal's Blog

 8. buna ziua,

  As dori sa-mi confirmati daca exista posibilitatea directionarii a 2% din impozit intr-un cont deschis pe numele pripriului copil la Trezorerie – in scopul cheltuielilor cu educatia.

  Din ce am citit ati raspuns negativ unei intrabri asemanatoare insa am gasit urmatorul articol : http://www.fdsc.ro/imbunatatirea-sistemului-2

  În ianuarie 2011, Legea Educaţiei a intrat în vigoare, fără a fi luate în considerare luările de poziţie ale societăţii civile, prevederea contestată regăsindu-se de această dată în cadrul articolului 356, alineatul 3. În forma sa actuală, articolul 356, alineatul 3 determină două posibile interpretări ale acestei măsuri:

  Un cetăţean va putea direcţiona pe de o parte 2% din impozitul datorat statului către o organizaţie neguvernamentală, iar pe de altă parte în calitate de părinte i se oferă posibilitatea de a adăuga alţi 2% din acelaşi impozit către educaţia copilului,
  Un cetăţean va putea direcţiona numai 2% din impozitul datorat statului şi va trebui să aleagă între organizaţia neguvernamentală şi educaţia copilului său.

 9. La ora actuala ,desi nicaieri nu se vorbeste despre aceasta ,exista in Romania cateva sute de mii de someri care traiesc din mila familiilor..(acei care mai au familii!!!)Statul nu-si bate capul cu ei,multi sunt absolventi de facultati cunascatoro de limbi straine ,utilizatori de calculator ,posesori de permis de conducere,uneori avnd si trei calificari dar neavand bani de spaga ca sa se poata angaja undeva…Viitorul este foarte NEGRU pentru acesti tineri care au obosit sa mai lase CV.uri la firme fara ca cineva sa-i cheme vreodata la un interviu…AS DORI SA DIRIJEZ ACEST DOI LA SUTA CATRE UN FOND CARE SA DEA ACESTOR TINERI SENTIMENTUL CA NU SUNT UITATI SI CA CINEVA SE GANDESTE LA CONDITIA LOR UMANA SI LA VIITORUL LOR CHIAR DACA VIATA I-A DAT DEOPARTE DE LA MASA CELOR BOGATI…AS DORI CA ACEL 2% SA CONSTITUIE CA UN FEL DE FOND DE PENSIE PENTRU VIITORUL UNUI TANAR AFLAT IN ACEASTA SITUATIE..CE TREBUIE SA FAC?

 10. Pingback: Direcționați 2% din impozitul pe venit! Donații ONG doi la sută ! [actualizat 2012/2013] - CFNET Finante Taxe

 11. buna ziua, sunt PFA (medic) si ma intereseaza sa stiu unde trebuie organul fiscal sa inregistreze declaratia 200 pentru a se retine acel 2%, intrucat eu am selectat si pe anul 2011 si 2012 redirectionarea sumelor catre un ONG, dar la o verificare in Administratia financiara mi s-a transmis ca nu s-au trimis acele sume de bani datorita faptului ca nu se gaseste o comanda in aplicatia sau softul respectiv pentru a se directiona cei 2%.
  Doresc sa imi dati cateva sfaturi pentru a stii ce sa fac sau ce sa le transmit functionarilor de la ANAF.

  1. Buna ziua,
   In formularul 200, sectiunea III este pentru exprimarea optiunii de a directiona cei 2%.
   Explicatia primita de la admin fiscala este tipica functionarilor, care ar trebui sanctionati pentru incompetenta lor. Softul lor nu e problema contribuabililor, neadaptarea softului si neinstruirea functionarilor nu da dreptul admin fiscale sa nu accepte o cerere legala a contribuabililor.
   Va sugeram sa solicitati in scris explicatii, folosind serviciul asistenta pe email – http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/AsistentaEmail.
   Mentionati nr. de inreg al declaratiilor depuse si solicitati suma, data si beneficiarul platiilor, reprezentand 2 % din impozitul achitat de dvs. Termenul legal de raspuns este 30 de zile, daca nu raspund mai transmiteti odata cererea mentionand ca nu a fost respectat termenul legal.

 12. Buna ziua,

  Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns la umatoarea intrebare: conform legislatiei in vigoare, pot pensionarii care au o pensie mai mare de 1,000 lei si drept urmare platesc impozit catre stat redirectiona catre o organizatie nonprofit cei 2%?

  Multumesc.
  Laszlo Bodor

  1. Din analiza prevederilor aplicabile, nu rezulta daca pensionarii pot beneficia de aceasta facilitate. In opinia noastra, aceasta omisiune este ilogica, si in consecinta va sugeram sa depuneti formularul 230, sa notati nr de inregistrare si dupa luna mai sa solicitati la ANAF, asistenta pe email, informatii daca cererea dvs a fost acceptata si suma directionata.

 13. O mica intrebare: Daca un ong are salariatii si mai multe sedii , ele pot fi platite din banii primiti de pe urma formularului de directionare 2%? Ce garantie exista daca un ong primeste de la 1000 de persoane acest forumar completat semnat si depus la anaf , ca banii vor fi virati catre ong?

  1. ONG-ul poate plati oricefel de cheltuieli, inclusiv salarii, daca sunt aferente activităţii nonprofit.
   Nu există garanţii, dar ONGul poate solicita in scris explicatii de la administratiile fiscale, daca considera ca nu au fost virate corect si integral fondurile respective.

 14. Pingback: Comunik sustine cazul Irinei! « Help Irina Elena

 15. Directionati doi la suta din impozit pentru a sustine actiunile Asociatiei SOS Infertilitatea. Asociatia SOS Infertilitatea nu are personal anagajat, nici macar part-time, si nici surse stabile de finantare. De donatiile si contributiile voastre depinde supravietuirea noastra ca organizatie. Directionati 2% din impozit pentru cauza luptei impotriva infertilitatii! Ajutati-ne sa ajutam! Un gest simplu, care nu va costa nimic (banii respectivi sunt deja platiti catre stat in 2010) si care noua ne va permite sa ne continuam activitatile. Va multumim!

