OUG 22/2011 – Derogare de la exigibilitatea TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de CN „Romtehnica” – S.A. catre MApN in anul 2011

53

ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2011 din 2 martie 2011 privind reglementarea unor masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2011
2011-03-04 – Data intrarii in vigoare: 04 Martie 2011
2011-03-04 – Publicat in: Monitorul Oficial nr. 159 din 4 martie 2011

ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2011 din 2 martie 2011 privind reglementarea unor masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2011

Avand in vedere lipsa resurselor necesare pentru efectuarea platii taxei pe valoarea adaugata aferente contractelor de achizitii incheiate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A., care actioneaza in calitate de comisionar, in nume propriu, pentru Ministerul Apararii Nationale,
tinand cont de acumularea unor majorari generate de neplata taxei pe valoarea adaugata, aspect care greveaza substantial bugetul Ministerului Apararii Nationale, acestea fiind elemente care, in contextul actualei crize economico-financiare, vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in lipsa unei astfel de reglementari existand riscul nerespectarii angajamentelor asumate fata de organismele internationale, precum si al crearii unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, prin majorarea cheltuielilor privind stationarea nejustificata in vama a bunurilor si serviciilor contractate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Termenul de 31 august 2011, prevazut la art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010, aprobata prin Legea nr. 111/2010, se proroga la data de 31 august 2012.
ART. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala „Romtehnica” – S.A., care actioneaza in calitate de comisionar, in nume propriu, dar in contul Ministerului Apararii Nationale, intervine la data incasarii de catre Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 august 2012.
(2) Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale, dar nu mai tarziu de data de 31 august 2012.
ART. 3
Prevederile art. 2 se aplica pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii si donatiile efectuate pana la data de 31 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: ───────────────
Ministrul apararii nationale, Gabriel Oprea
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 2 martie 2011.
Nr. 22.
_____________

- Publicitate -