ANEXA IX OBIECTE DE ARTA, OBIECTE DE COLECTIE SI ANTICHITATI PREVAZUTE LA ARTICOLUL 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 si 4

129

PARTEA A Obiecte de arta
1. Tablouri, colaje si planse decorative similare, picturi si desene, executate in totalitate manual de catre artist, altele decat planurile si desenele efectuate de arhitecti, ingineri si alte desene industriale, comerciale, topografice sau similare, articole manufacturate decorate manual, panze pictate pentru decoruri de teatre, fundaluri de ateliere sau pentru utilizari similare (cod NC 9701);
2. gravuri, stampe si litografii originale, fiind imprimate produse in numar limitat direct in alb-negru sau color a uneia sau mai multor planse executate in totalitate manual de catre artist, indiferent de tehnica sau materialul utilizate, cu exceptia oricarui procedeu mecanic sau fotomecanic (cod NC 97020000);
3. sculpturi si statui originale, din orice material, cu conditia ca productiile respective sa fie executate in totalitate de artist; mulaje de sculptura a caror productie este limitata la opt copii si supravegheata de catre artist sau succesorii in drepturi ai acestuia (cod NC 97030000); in mod exceptional, in cazurile determinate de statele membre, pentru mulajele de sculpturi produse inainte de 1 ianuarie 1989, limita de opt copii poate fi depasita;
4. tapiserii (cod NC 58050000) si textile murale (cod NC 63040000) realizate manual pe baza unor desene originale furnizate de artisti, cu conditia sa nu existe un numar mai mare de opt copii din fiecare;
5. exemplare unice de ceramica executate in totalitate de catre artist si semnate de acesta;
6. emailuri pe cupru, executate in totalitate manual, limitate la opt copii semnate de artist sau atelierul de arta, cu exceptia articolelor de bijuterie, de orfevrarie si argintarie;
7. fotografii realizate de artist, imprimate de acesta sau sub supravegherea lui, semnate si numerotate in limita a 30 de copii, in toate formatele si pe toate suporturile.
PARTEA B Obiecte de colectie

1. Timbre postale, timbre fiscale, marci postale, plicuri „prima zi”, serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sa aiba curs (cod NC 97040000);
2. colectii si piese de colectie de zoologie, botanica, mineralogie, anatomie sau care prezinta un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (cod NC 97050000).
PARTEA C Antichitati
Bunurile, altele decat obiectele de arta sau obiectele de colectie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (cod NC 97060000).
————————————————–

- Publicitate -