Proiect 10-aprilie-2009: Nota de fundamentare OUG pentru modificarea Codului fiscal si Codului de procedura fiscala

59

UPDATE: OUG 34/2009Rectificarea bugetara pe 2009 si masuri financiar- fiscale

Ministerul Finantelor Publice a publicat online pe 10 aprilie proiectul Ordonantei de urgenta cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar -fiscale, si Nota de fundamentare a acestui act normativ.
În domeniul politicii fiscale, modificarile si completarile legislatiei fiscale sunt motivate de Guvern astfel:
” E. În domeniul politicii fiscale
a) Referitor la impozitele directe
Din analizele efectuate de Ministerul Finantelor Publice rezulta ca, la nivelul anului 2007, din cei 617.525 de contribuabili persoane juridice, 2.000 asigura peste 85% dintre veniturile publice. Numarul societatilor care au declarat pierderi la nivelul anului 2007 a fost de 242.106 (39,2% din numarul total al societatilor inregistrate), in conditiile in car e cifra de afaceri a acestor intreprinderi se ridica la nivelul de 134 miliarde lei.
Avand in vedere volatilitatea ridicata a bazei de impozitare pentru impozitul pe profit se impun o serie de masuri de limitare, care sa asigure un sistem fiscal echitabil si corect pentru toata lumea. Statul nu trebuie sa incurajeze comportamentul de tip „free rider” (obtinerea beneficiului fara a achita plata pretului acelui beneficiu).
În acest sens, se are in vedere inlocuirea bazei impozabile volatile cu o baza impozabila certa care sa asigure un tratament echitabil si corect pentru toti.
Dintre statele europene care aplica impozite minime pentru companii, mentionam Franta si Ungaria:
– Franta aplica un impozit forfetar anual, platit de catre toate persoanele juridice franceze supuse impozitului pe societate, scutite fiind doar noile firme ale caror capital consta, in proportie de peste 50%, din aporturi in numerar (pentru primii 3 ani de activitate) precum si organizatiile non-profit. Impozitul forfetar anual se plates te de catre contribuabilii respectivi, indiferent daca acestia obtin profit sau pierdere si se calculeaza in suma fixa in functie de cifra de afaceri anuala.
– Ungaria aplica un impozit minim alternativ care presupune compararea bazei impozabile determinata potrivit regulilor generale pentru impozitul pe companii, cu o baza minima impozabila constand in diferenta dintre veniturile totale si costul bunurilor vandute/ al serviciilor prestate la care se aplica o cota de 2%. În situatia in care baza minima astf el calculata excede bazei impozabile determinate potrivit regulilor generale, impozitul datorat se stabileste prin aplicarea cotei de impozit asupra acestei baze minime.
Potrivit reglementarilor actuale, sumele aferente reevalu arilor contabile efectuate pentru mijloacele fixe sunt luate in calcul la determinarea amortizarii fiscale, fiind deduse la calculul profitului impozabil. Concomitent, din punct de vedere contabil, aceste sume se inregistreaza in contul „Rezerve din reevaluare” care, din punct de ved ere fiscal, devin impozabile numai la momentul distribuirii acestora catre actionari sau asociati, respectiv la momentul lichidarii societatii respective. Astfel, din punct de vedere fiscal, rezervele sunt amanate la impunere pana la momentul utilizarii ac estora.
În prezent, cheltuielile privind combustibilul pentru anumite categorii de mijloace de transport (autoturisme) utilizate de contribuabili (persoane juridice si fizice), reprezinta sume deductibile la calculul profitului / venitului impozabil.
b) Referitor la deducerea TVA pentru autoturisme
În prezent, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu aplica pro-rata, deduc integral taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei de autoturisme destinate exclusiv transportului de persoane, inclusiv taxa aferenta achizitiei de carburanti. Deoarece aceste autoturisme sunt utilizate si in scopuri personale de catre angajatii companiilor, ar trebui tinute evidente separate pentru uzul personal si pentru uzul in scopul afacerii, iar pentru uzul personal companiile ar avea obligatia anularii dreptului de deducere a TVA prin procedeul ajustarilor. Din practica, rezulta ca tinerea de evidente separate este foarte dificila iar ajustarea TVA este evitata prin diverse metode.
c) Referitor la perioada de depunere a decontului de TVA
Persoanele impozabile care realizeaza in cursul anului precedent o cifra de afaceri mai mica de 100.000 Euro, au posibilitatea sa depuna in anul urmator deconturi de TVA trimestrial.
d) În domeniul masurilor speciale privind urmarirea produselor supuse accizelor, respectiv al circulatiei acestora
În cazul produselor energetice, dupa data de 1 ianuarie 2009, s -a inregistrat o diminuare accentuata a incasarilor din accize compara tiv cu aceeasi perioada a anului 2008. Aceasta situatie impune introducerea unor masuri de urmarire a comercializarii produselor respective si la nivelul operatorilor economici care comercializeaza angro astfel de produse. Prin aceasta masura se asigura u n tratament egal tuturor operatorilor economici care comercializeaza produse supuse accizelor. În acelasi timp, se poate realiza un control eficient asupra intregului lant de comercializare a carburantilor –productie, comercializare angro, comercializare prin statii de distributie.
e) Referitor la Codul de procedura fiscala
În prezent, prin Codul de procedura fiscala se sanctioneaza numai fapta de nedepunere a declaratiei recapitulative la termenul legal. ”

sursa:  2009-04-10-Nota-fundamentare-OUG-modificare-Codul-fiscal-Codul-de-procedura-fiscala.pdf

- Publicitate -