 16. Stiu ca in anul 2009 a fost emisa o ord de urg care prevedea ca donatia de 2% sa o poti face intr un cont deschis pe numele copilului tau, iar banii sa poata fii utilizati exclusiv pentru studii( asa imi amintesc sa fi auzit la Tv nu pot spune concret numarul actului). Sincer as prefera sa dau acesti 2 % pentru copilul meu si nu in alta parte. rugamintea mea ar fi sa mi spune ti daca exista aceasta posibilitate si cum trebuie sa procedez. Va multumesc. Imi pute-ti raspunde si prin email la adresa @gmail.com

 17. Buna ziua, am o mare nedumerire legata de depunerea formularelor 230( 2% din impozitul pe venitul unei persoane fizice).

  Spuneti-mi va rog , daca o persoana locuieste in Cluj, fara flotant, dar e angajata cu carte de munca, iar domiciliu din buletin este in Timisoara, unde poate sa depuna formularul 230. Poate sa il depuna in Cluj, sau doar in Timisara?

  In cazul in care o persoana are si flotant de Cluj, si carte de munca , unde poate sa depuna?

  Am mers la finante sa intreb, si cate persoane am intrebat atatea pareri diferite am auzit.

  In cazul in care persoana este obligata sa depuna doar in orasul din buletin, ce varianta exista ca aceste formulare sa fie totusi depuse( nimeni nu va face un drum de 500 km, doar ca sa dea 2% sin impozitul pe venitul sau, unui asociatii)?

  Se pot trimite formularele prin posta, pe adresa finantelor din orasul de domiciliu?

  Va multumesc anticipat!

  O zi frumoasa
  Alina

  1. pentru Alist

   Instructiunile aprobate prin Ordin precizeaza ca Formularul se poate depune la:
   a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are
   adresa unde își are domiciliul potrivit legii
   sau
   adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
   b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

   In concluzie, cetatenii romani pot depune formularul la orice organ fiscal:
   – de la domiciliu, sau
   – de unde locuieste efectiv cu viza de resedinta (flotant) sau
   – de unde locuieste efectiv fara viza de resedinta (flotant).

   Cu toate ca acestea, sintagma adresa unde locuiește efectiv este interpretabile si poate fi asimilata cu sintagma adresa unde are stabilita resedinta, astfel este posibil ca unii functionarii fiscali sa refuze primirea cererii.

   Pentru a elimina drumuri sau discutii inutile, va recomandam sa tranmiteti cererea prin posta pe adresa finantelor din orasul de domiciliu, Timisoara.

 18. buna. va rog fff mult sa ma lamuriti cu urmatoarele:
  -cand incepe campania de colectare 2%
  -daca mai e valabil si anul asta formularul 230 de anul trecut
  -daca se pot trimite prin posta si in scrisoare simpla nu obligatoriu recomandata [e mai scumpa cu 2,4 ron]
  -ce solutie vedeti in situatia in care sunt mai multi indivizi care vor sa directioneze cei 2% catre aceeasi destinatie , dar din cauza timpului nu ajung la finante in timpul programului. s-ar putea centraliza si duce de o singura persoana?
  MULTUMESC.

 19. Buna ziua.
  Am si eu cateva intrebari.
  1. Este nevoie si de fisa fiscala pe 2010 pe langa formularul 230? Unii spun ca da, altii spun ca nu.
  2. La ce data (aproximativa) se vireaza banii in conturile ong-urilor?
  3. Presupunand ca salariul meu lunar BRUT este de 1000 de lei, cat reprezinta cei 2% pe care ii pot redirectiona? Daca calculez corect, ar trebui sa fie 2% din impozitul de 16% pe venit, adica 0.02 x 0.16 x 1000 = 3.2 lei. E corect?

  1. pentru Mihai

   1. Instructiunile de completare si depunere nu prevad obligatia de a depune fisa fiscala. Solicitati functionarului fiscal refuzul de a primi formularul 230 in scris, inclusiv cu mentionarea bazei legale. S-ar putea sa se razgandeasca si sa primeasca cererea. Problema ar fi daca nu sunteti titularul cererii, atunci acesta ar avea dreptul sa va solicite si alte documente.
   2. Nu se poate afla o data aproximativa. Organul fiscal are obligatia de a vira catre ONG sumele directionate cel tarziu pana la 31 dec. 2011 pentru anul 2010.
   3. Modul de calcul e corect. 2%x16%x1.000 lei / luna = 3,2 lei / luna -> 38,4 lei / an

  1. pentru Parohia
   Facilitatea 2% este adresata persoanelor fizice care obtin venituri si care datoreaza impozit pe venit (salarii, PFA, etc.). Societatile (companiile, SRL, SA, etc) obtin profit si datoreaza impozit pe profit. In concluzie, un SRL nu poate directiona 2% catre o unitate de cult.

   Totusi, SRLul poate dona sau sponsoriza o unitate de cult cu sume de bani/in natura. Facilitatea acordata SRLurilor este reglementata prin art. 21 din C.fiscal, mai exact:
   Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
   1. 3 la mie din cifra de afaceri;
   2. 20% din impozitul pe profit datorat.

 20. Buna ziua, cum pot face sa fie mai usor pentru pacientii din afara localitatii sa isi doneze cei 2% in contul unei asociatii non profit infiintata pentru a ajuta un spital? Putem intocmi formulare tipizate, in care vor fi deja completate datele de identificare a asociatiei? Si pensionarii cu pensii mai mari de 1000 de lei pot face aceasta redistribuire de 2%? Si, cel mai important, aveti idee daca va mai exista aceasta posibilitate si in 2011?
  Va multumesc pentru atentia acordata

  1. pentru mirela
   1. Puteti completa dvs. si dupa ce persoanele fizice completeaza datele personale si semneaza, sa depuneti dvs formulare la admin.fiscala. Intrucat aceste formulare nu sunt depuse de titulari, unii functionari fiscali solicita si copii dupa documentele de venit. Va recomandam ca inainte de a strange semnaturi sa intrebati la administratia fiscala pentru a evita drumuri sau cheltuieli inutile.
   2. Cu toate ca este o situatie lipsita de logica, Codul Fiscal nu include posibilitatea ca pensionarii sa poate opta pentru directionarea a 2% din impozitul achitat la stat.
   3. Apreciem ca facilitatea va fi mentinuta si in 2011.

