Luni, 28 februarie 2011, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru consultare publica proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte.

Potrivit proiectul de HG, verificarea situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit prevazuta la art. 109^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror alte elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

Pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, proiectul de HG prevede utilizarea urmatoarelor metode indirecte de control:
a) metoda sursei si cheltuirii fondului;
b) metoda fluxurilor de trezorerie;
c) metoda patrimoniului.

Referitor la aceste metode indirecte de control, proiectul de HG cuprinde urmatoarele precizari:

51. (1) Metoda sursei si cheltuirii fondului consta in compararea cheltuielilor efectuate de o persoana fizica cu veniturile declarate in perioada verificata.
Metoda se bazeaza pe principiul ca orice cheltuiala in exces fata de valoarea declarata a veniturilor reprezinta venit impozabil nedeclarat.
(2) Pentru reconstituirea venitului obtinut atat din surse impozabile cat si din surse neimpozabile, care este luat in considerare la stabilirea bazei impozabile ajustate, se au in vedere fluxurile de numerar.
(3) Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociaza cheltuielile si veniturile persoanei fizice, determinandu-se astfel in intregime numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor care va fi comparat cu numerarul incasat din orice sursa.
(4) Pentru stabilirea bazei impozabile ajustate se va calcula balanta veniturilor si cheltuielilor efectuate, fiind luate in considerare veniturile, respectiv sumele incasate, cheltuielile totale, veniturile neimpozabile, cresterile si descresterile nete ale activelor in perioada verificata.
(5) Determinarea veniturilor sustrase de la impozitare consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii.

- publicitate -

52. (1) Metoda fluxurilor de trezorerie consta in analiza intrarilor si iesirilor de sume in conturile bancare, precum si a intrarilor si iesirilor de sume in numerar, pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestor miscari cu sursele de venit si utilizarea acestora.
(2) Metoda poate furniza indicii pentru a descoperi venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii si frecventei depunerilor in conturile bancare si a surselor acestor depuneri.
(3) Determinarea veniturilor sustrase de la impozitare consta in compararea disponibilitatilor banesti din conturile bancare si evidentiate in documente sau folosite la plata cu numerar, cu toate veniturile din surse impozabile depuse in conturile bancare sau folosite la plata cu numerar a unor cheltuieli in perioada supusa controlului.
(4) Prin aplicarea metodei rezulta fie o diminuare a venitului declarat, fie o majorare a cheltuielilor declarate sau o combinare a celor doua.

53. (1) Metoda patrimoniului permite stabilirea bazei impozabile ajustate pentru o persoana fizica verificata, analizand cresterea, respectiv descresterea patrimoniului net al acesteia.
(2) Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unei persoane fizice pe parcursul unui an fiscal, dupa ajustarea cu cheltuielile efectuate si veniturile neimpozabile.
(3) Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.
(4) Metoda se bazeaza pe faptul ca, pentru orice an, venitul unei persoane fizice este folosit pentru elemente de cheltuieli inclusiv pentru cresterea patrimoniului net sau pentru scaderea obligatiilor.
(5) Metoda ofera indicii cu privire la efectele pe care le au asupra patrimoniului net achizitionarea de active, reducerea de obligatii si cheltuielile efectuate din surse de venit care nu sunt declarate ca fiind impozabile.

Documente anexate:
– 2011-02-28-HG-metode-indirecte-controlul-averilor
2011-02-28-anexa-HG-metode-indirecte-controlul-averilor
– 2011-02-28-Nota-Fundamentare-HG-metode-indirecte-controlul-averilor

1 COMENTARIU