MFP: Proiect martie 2009 pentru Metodologia de solutionare a deconturilor TVA cu sume negative cu optiune de rambursare

47

In sectiunea Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice (Transparenta decizionala) de pe site-ul anaf.ro, a fost publicat proiectul de Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de Taxa pe Valoarea Adaugata cu optiune de rambursare.

Referatul de aprobare justifica necesitatea unei noi metodologii, in vederea accelerarii procesului de rambursare TVA (vezi situatii ANAF 28 februarie 2009) , si prezinta propunerile de modificare a metodologiei in vigoare pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, astfel:
a) uniformizarea conditiei de risc fiscal mare, conditionata de faptele inscrise in cazierul fiscal, pentru toate categoriile de persoane impozabile, fiind considerati cu risc fiscal mare numai contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor,
b) eliminarea de la conditiile de risc fiscal mare si rambursare cu inspectie fiscala anticipata (SIN=1), a unor conditii existente, referitoare la deconturile depuse de:
– persoanele impozabile care, in decurs de 6 luni, au renuntat de cel putin 2 ori la optiunea de rambursare, dupa incadrarea la categoria de risc mediu sau mare. Avand in vedere ca aceasta renuntare la optiunea de rambursare poate constitui un semnal ca respectivul contribuabil nu doreste efectuarea inspectiei fiscale, se propune ca aceste deconturi sa fie totusi supuse procedurii de solutionare a solicitarii de rambursare, insa organele de inspectie fiscala sa fie anuntate, in vederea cuprinderii, cu prioritate, a contribuabilului in programul de inspectie fiscala;
– persoanele impozabile care nu au nici un salariat, avand in vedere ca riscul asociat acestor situatii nu a putut fi evaluat in practica rambursarilor de TVA;
– persoanele impozabile care desfasoara activitatea in anumite domenii considerate de organele de inspectie fiscala ca prezinta un risc fiscal mare. Aceste domenii au fost introduse in fisa Indicatorilor de inspectie fiscala, in scopul analizei gradului de risc;
c) modificarea modului de calcul al SIN-ului, respectiv acesta se va calcula trimestrial, nu semestrial , pentru a reflecta mai corect situatia contribuabilului;
d) reintroducerea unui regim special de rambursare pentru exportatori (persoane care desfasoara activitati de export, in nume propriu sau in comision si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA), similar cu cel care a fost aplicat in cursul anului 2007, avand in vedere actualele conditii economice, precum si propunerile A.N.E.I.R..
– incadrarea in acest regim a unui numar mai mare de exportatori, prin diminuarea plafonulului de exporturi de la 1.000.000 euro la 1.000.000 lei.
– eliminarea de la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele impozabile pentru a beneficia de regimul special pentru exportatori a urmatoarelor conditii:
– depunerea tuturor situatiilor financiare, cu termen de depunere in ultimele 12 luni, avand in vedere faptul ca depunerea situatiilor financiare nu are o influenta directa asupra obligatiilor fiscale si asupra comportamentului strict fiscal.
– neinregistrarea de obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;
e) aprobarea rambursarii cu inspectie fiscala ulterioara in cazul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, datorita specificului activitatii desfasurate

- Publicitate -