 21. buna ziua, am infiintat recent o fundatie in vederea ajutorarii copiilor/tinerilor din medii defavorizate prin servicii de consiliere psihologica/orientare profesionala. eu, alaturi de 2 angajati, fiind prestatorii acestor servicii. Deoarece am obtinut acordul verbal de oferire a celor „2%” din partea mai multor firme cu zeci de angajati, vreau sa stiu daca acesti bani ii voi putea folosi pentru a achizitiona materialele necesare activitatii si a plati chiria pentru spatiu si serviciile prestatorilor. si daca-mi puteti prezenta pe scurt circuitul acestor sume, de la momentul depunerii respectivei declaratii de catre angajati pana la intrarea banilor in contul ong-ului. va multumesc

  1. pentru Dan
   Un SRL nu poate directiona 2%. Aceasta facilitate este pentru persoane fizice.
   Societatile -SRL pot dona sau sponsoriza cu sume de bani/in natura. Facilitatea acordata SRLurilor este reglementata prin art. 21 din C.fiscal, mai exact:
   Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
   1. 3 la mie din cifra de afaceri;
   2. 20% din impozitul pe profit datorat.

   PS: scuze pentru raspunsul cu intarzire. Acum am observat ca nu a fost dat un raspuns.

 22. nu va suparati,daca lucrez din luna iunie a,c.pot sa donez 2%din impozit?lucrez in bucuresti cu C.de M.si sunt din PH.,imi face mare placere sa ajut si tocmai de aceea intreb cum pot sa ajut cu aceasta redirectionare

 23. pentru Corina
  Scuze pentru intarziere, multe evenimente fiscale in ultima perioada.
  Referitor la intrebare, singura solutie pentru a va informa despre momentul virarii donatiilor este sa intrebati administratia fiscala si/sau fundatia. Administratia fiscala are obligatia sa vireze pana la 31 decembrie.

 24. buna ziua,am si eu o intrebare mai multe persoane ,cam 50 minim,au virat cei 2% in contul fundatiei de care apartine gradinita unde era copilul meu, cum pot eu sa stiu cand vireaza administratia financiara banii in contul fundatiei?

 25. Multumesc mult de tot pentru raspuns.

  Am cautat si eu foarte mult acea directiva (nu am gasit), pana la urma m-am oprit la directiva tva(III, XI). Imi rebuie un act normativ european in care sa gasesc directionarea 2%……..pentru un examen….drept social european……care va avea loc pe 15.06.'10.

  Oricum, multumesc inca o data

  p.s.
  marti seara va spun ce am facut…….e important pt mine sa trec cu bine

 26. Inca o data multumesc pentru raspuns. A fost prea tarziu anul acesta ( am fost pe 19) dar acum STIU si la anul voi fi mai harnic. Daca puteti sa-mi spuneti unde este specificat legal trimiterea celor 2% catre asociatii as fi foarte indatorat. Asta pentru ca am mai avut de a face cu functionari de la circa financiara care erau foarte reticenti pana nu le demonstrai ca totusi nu esti venit cu pluta. Multumesc

 27. Multumesc pentru raspuns.

  Ideea era ca acesti bani sa fie folositi la reparatii sau ca fond pentru programul de reabilitare termica, bineinteles si cu ajutorul celorlalti proprietari. Cred ca acestea nu sunt activitati cu profit.

 28. Buna ziua

  Sper sa nu fie prea tarziu, dar totusi incerc si eu. Am citit la inceputul articolului ca cei 2% din impozit poate fi directionat si catre asociatiile de proprietari. Va rog sa-mi spune-ti daca pot ceda cei 2% catre asociatia mea de proprietari si daca asociatia trebuie sa indeplineasca niste conditii pentru a primi acesti bani. Raspunsul dvs poate ajuta si pe viitor. Multumesc

 29. Buna ziua,
  Spuneti-mi, va rog, conform carui art. al codului fiscal pot depune declaratia 200 si la administratia financiara din localitatea de resedinta, deoarece la Barlad (jud. Vaslui) nu vor sa primeasca aceste declaratii, daca nu ai domiciliul legal in zona.
  In cazul in care o sa insist luni sa-mi primeasca declaratia, pot achita pe loc impozitul aferent venitului respectiv?
  Multumesc!

  1. pentru Lacramioara
   1. In instructiunie de completare ale D 200 aprobate prin ordin ANAF nr. 1815/2008 http://codfiscal.net/act-pdf/Formular-200-de… la pct. 2 se precizeaza:
   Declarația se completează în două exemplare: — originalul se depune la:
   a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
   2. Nu se poate achita pe loc, in baza declaratiei D200 fisc-ul va emite o decizie de impunere, in baza careia se plateste impozitul.

 30. 1. La inceputul paginii web scrie "Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai 2010". Mai jos apare "Semnati si depuneti personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 17 mai 2010." Care este termenul corect, 15 mai sau 17 mai ?

  2. De ce trebuie tiparit formularul in doua exemplare ?

  1. pentru elena
   1. Termenul legal este 15 mai anul urmator obtinerii venitului. In 2010, 15 mai este zi nelucratoare, si conform codului de procedura civila, termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
   2. Se printeaza 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, respectiv contribuabil si administratia fiscala. Pe exemplarul contribuabilului, admin. fiscala va stampila si va aloca un numar de inregistrare.

  1. pentru Raluca
   Nu se poate directiona doi la suta din impozitul platit pentru venitul obtinut in strainatate, pentru care este obligatia depunerii declaratiei 201.
   Totusi, consideram ca daca platitorul de venit (intermediarul, brokerul) este din Romania si a retinut la sursa impozitul datorat de investitor, atunci se depune declaratia 200, si astfel de poate directiona doi la suta catre un ONG.

  1. pentru daniela
   In niciun caz, pensia si niciun alt drept social sau de orice natura care statul trebuie sa-l achite nu va fi afectat/diminuat/majorat. Optiunea de a directiona este gratis, nu costa nimic in plus pe persoana respectiva, doar putin timp si putina atentie.

 31. As mai avea o intrebare.Daca o persoana a directionat cei doi la suta spre o unitate de cult acum o luna si recent a facut din nou acest lucru spre o alta institutie adica figureaza cu doua cereri de directionare 2%, ce se intampla in acest caz?Multumesc anticipat.

