DGFP: TVA redus 5% pentru locuinte – regularizarea TVA, facturarea finala

1370

Urmare adresei dvs. inregistrate la DGFP Brasov sub nr./13.01.2009, in conformitate cu prevederile OPANAF nr. 1338/2008 pentru aprobarea procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale, va comunicam urmatoarele:

Din cele comunicate de dvs. ati incheiat in anul 2008 cu o societate de constructii un contract de vanzare-cumparare a a unui apartament, in baza caruia ati achitat pe parcursul anului 2008 sume reprezentand avansuri, conform facturilor de avans emise de societatea de constructii. Facturile de avans au fost intocmite prin aplicarea TVA in cota de 19%, in baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in vigoare inainte de modificarea adusa prin OUG nr. 200/2008.
Societatea de constructii va emite facturi fiscale finala si va avea loc transferul dreptului de proprietate asupra apartamentului de la acesta catre dvs. dupa data de 15 decembrie 2008, cand a intrat in vigoare modificarea adusa art. 140 din Codul Fiscal de OUG nr. 200/2008, prin introducerea unei cote reduse de TVA de 5% pentru livrarea imobilelor ca parte a politicii sociale.
Potrivit acestor prevederi ale Codului Fiscal, respectiv art. 140 alin (2^1) lit.c), dupa data de 15.12.2008, se aplica cota redusa de TVA de 5% pentru livrarea imobilelor ca parte a politicii sociale, in conditiile prevazute la acest articol. Pentru aplicarea acestui articol au fost elaborate norme metodologice, prevazute de HG nr. 1618/2008 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.
Pornind de la ipoteza indeplinirii conditiilor  prevazute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul fiscal, in anul 2009, la data livrarii apartamentului, factura se intocmeste de furnizor prin aplicarea cotei de 5% la TVA, conform art. 140 alin. (3), portivit caruia cota aplicabile este cea in vigoare la data la care intevine faptul generator. Conform art. 134^1 alin. (3) din Codul fiscal, faptul generator intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator, in cazul dvs. dupa data de 15.12.2008.

La art. 140 alin. (4) se prevede faptul ca in cazul schimbarii cotei (asa cum s-a intamplat incepand cu 15.12.2008) se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri (5% in situatia de fata), pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2). Aceste cazuri includ si avansurile incasate inainte de data la care intervine fptul generator, pentru care, in baza alin. (3) al art. 140, s-a aplicat cota in vigoare la data incasarii acestora (19% in situatia de fata), intrucat atunci a intervenit exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (2) lit.c). Prin urmare, in aceste cazuri, in anul 2009 se va aplica cota de 5% la facturile de avans prin corectarea celor intocmite in anul 2008 cu cota de 19%.
Prin regularizarea TVA se aplica prevederile art. 159 alin. (1) lit.b) din Codul fiscal referitoare la corectarea informatiilor inscrise in facturi, potrivit carora, in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinde, pe de o parte, informatiile documentului initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de o parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte, si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat.

Prin urmare, conform prevederilor legale invocate mai sus, in anul 2009, la data la care vor fi indeplinite formalitatile legele pentru transferul dreptului de proprietate asupra apartamentului, , societatea de constructii, in calitate de furnizor, va proceda la regularizarea TVA aferent facturilor de avans emise cu cota de 19% in anul 2008, prin stornarea acestora si va facturi fiscale intreaga valoare a apartamentului cu TVA de 5%, daca se indeplinesc conditiile prevazute la art. 140 alin. (2^1) lit. c) din Codul Fiscal.

Justificarea indeplinirii conditiilor se face pe baza de documente, precum : contractul de vanzare-cumparare, facturile emise, declaratia pe propria raspundere, autentificata de un notar, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. 140 alin. (2^1) lit. c) pct. 1 si 2, documentatia cadastrala anexata la actul de vanzare-cumparare incheiat in conditiile legii, in care trebuie sa fie inscrise datele privind suprafata utila a locuintei, exclusiv anexele gospodaresti, si, dupa caz, a terenului pe care este constructia. Veti avea in vedere in acest sens si prevederile pct. 23 alin. (7) – (9) din normele metodologice date in aplicarea art. 140, introduse prin HG nr. 1618/2008.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
SEF SERVICIU

sursa: asistenta contribuabil DGFP Brasov, 21.01.2009, (pdf)

- Publicitate -

1 COMENTARIU