Home Asistenţă & Ghiduri Asistenta ANAF-MFP ANAF: Facturarea electronica – factura fiscala trimisa exclusiv prin e-mail

ANAF: Facturarea electronica – factura fiscala trimisa exclusiv prin e-mail

2
5017

Intrebare: Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de facturile trimise exclusiv prin e-mail?

Raspuns ANAF 11 februarie 2009: Posibilitatea trimiterii prin mijloace electronice a facturilor este prevazuta la art. 155 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

La pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt enumerate conditiile in care facturile pot fi transmise prin mijloace electronice.

Redam in cele ce urmeaza continutul pct. 73 din normele mentionate la paragraful precedent:
„73. (1) În sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii:
a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:
1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
2. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin: semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date sau orice alte mijloace electronice agreate de Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
3. sa existe un document centralizator pe suport hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal;
b) pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania:
1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
2. sa existe un document pe suport hartie cu evidenta tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal;
(2) În sensul alin. (1) lit. b) conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.

In opinia noastra, conditiile mentionate mai sus se refera la persoanele care doresc sa emita, sa transmita si sa stocheze facturi prin mijloace electronice, fara a mai avea obligatia de a emite facturile si pe suport de hartie, ci doar de a intocmi un document centralizator al facturilor emise prin mijloace electronice.

In situatia in care nu se doreste stocarea facturilor prin mijloace electronice, ci doar transmiterea lor catre beneficiar via e-mail, consideram ca nu este necesara indeplinirea conditiilor prevazute mai sus. In sprijinul acestei afirmatii amintim ca nu mai sunt necesare semnarea si stampilarea facturii, prin urmare, facturi fiscale primita pe e-mail si printata poate fi considerata exemplar original. Consideram ca aceasta procedura are ca scop numai facilitarea punerii la dispozitie a facturii de catre furnizor/prestator clientului si nu se incadreaza in prevederile art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal si ale normelor metodologice date in aplicarea acestuia.

Sursa: asistenta ANAF

2 COMMENTS