 32. multumesc mult ptr raspuns!sunt o gramada…credeti ca as putea gasi undeva ceva mai restrans,cum ar fi din zona munteniei sau banatului…sau doar ptr ajutorarea batrinilor sau protectia animalelor?multumesc mult

  1. pentru Georgiana
   Nu, instructiunile de completare nu precizeaza aceasta obligatie. Mai mult, administratia fiscala de domiciliu are un exemplar original transmis de angajator conform obligatiei legale din Codul Fiscal.
   Deci, teoretic, cererea se depune personal fara fisa fiscala.
   Insa, practic, cererea se depune cu fisa fiscala daca:
   – nu se depune personal, ci prin altcineva (de exemplu, prin reprez. ONG-urilor care se angajeaza ca depun ei cererea dvs.),
   sau
   – se depune personal, dar functionarul fiscal e fixist, adica fixat pe prima situatie.
   Atentie, nu dati nimanui fisa fiscala in original, doar copie si doar daca functionarul fiscal este extrem de inflexibil.

  1. pentru Farcas Oana
   1. Articolul este updatat. La an se completeaza 2009, pentru ca declaratia este referitoare la veniturile realizate in 2009. Pentru 2010, se va declara in 2011.
   2. Nu, pentru ca acum, in 2010, se poate directiona doar din impozitul achitat in 2009, prin urmare daca venit = 0, impozit = 0, rezulta donatie = 0.

 33. vreau sa redirectionez cei 2% catre o asociatie de protectia aimalelor. din pacate inca nu am primit fisa fiscala pe 2009 si programul nu-mi permite sa merg personal sa depun formularul 230. poate merge altcineva sa-mi depuna formularul 230 in lipsa fisei fiscale?

  multumesc.

 34. mai multi colegi dorim sa trimitem cate un formularul 230 completat la administratia financiara printr-o recomandata. intrebarea: putem trimite toate intr-un singur plic, sau fiecare trebuie separat. a doua intrebare: daca se poate in plic comun si in cazul daca colegii au optiuni pt. ong-uri diferite. va multumim.

  1. pentru andrei nes

   Nu sunt precizari legale in acest sens, dar recomandarea mea este ca cererile (Formular 200 si/sau230) ale fiecarui coleg se fie transmise prin posta, cu scrisoare recomandata, in plicuri separate. Destinatia este adresa administratiei financiare de care apartine (unde are domiciliul) fiecare coleg.

 35. dak vrea sa donez cei 2% catre un club sportiv universitar este posibil?am inteles ca sigur pot fi donati dak completez formularul 200 deoarece am venituri din inchirierea unui spatiu,dar pot completa si formularul 230 sa donez si din salariu dak eu sunat angajata la o institutie de stat(radet)? si inca o intrebare clubul respectiv poate folosi banii pentru achitarea unor deplasari(cantonamente) sau cumpararea de echipamente sportive?multumesc anticipat!

  1. pentru JIANU GABRIELA

   1. Daca clubul sportiv universitar are statut de fundatie/asociatie, cu alte cuvinte clubul este infiintat si functioneaza si in baza OG 26/2000, atunci CS poate beneficia de donatiile acordate de pers.fizice prin facilitatea 2%.

   2. Depuneti ambele formulare 200 si 230, toate persoanele din Romania care incaseaza un salariu sunt platitori de impozit pe venit, inclusiv angajat RA, SA, angajat contractual, functionar public, senator, deputat, militar, politist, …

   3. Da pentru deplasari, da pentru echipamente, cu conditia sa nu fie destinate revanzarii in scopul obtinerii de profit.

 36. Reprezint o oraganizatie sindicala si v-as ruga sa-mi spuneti care sunt cheltuielile care se pot face de catre organizatia sindicala pe care o reprezint, cu fondurile adunate din acesti 2 %. Exista o lista cu astfel de cheltuili care se pot face? Si o a doua intrebare este cum verifica statul cheltuirea sumelor astfel colectate?

  1. pentru Valentin Mirica
   Din sumele donate se pot finanta activitati (actiuni) care nu au drept scop obtinerea de profituri. In opinia mea, acestea ar putea fi de exemplu: acordarea de ajutoare sau cadouri membrilor, finantarea activitati curente a sindicatului, care potrivit legii are statut de persoana nonprofit, finantare asistenta juridica acordata membrilor gratuit etc.. Nu ar fi eligibile, de exemplu finantarea editarii unei carti in scopul vanzării, sau achiziţia de valori mobiliare (acţiuni, etc.)
   Nu exista nicio lista cu privire la astfel de activitati.
   Ref. la a treia intrebare, care de altfel este foarte buna, va precizam ca statul poate verifica orice prin control fiscal. Cand, cum si de catre cine sunt intrebari care nu au raspuns in legislatie. Funcţia statului de a verifica nu este reglementată expres, şi informal aceasta poate fi considerată ca fiind "delegată" către contribuabilul donator.

 37. Buna ziua,

  Domiliciliez in alta localitate decat cea din buletin. Am citit pe site-ul Dumneavoastra ca poate trimite prin posta formularul completat, cu precizarea ca se va transmite "cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul)." Va trebui sa anezex formularului o scrisoare recomandata sau trimit plicul ca pe o scrisoare recomandata?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns,

  Livia

  1. pentru andrei

   Am cautat si nu am gasit un site web care sa contina legislatia actualizata privind ONGurile, voluntariatul. Mai cautam, asteptam sugestii, si … daca nu gasim vom publica noi online toata legislatia actualizata cu privire la activitatile nonprofit, sponsorizare, voluntariat, actualizata si structurata in stilul CodFiscal.net.

   Later Edit: pe http://www.stiriong.ro/pagini/legislatie-ong.php este publicata legislatia relevanta, dar nu este actualizata la zi.

 38. EX EMPLUL DUMNEAVOASTRA:
  venit impozabil lunar 1.000 lei —> impozit lunar = 160 –> impozit anual 160×12=1920 –> 2% = 2% din 1920= 38,4 lei

  Totusi la pilonul 2 de pensie privata , legea spune ca se vireaza 2% din CAS -ul platit de salariat(care este 10.5%), la stat ramanand numai 8.5%. Deci statul vireaza 2% din cele 10.5% , adica aproximativ 1/5 din suma.De ce la aceeasi exprimare a legiuitorului , la impozitul pe salariu se schimba modul de calcul pentru cei 2%.

