ANEXA X LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390

42

ANEXA X — LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGARILOR PREVAZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 SI 380-390

PARTEA A Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le impoziteze
1. Prestarea de servicii efectuate in cadrul profesiei lor de catre tehnicienii dentari, precum si furnizarea de proteze dentare de catre dentisti si tehnicieni dentari;
2. activitatile organismelor publice de radio si televiziune, altele decat cele de natura comerciala;
3. livrarea de cladiri sau parti ale acestora ori a terenului unde sunt construite, altele decat cele prevazute la articolul 12 alineatul (1) litera (a), in cazul in care sunt efectuate de catre persoane impozabile care aveau dreptul la deducerea TVA achitate anterior pentru cladirea in cauza;
4. prestarea serviciilor agentiilor de turism, prevazute la articolul 306, precum si cele ale agentiilor de turism care actioneaza in numele si in contul calatorului, pentru calatorii in afara Comunitatii.
PARTEA B Operatiuni pe care statele membre pot continua sa le scuteasca

1. Perceperea drepturilor de intrare la evenimente sportive;
2. prestarea de servicii de catre autori, artisti, artisti-interpreti si executanti, avocati si alti reprezentanti ai profesiunilor liberale, altele decat profesiunile medicale si paramedicale, cu exceptia urmatoarelor:
(a) cedari de brevete, marci comerciale si alte drepturi similare si concesionarea de licente privind aceste drepturi;
(b) lucrari, altele decat prelucrarea in lohn, efectuate asupra unor bunuri mobile corporale, realizate pentru o persoana impozabila;
(c) servicii de pregatire si coordonare a executarii lucrarilor de constructie, precum serviciile furnizate de arhitecti si de birourile de supraveghere a lucrarilor;
(d) servicii de publicitate comerciala;
(e) transportul si depozitarea bunurilor, precum si servicii accesorii;
(f) inchirierea unor bunuri mobile corporale unei persoane impozabile;
(g) furnizarea de personal unei persoane impozabile;
(h) prestarea de servicii de catre consultanti, ingineri, birouri de planificare si servicii similare in domeniile stiintific, economic sau tehnic;
(i) respectarea unei obligatii de a nu exercita, in totalitate sau partial, o activitate profesionala sau un drept prevazut la literele (a)-(h) sau litera (j);
(j) serviciile agentilor de expediere, brokerilor, agentilor de afaceri si ale altor intermediari independenti, in masura in care se refera la livrarile sau importurile de bunuri sau la prestarea de servicii prevazute la literele (a)-(i);
3. prestarea de servicii de telecomunicatii si livrarea de bunuri accesorii respectivelor prestari, efectuate de serviciile publice postale;
4. prestarea de servicii de catre pompele funebre si crematorii si livrarea de bunuri accesorii acestor servicii;
5. operatiuni efectuate de persoane cu handicap vizual sau de ateliere pentru persoane cu handicap vizual, cu conditia ca aceste scutiri sa nu genereze o denaturare semnificativa a concurentei;
6. livrarea de bunuri si prestarea de servicii efectuate organismelor oficiale responsabile cu constructia, amenajarea si intretinerea cimitirelor, sepulturilor si monumentelor comemorative ale victimelor de razboi;
7. operatiuni realizate de spitale, nereglementate de articolul 132 alineatul (1) litera (b);
8. furnizarea apei de catre un organism de drept public;
9. livrarea unei cladiri sau a unor parti a acesteia ori a terenului pe care este construita, efectuata inainte de prima ocupare a acestora, si livrarea de teren de constructie, in temeiul articolului 12;
10. transportul de persoane si, in masura in care transportul de persoane este scutit, transportul de bunuri, precum bagaje sau automobile, care insotesc calatorii, sau prestarea de servicii in legatura cu transportul de persoane;
11. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea si inchirierea aeronavelor utilizate de institutiile de stat, inclusiv echipamentele incorporate sau utilizate in aceste aeronave;
12. livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, si navlosirea navelor de razboi;
13. prestarea serviciilor agentiilor de turism, prevazute la articolul 306, precum si cele ale agentiilor de turism care actioneaza in numele si in contul calatorului, pentru calatorii in Comunitate.
————————————————–

- Publicitate -