OUG 29/2009 – Modificarea Codului fiscal – accize

178

Elemente de noutate:
– majorarea nivelului accizelor pentru bauturile fermentate spumoase de la 34,05 euro/hl de produs la 45 euro/hl de produs si pentru produsele intermediare de la 51,08 euro/hl de produs la 65 euro/hl de produs;
– devansarea calendarului de crestere graduala a accizelor negociat cu Uniunea Europeana pentru tigarete, in doua etape, incepand cu 1 aprilie 2009, astfel incat nivelul de 64 euro/1000 tigarete sa fie atins la data de 1 septembrie 2009 fata de data de 1 ianuarie 2010 prevazuta in calendar;
– majorarea anticipata a accizelor la tigari si tigari de foi, in doua etape, respectiv 1 aprilie si 1 septembrie 2009, până la 64 euro/1000 bucati si similar pentru alte tutunuri de fumat până la 81 euro/kg.
2009-04-01 – Intrare in vigoare.
2009-03-27 – Publicata in MOf. nr. 194 din 27 martie 2009
Nota de fundamentare OUG 29/2009 (pdf)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 29/2009 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
In vederea sustinerii politicii fiscal-bugetare si tinand cont de dificultatile inregistrate pe piata financiara internationala, cu efecte negative asupra pietei interne,
pentru mentinerea unui echilibru intre nivelul veniturilor si al cheltuielilor, care sa asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice,
pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania prin Programul de convergenta 2008-2011, referitor la consolidarea bazei veniturilor bugetare,
pentru asigurarea unui mediu concurential corect operatorilor economici cu produse supuse accizelor din grupa bauturilor alcoolice si pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscala in acest domeniu, se impune adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, coloanele 6 si 7 se modifica si se inlocuiesc cu coloanele 3, 4 si 5 din tabelul de mai jos:

Nr.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza *)(echivalent) euro/U.M.)

2009

1 aprilie

Acciza *)(echivalent) euro/U.M.)

2009

1 septembrie

Acciza *)(echivalent) euro/U.M.)

2010

1

Bere

din care:

h/1 grad Plato*1)

0,748

0,748

0,748

1.1 bere produsa de producatoriii independeti cu o capacitate de productie ce nu depaseste 200 mii hl

hl de produs

0,43

0,43

0,43

2

Vinuri

hl de produs

2.1 Vinuri linistite

0,00

0,00

0,00

2.2 Vinuri spumoase

34,05

34,05

34,05

3

Bauturi fermentate altele decat bere si vinuri

hl de produs

3.1 linistite

0,00

0,00

0,00

3.2 spumoase

45,00

45,00

45,00

4

Produse intermediare

hl de produs

65,00

65,00

65,00

5

Alcool etilic

hl de alcool pus*2)

750,00

750,00

750,00

5.1 Produs de micile distilerii ci o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pus/an

475,00

475,00

475,00

Tutun prelucrat

6

Tigarete**

1.000 tigarete

57,00

64,00

74,00

7

Tigari si tigari de foi

1.000 bucati

57,00

64,00

64,00

8

Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete

kg

73,00

81,00

81,00

9

Alte tutunuri de fumat

kg

73,00

81,00

81,00

Produse energetice

10

Benzina cu plumb

tona

547,00

547,00

547,00

1.000 litri

421,19

421,19

11

Benzina fara plumb

tona

436,00

436,00

452,00

1.000 litri

335,72

335,72

348,04

12

Motorina

tona

336,00

336,00

347,00

1.000 litri

283,92

283,92

293,215

13

Pacura

1000 kg

13.1 utilizata in scop comercial

14,40

14,40

15,00

13.2 utilizata in scop necomercial

15,00

15,00

15,00

14

Gaz petrolier lichefiat

1000 kg

14.1 utilizat drept combustibil pentru motor

128,26

128,26

128,26

14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire

113,50

113,50

113,50

14.3 utilizat in consum casnic*3)

0,00

0,00

0,00

15

Gaz natural

GJ

15.1 utilizat drept combustibil pentru motor

2,60

2,60

2,60

15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire

15.2.1 in scop comercial

0,17

0,17

0,17

15.2.2 in scop necomercial

0,27

0,27

0,32

16

Petrol lampant (kerosen)*4)

16.1 utilizat drept combustibil pentru motor

tona

469,89

469,89

469,89

1000 litri

375,91

375,91

375,91

16.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire

tona

469,89

469,89

469,89

1000 litri

375,91

375,91

375,91

17

Carbune si cocs

GJ

17.1 utilizat in scopuri comerciale

0,15

0,15

0,15

17.2 utilizat in scopuri necomerciale

0,30

0,30

0,30

18

Electricitate

18.1 Electricitate utilizata in scop comercial

Mwk

0,42

0,42

0,50

18.2 Electricitate utilizata in scop necomercial

Mwk

0,84

0,84

1,00

2. La titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, primul asterisc de la nota de subsol se abroga.
Art. II. – Structura accizei totale pentru nivelul accizei la tigarete de 57 euro/1.000 tigarete, prevazuta la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 pana la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 tigarete + 23% din pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat.
Art. III. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 25 martie 2009.
Nr. 29.

- Publicitate -

2 COMENTARII