  CALCULUL CORECT ESTE ACESTA :
  venit impozabil lunar 1.000 lei —> impozit lunar = 160 –> impozit anual 160×12=1920 –> 2% = 2% din 12.000 (venit impozabil anual)= 240 lei (suma pentru redirectionare)
  1920-240= 1680(impozit ramas la stat)

  Daca oamenii ar sti ca sumele nu sunt chiar asa mici , poate ca ar fi mai interesati unde ajung.

  1. pentru Gabi

   art. 57 (4) din Codul Fiscal 2010 prevede: Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit ….

   art. 18 (2) din Legea 12/2010 BASS 2010 prevede: In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Concluzii: Exprimarile leguitorului fiscal sunt foarte diferite. Calculul prezentat de noi este cel CORECT. Cota de CAS cumulata angajat si angajator este de peste 30%, cota de impozit pe venit este 16%, destinatia sumelor este total diferita (plasamente versus cheltuieli), statul nu isi permite sa renunte la 2% din venitul impozabil, ci doar la 2% din impozitul incasat, adica 2% din 16% = 0.32% din venitul impozabil. In scenariu dvs, sumele ar fi uriase la nivel macroeconomic (o transa FMI).

   La 4-5 milioane de potentiali donatori (angajati, fara a include PFA) x aprox. 10 euro/an = 40 – 50 mil. euro fonduri disponibile pentru proiectele ONG-urilor care reusesc sa convinga ca merita aceste fonduri.

 39. Buna ziua. Va scriu in numele fundatiei la care lucrez. Doresc sa va intreb daca este o alta procedura pe care trebuie sa o facem pentru a putea primi cei 2%? Ma refer la documentatie suplimentara si daca da, unde trebuie depusa.
  Va multumesc anticipat

 40. pentru Alin
  Se pot directiona 2% catre asoc. de proprietari. Activitati nonprofit reprezinta activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale sau in interes personal nepatrimonial. Sau cu alte cuvinte, fara scop patrimonial, fara intentia de a obtine profit.
  Prin legea care sta la baza infiintarii asociatiilor de proprietari aceste desfasoara o activitate nonprofit. In principiu, consideram ca acesti bani pot fi folositi pentru izolarea termina a blocului, intrucat reprezinta o activitate fara scop patrimonial in interesul unei comunitati.

 41. Buna ziua!
  Am doua probleme asupra carora nu sunt lamurita.
  1. Am auzit ca acesti 2% din impozit pot fi donati si in contul bancar al unui copil, cont in care primeste alocatia de la stat.
  2. Declaratia pe venit poate fi depusa si la administratia financiara din localitatea de resedinta.
  Spuneti-mi daca sunt adevarate aceste doua probleme.
  Multumesc!

  1. pentru Lacramioara
   1. Nu se poate dona 2% direct catre un copil in contul bancar in care primeste alocatia de stat. Se poate dona numai catre entitati nonprofit/biserici, infiintate potrivit legii.
   2. Da, se poate depune formularul si la adm.fiscala din localitatea de resedinta.

 42. Buna ziua. Am obtinut numai venituri din salarii in cursul anului 2009, mai exact pana in iulie 2009. Mai e necesara depunerea Declaratiei 200? Si daca vreau sa directionez cei 2% corespunzator perioadei pentru care am obtinut aceste venituri, o pot face?

  1. pentru Carmen
   Daca ati realizat numai venituri din salarii in 2009, atunci nu trebuie sa depuneti declaratia 200, D200. Se poate directiona 2% din impozitul pe salarii platit in anul 2009 (in perioada in care ati fost angajata) prin completarea si depunerea formularului 230, D230.

 43. Doresc sa va intreb, in caz ca am depus deja fisa pentru directionarea celor 2 la suta la administratia financiara unde am domiciliul, dar intre timp, inainte de 15 mai imi voi schimba domiciliul deci si buletinul, ce trebuie sa fac? sa redepun fisa la administratia de care voi apartine? sau se ia deja in consideratie de la vehciul domiciliu? va multumesc anticipat

 44. Buna….in legatura cu acest 2 % din impozit…ma numesc Roxana- Andreea si sunt la univ tehnica "Gh. Asachi" iasi, la facultatea de textile-pielarie, si de curand sa infiintat o asociatie , ASITEX, si cautam doritori ,care nu au dirijat inca acesti 2% sa ii dirijeze catre facultatea noastra…daca doriti sa faceti acest lucru va rog lasati un mail la adresa roxana_tuv@yahoo.com

  si detalii in legatura cu asociatia ASITEX si facultatea Textile-Pielarie si Management Industrial Iasi gasiti la adresele :
  http://asitexlocdemunca.blogspot.com/ si http://asitexlocdemunca.blogspot.com/

  va multumesc

  P.S: nu ne trebuie nici o fisa fiscala….trebuie completat doar un formular, pe care il gasiti la mine, iar de restul se va ocupa secretariatul Facultatii.

  1. pentru Gabriela si pentru Dania
   1. Da, se pot directiona si catre asociatiile de proprietari, dar numai pentru activitati nonprofit. In acest sens, Normele de aplicare ale Codului Fiscal precizeaza:
   In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.
   2. Da, se pot directiona catre biserici, unitati de cult.

  1. pentru Ana-Maria

   Facilitatea fiscala 2% este aplicabila numai persoanelor fizice, nu este aplicabila societatilor comerciale. Persoanele juridice pot sustine ONG-urile prin donatii si sponsorizari.

   Potrivit art. 21 (4) p), contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:

   1. 3 la mie din cifra de afaceri;

   2. 20% din impozitul pe profit datorat.

   În limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale

 45. Buna ziua! Mã intereseaza daca pot directiona doilasuta din impozit urmatoarele categorii:

  – mamele cu indemnizatie pentru cresterea copilului pana la doi ani

  – persoanele cu salar minim sau pe jumatate de norma?

  Multumesc anticipat.

   1. pentru David 2

    Potrivit art. 42 a), in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

    a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

    Nu exista restrictii, dar veniturile din indemnizatie de crestere copil sunt neimpozabile, si in consecinta impozitul datorat este zero si donatia este zero.

    Persoanele care au salariu minim pe economie sau cele cu jumatate de norma realizeaza venituri impozabile deci pot directiona 2% dim impozit.

