in curs de actualizare

II. Cadrul legal privind regimul fiscal si contabil al functionarii persoanelor fizice autorizate (PFA):

Obligatii fiscale

CODUL FISCAL si NORME – TITLUL III Impozitul pe venit: CAP. II Venituri din activitati independente si CAP. X Venitul net anual impozabil

CODUL FISCAL si NORMETITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata

Nomenclatorul si Normele de venit stabilite pe fiecare judet de catre Directia de Finante Publice

Nota: Prin modificarea art. 49,  nu mai este valabil [a ramas fara putere legala (caduc)] ORDINUL nr. 1847/2003 din 22 decembrie 2003 privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – OMFP 1847/2003

Obligatii sociale

Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 58/2010 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale – OUG 58/2010
Anexa nr. 2 la HOTARAREA nr. 791/2010 din 02 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale – HG 791/2010

CASS – sanatate
LEGEA nr. 95/2006 – din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii – Titlul VIII – Asigurari sociale de sanatate LEGEA 95/2006
ORDINUL nr. 617/2007 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

CAS – pensii
LEGEA nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale – CAPITOLUL I Dispozitii generale si CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale
ORDINUL nr. 340/2001 din 4 mai 2001 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
ORDINUL nr. 315/2000 din 11 mai 2000 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Somaj
LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
HOTARAREA nr. 174/2002 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Obligatii contabile

LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 Legea contabilitatii – LEGEA 82/1991

ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – OMFP 1040/2004


- Publicitate -

3 COMENTARII