Codul Fiscal consolidat 1 aprilie 2009 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
OUG nr. 29/2009 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Publicata in MOf. nr. 194 din 27 martie 2009)

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 1 aprilie 2009, este Codul Fiscal consolidat 1 ianuarie 2009, astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea anexei nr. 1 la Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”,
– abrogarea primului asterisc de la nota de subsol a anexei nr. 1 la Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”.

Alte masuri fiscale dispuse prin OUG 29/2009:
– modificarea structurii accizei totale pentru 1000 tigarete.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC9 text legal in vigoare actualizat AC9.
AC9 text legal abrogat/modificat AC9.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

2 COMENTARII