 46. Conf. Prevederilor art. 3 lit. g din Legea nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari:
  g) asociaţie de proprietari – formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-un condominiu;
  In consecinta, asociatia este nonprofit.
  In atare conditii, pot directiona cei 2% in contul asociatiei de proprietari unde locuiesc?
  Ar fi un beneficiu major pentru asociatie, ca membrii sai sa poata fcae acest lucru.
  Din aplicarea legii asa se deduce.

 47. Buna ziua,
  1.Ca si contribuabil, cum pot verifica daca administratia financiara vireaza cei 2% la Asociatia ptr care am optat ?
  2. Care este termenul pana la care administratia financiara are obligatia de a vira suma aferenta catre asociatii, ONG-uri?
  3. Ce pot face in situatia in care administratia financiara nu a virat suma asociatiei ptr care am optat?
  Multumesc anticipat.

  1. pentru Ana H

   1. Solicitati in scris la administratia fiscala: data virarii, suma si beneficiarul platii reprezentand impozitul directionate de dvs.. In termen de 30 de zile, au obligatia sa va raspunda.
   2. Termenul este 31 decembrie al anului in care se face cererea.
   3. In cazul in care cererea dvs. nu a fost operata de fisc, in termenul legal, o prima actiune ar fi solicitarea in scris de explicatii, urmata de depunerea unei contestatii la fisc adresata directorului sau conducatorului organului superior (minister). In final, instanta are ultimul cuvant.

 48. Eu am fost admisa la niste studii de master in Marea Britanie si as dori sa fac rost de bursa. DIn pacate, nici o firma din cate am intrebat nu este dispusa sa redirectioneze cei 2% pt o bursa…insa ar fi cateva persoane. Unde trebuie sa merg si ce fel de documente imi trebuie pentru ca salariatii sa poata sa imi transfere cei 2% pentru bursa respectiva? Eu am deja acceptul universitatii. Trebuie sa fac contract individual cu fiecare salariat? Multumesc!

  1. pentru Ema
   Firmele nu pot directiona 2% din impozit. Aceasta facilitate este aplicabila numai persoanelor fizice. Societatile comerciale pot acorda burse private sub forma de sponsorizare.
   Cadrul legal pentru acordarea de burse private este LEGEA nr. 376/2004 privind bursele private si ORDINUL MFP/MEC nr. 1.759 /2004, nr. 5.371 /2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private.
   In anexa la instructiuni, este un model de contract pentru acordarea bursei privata care poate fi adaptat pentru fiecare situatie.
   Din modelul de contract, rezulta ca acesta ar trebui incheiat cu fiecare persoana (angajat) in parte.
   Procedura pentru veniturile obtinute in 2010 este urmatoarea:
   – se incheie contractul, in care se stabileste suma, perioada, modul de plata, etc.
   – persoana virează/achita in numerar bursierului suma de bani stabilita. Documentul justificativ de plata a bursei private in cazul platitorilor persoane fizice poate fi si un înscris intre acesta si beneficiarul bursei, care va cuprinde obligatoriu elementele de identificare a partilor din contract: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data platii.
   – pana pe 15 mai 2011, persoana solicita la organul fiscal restituirea sumei acordate sub forma de bursa privata. Limita maxima ce poate fi restituita este 2% din impozitul pe venit datorat si achitat de catre acesta in anul 2010. Persoana care a platit bursa va completa si depune la organul fiscal o declaratie 200 si/sau 230, dupa caz. Impreuna cu declaratia trebuie depuse Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei (in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul). In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus anexeaza in copie.
   – pana pe 31 decembrie 2011, organul fiscal va restitui suma persoanei care a acordat bursa, in limita a 2 % din impozitul pe venit, conform OMEF 2025/2008 privind deducerea cheltuielilor cu economisirea pentru locuinte si restituirea cheltuielilor cu bursele private

 49. Buna ziua. Ma intereseaza si pe mine cum pot retrage de la biserica acei 2% si redirectionarea lor in alta organizatie. Un posibil raspuns cat mai imediat? Ce forme legale pot inteprinde pentru anularea celor 2% pentru biserica. Multumesc.

  1. pentru dan

   Potrivit http://codfiscal.net/art-15-scutiri/ (3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz.

   Veniturile ONG obtinute din facilitatea 2% sunt scutite de la plata impozitului pe profit, in concluzie, deductibilitatea cheltuielilor cu salariile nu este relevanta. Doar daca obtineti venituri comerciale, peste limitele scutite, atunci se aplica regulile de deductibilitate.

 50. Buna ziua,
  am si eu o intrebare…..nepotica mea are diabet de la varsta de 3 ani si ar fi o posibilitate de operatie in germania care costa in jur de 12 000 de euro si as dori sa stiu daca nu se pot dona acei bani in contul meu de pfa.

  1. pentru Loredana

   PFA poate dona bani, dar cheltuielile sunt deductibile limitat la calculul impozitului, in limita la 5% diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

   Banii nu pot fi donati prin facilitatea de 2%, dar poate in baza art. 48 din Codul Fiscal.
   http://codfiscal.net/art-48-reguli-generale-de-st… prevede:

   (5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

   a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

   Sumele ce depasesc acesta limita sunt nedeductibile la calculul impozitului datorat.

   Trebuie incheiat un contract conform legii 32/1994, lege care prevede:

   În condiţiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată.

 51. pentru roxymob
  Fisele fiscale (formular 210 aprobat prin OMEF 2293/2007 – http://codfiscal.net/omef-22932007-formularul-210… se depun la organul fiscal competent, in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si ștampilat conform legii.
  Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor, care poate fi descarcat gratuit de pe http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaCont….

  Angajatorii au obligatia sa editeze fisa fiscala si in format hartie, in doua exemplare:
  — un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastrează de catre angajator;
  — un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmaneaza angajatului.
  Termenul de depunere a fiselor fiscale este pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.
  In concluzie, angajatorul (contabilul, resursele umane, etc.) trebuie sa depuna la FISC fisa fiscala in format electronic impreuna cu un borderou, si trebuie sa inmaneze angajatului un exemplar in format hartie obligatoriu semnat si stampilat. Fisa fiscala trebuie depusa la Fisc si inmanata angajatului in fiecare an.
  De asemenea, cererea pentru directionarea a 2% din impozit trebuie depusa in termen in fiecare an. Pentru alte informatii, nu ezitati.

