2009-05-26 – Publicat in MOf. nr. 351 din 26 mai 2009

Hotararea Guvernului nr. 616/2009 din 20 mai 2009 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Punctul 70^1 din titlul II „Impozitul pe profit” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„70^1. Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2009, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 8%.”

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 20 mai 2009.
Nr. 616.

- publicitate -