OMFP 297/2009 – Indicele de inflatie 2009 impozit pe profit anticipat

53

ORDINUL nr. 297/2009 din 12 februarie 2009 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
2009-03-02 – Publicat in MOf. nr. 127 din 2 martie 2009

OMFP nr. 297/2009 din 12 februarie 2009 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

- Publicitate -

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si prevederile art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Pentru anul fiscal 2009, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 5,0%.
ART. 2
Directia generala legislatie Cod fiscal, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 12 februarie 2009.
Nr. 297.

- Publicitate -