 52. pentru Mihai
  PFA impozitati pe baza normelor de venit pot directiona 2% prin completarea si depunerea fomularului 200.
  Instructiunile de completare ale formularului 200 aprobate prin OMEF 1815/2008 cuprind o NOTA care precizeaza:
  Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, care nu au obligatia depunerii declaratiei si au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau unei unitati de cult completeaza formularul conform instructiunilor.

 53. Vad ca sunteti foarte bine documentati. Va pun si eu o intrebare. Fisa fiscala trebuie sa fie semnata si stampilata, nu? Cine o duce ? Contabilul? E obligatoriu sa fie stampilata? Si e obligatoriu sa fie depusa in fiecare an? Tot vreau sa donez si eu 2 % dar pana aflu toate informatiile trece 15 mai. Va multumesc.

  1. pentru Denes
   Cererea 230 se poate depune incepand cu prima zi a anului urmator celui de realizare a venitului. Termenul maxim de depunere este 15 mai a anului urmator.
   FISC-ul ar trebui sa vireze sumele catre ONG pina cel tarziu 31 decembrie a anului urmator celui de realizare (pentru 2009, termenul este 31 decembrie 2010).

 54. Am si eu o intrebare in legatura cu cei 2%. Cat reprezinta acest procent, de fapt? Adica……. Impozitul pe venit este de 16%. Statului ii ramane 14% si eu redirectinez 2% sau statului ii revin 98% (din 16 % calculat ca un intreg) si eu redirectionez restul de 2% pana la 100%?????????

 55. Imi cer scuze pentru comentariu, dupa mai multe cautari mi-am dat seama ca nu am completat formularul corect. Banui ca trebuia completat formularul 200 in cazul meu si nu 230. Putea totusi sa-mi zica doamna aceea acest mic detaliu.

 56. Buna ziua, sunt PFA si voiam sa directionez 2% din impozit catre o fundatie, am completat formularul si l-am depus la finante. M-a sunat o doamna de acolo spunandu-mi ca ii trebuie fisa fiscala, dar i-am spus ca sunt doar PFA, nu si salariat, deci nu am fisa fiscala. Raspunsul ei a fost ca nu pot directiona cei 2% daca nu sunt salariat. Mi-e greu sa cred acest lucru si de aceea v-as intreba pe dvs daca asa este sau nu.
  Multumesc.

 57. Am directionat 2% din salariu scolii unde invata baietelul meu in anul 2007 si as dori ca in continuare acesti bani sa ramana scolii. Trebuie sa reinoiesc cererea de redirectionare in fiecare an? Nu stiu daca banii sunt gestionati de catre scoala sau de catre stat.

 58. Buna ziua,

  reprezint un ONG din Timisoara si asa dori sa ma ajutat cu raspunsuri la cateva intrebari:
  1. cum se poate verifica daca administratiile financiare vireaza cei 2% de la toti contribuabilii care au optat pentru organizatia noastra? este legat sa solicitam lista persoanelor care au directionat catre noi (in ideea de a verifica daca au fost procesate toate formularele 230)?
  2. care este termenul pana la care admin financiare au obligatia de a vira sumele aferente catre ONG-uri?
  3. ce putem face in situatiile in care admin. financiare nu au virat pana in prezent.

  Trebuie sa spun ca noi am trimis in tara, la peste 50 de administratii financiare plicuri cu formularele 230, dar pana in prezent am primit sumele virate de la cel mult 40% dintre admininistratii.

 59. pentru Loredana

  La situatia dvs consideram ca sunt doua posibile solutii:

  1. cautati si gasiti un ONG (fundatie sau asociatie) sau o biserica (unitate de cult) cu care sa incheiati o intelegere scrisa (conventie) prin care acesta se angajeaza sa suporte chetuielile pentru baietel in limita donatiilor obtinute personal de dvs.

  sau

  2. infiintati dvs. un ONG, procedura de infiintare este prezentata pe http://www.infoong.ro/index.php/Ghid-infiintare-O

  Referitor la prima solutie, trebuie sa fiti atenta pentru ca totul se rezuma in cele din urma la incredere. Verificati temeinic ONG-ul gasit. Cea de-a doua varianta este mai sigura, dar implica intocmirea unor acte si urmarea unei proceduri legale de infiintare.

 60. multumesc pt raspunul dumneavoastra atat de rapid,cu inca o intrebare va mai deranjez,daca nu rezolv cu cei de centru de medicina hiperbara ,cum ar putea baietelul meu sa beneficieze de cei 2 %,am avea foarte multe persoane care vor sa ne ajute cu cei 2 %.

  va multumesc

 61. pentru Loredana

  Termenul de depunere este 15 mai anul curent pentru veniturile realizate in anul anterior, deci acum nu mai puteti directiona aceasta suma. In 2010, pana pe 15 mai 2010, trebuie sa depuneti formularul pentru donarea a 2 % din impozitul datorat pentru veniturile obtinute in 2009.

  Beneficiar al sumei cu titlul de donatie reprezentand 2% din impozitul pe venit poate fi doar un ONG, asociatie, fundatie. Din informatiile de pe site-ul centrului, http://www.medicinahiperbara.ro, nu am aflat daca centrul este, din punct de vedere juridic, o organizatie nonprofit. Intrebati la centru, regimul juridic de organizare al acestuia. Daca este asociatie sau fundatie organizata conform legii atunci puteti dona centrului prin acesta facilitate, daca nu este, atunci nu puteti dona.

 62. urgent !!!!!!!!!!buna ziua ,am un baietel de 6 anisori cu ceva probleme neurologice si de ceva timp facem terapia cu oxigen care este foarte costisitoare adica 400 ron sedinta/zi la centrul de medicina hiperbara constanta,as putea sa donez 2 % acestiu centru? si cum procedez ;se mai depun formulare?

 63. pentru denisa
  Beneficiar al sumei cu titlul de donatie reprezentand 2% poat fi doar un ONG, asociatie, fundatie, dar puteti incheia o intelegere scrisa cu reprezentantii fundatiei pentru a primi sumele obtinute de dvs. pentru baietel.

  Beneficiar al sponsorizarii poate fi si o persoana fizica, care poate fi sa nu fie inscrisa in nicio asociatie/fundatie.

