ORDINUL nr. 297/2009 din 12 februarie 2009 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
2009-03-02 – Publicat in MOf. nr. 127 din 2 martie 2009

OMFP nr. 297/2009 din 12 februarie 2009 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si prevederile art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Pentru anul fiscal 2009, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 5,0%.
ART. 2
Directia generala legislatie Cod fiscal, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 12 februarie 2009.
Nr. 297.

- Publicitate -