 64. am un baietel cu autism si facem terapia ABA acasa.suntem inscrisi intr-o asociatie de profil.as vrea sa stiu daca de directionarea celor 2% poate beneficia strict copilul meu sau asociatia beneficiaza de bani si ii gestioneaza cum crede de cuviinta,chiar daca sunt obtinuti prin apelul meu ca mamica catre cunostinte.pentru sponsorizari este nevoie sa fii inscris intr-o asociatie sau acestea se pot face si unei persoane fizice?va multumesc.

 65. Intrebare: am un baietel cu autism si facem terapia Aba acasa .Ca si persoana fizica pot sa primesc 2%din impozitul pe venit al unei firme daca aceata este de acord sa-i doneze?am acte despre platile consultantei ABA si diagnostis si evaluari.Astept raspuns va rog frumos si daca nu se poate ce trebuie sa fac ca sa obtin o donatie?

  Referitor la intrebarea dvs.:
  1. conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, pot fi directionati 2 % din impozit numai catre organizati nonprofit si catre unitati de cult organizate potrivit legii. In consecinta, nu puteti sa primiti in calitate de persoana fizica astfel de donatie.
  2. conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, doar persoanele fizice si PFA au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute, adica o firma, persoana juridica, nu poate sa va doneze 2%.

  Pentru a obtine fonduri, aveti ca soluti:
  1. sa infiintati o fundatie/asociatie si sa convingeti cat mai multe persoane fizice sa va directioneze 2% din impozitul pe venit
  2. sa convingeti cat mai multe firme, persoane juridice, sa va ofere sume de bani sub forma de sponsorizare. In anumite limite, aceste cheltuieli de sponsorizare sunt deductibile din impozitul pe profit pentru respectiva firma, cu alte cuvinte nu reprezinta un cost pentru firma.
  3. sa apelati la asociatiile de profil (www.autism.ro, http://www.autismromania.ro, etc.)

  Va dorim succes, []

 66. pentru Andreea

  Instructiunile de completare a formularului 230, aprobate prin Ordin am ministrului de finante, nu cuprind obligatia contribuabilului de a depune si copie dupa fisa fiscala, impreuna cu formularul completat si semnat.

  Cu toate acestea, daca formularul este depus de o persoana terta (nu este depus direct de catre dvs.), practica organului fiscal este sa solicite si o copie dupa fisa fiscala, pentru a avea in plus o proba a consimtamantului contribuabilului. De asemenea, este posibil ca unii functionari fiscali neinformati (a se citi comozi) sa solicite si o copie a fisei fiscale.

  Prin urmare, va propunem sa depuneti personal (sau prin posta cu scrisoare recomandata) formularul la administratia financiara, si pentru prudenta sa aveti la dvs. si o copie a fisei fiscale.

 67. Am completat formularul de 2% pentru o fundatie , dar acum mi-au transmis ca nu pot depune formularul fara sa atasez fisa fiscala ( cu toate ca am venituri doar din salarii ) . In conditiile in care angajatorul a depus fisa fiscala la Finante este fondata solicitare fundatiei , pentru vreau sa donez dar nu vreau ca veniturile mele sa fie publice ? multumesc ,

 68. pentru Dana

  Prin facilitatea fiscala 2 la suta, se pot finanta cheltuielile efectuate de contribuabilul (finantator al bursei) in cursul anului fiscal cu burse private acordate numai in conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private si cu Ordinul comun MEdC nr. 5371, MFP nr. 1759, din 24.11.2004 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private.

  Conform art. 7 din Legea 376/2004, bursa privata nu poate fi acordata rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv. Prin urmare, prin aceasta facilitate fiscala nu poate fi finantata burse de studii pentru copii dvs.

  LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private (consolidata-actualizata pana la data de 12.03.2009)

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  Art. 1 (1)Bursa privata reprezinta sprijinul pentru studii acordat, in baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tara sau din strainatate.

  (2)Cuantumul bursei private se stabileste la incheierea contractului si se poate modifica ulterior numai prin act aditional la acesta.

  Art. 2 (1)Contractul prin care se acorda bursa privata cuprinde clauze privind modul in care beneficiarul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile de studiu, precum si celelalte conditii in care se ofera bursa.

  (2)Contractul se semneaza de beneficiar sau, in functie de varsta, de beneficiar, cu acordul reprezentantului sau legal, si de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizica ce ofera bursa.

  (3)Beneficiarul bursei private are obligatia sa prezinte contractul, in vederea avizarii, la institutia/unitatea de invatamant in care studiaza.

  (4)Contractul poate contine clauze prin care sa se stabileasca obligatia beneficiarului de a lucra dupa finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumita perioada, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privata, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite.

  (5)Pe perioada acordarii bursei private se interzice ca beneficiarul sa lucreze pentru cel ce acorda bursa sau pentru alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta.

  Art. 3 Bursa privata poate fi acordata pe intreaga durata a studiilor sau pe o perioada mai scurta de timp, stabilita prin contract.

  Art. 4 Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de catre cel care acorda bursa sau de alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta.

  Art. 5 abrogat

  Art. 6 abrogat

  Art. 7 Bursa privata nu poate fi acordata, in conditiile prezentei legi, rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv.

  Art. 8 arbogat

  Art. 9 abrogat

  Art. 10 În termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor emite instructiuni pentru aplicarea acesteia, care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

  PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU

  Lege publicata in Monitorul Oficial cu numarul 899 din data de 4 octombrie 2004, modificata completata de vezi fisa act cdep.ro

 69. pentru Mihaela

  Nu se poate directiona 2% din impozitul pe venitul din dividende pentru sustinerea unui ONG.

  Conform art. 65 (1), veniturile din investitii cuprind: a) venitul din dividende; b) venituri impozabile din dobanzi; c) castiguri din transferul titlurilor de valoare, si d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, si e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

  Dintre veniturile din investitii, conform art. 84, se poate directiona 2% numai din impozitul pe (1) castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, şi (2) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

 70. Intrebare: Locuiesc si muncesc in Bucuresti, am viza de resedinta in Bucuresti sector 5, dar adresa din buletin este in Suceava. Unde depun fomularul pentru a dona cei 2 la suta din impozit?

  Raspuns: La administratia financiara din Suceava, localitatea de domiciliu, sau din Bucuresti, sector 5, localitatea de resedinta.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version